KPN opgenomen in ‘Cyber Security Innovators’ rapport van HardenStance

KPN is opgenomen in het op 19 februari 2018 gepubliceerde ‘Cyber Security Innovators’ rapport van HardenStance, een internationaal marktonderzoeksbureau binnen het telecom en ICT-security domein

(English version, please see below)
Het ‘Cyber Security Innovators’ rapport van HardenStance omvat een uitgebreide case study met betrekking tot de IT Security dienstverlening van KPN. In het rapport wordt onder andere stilgestaan bij de strategie van KPN rondom cyber security en het bijbehorende dienstenportfolio. Het onderzoek van HardenStance richt zich in het bijzonder op de voortgang en resultaten die KPN de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van security. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de acquisities van DearBytes en QSight IT in 2017, die in het rapport uitgebreid besproken worden. 

 • “In light of the recent acquisitions it has made, KPN is now able to position itself as the largest provider of cyber security services in the Dutch market.”
  • “…KPN has made solid progress against its security goals, but the pace of change has accelerated markedly with key M&A activity over the last two years.”
  • “The acquisitions are highly complementary to one another. DearBytes is focused on the SME market and product lines like end point protection. QSight IT provides services to large and corporate enterprises and differentiating by means of services delivered from its Security Operations Center (SOC).”

  KPN streeft ernaar om de beste ICT-dienstverlener van Nederland te worden door de kwaliteit van producten en diensten voortdurend te verbeteren, en de klanttevredenheid steeds verder te verhogen. Met een uitgebreid security portfolio levert KPN een breed scala aan producten en diensten, uiteenlopend van Enterprise Mobility Management (EMM) en Compliance Monitoring tot Anti DDos en Penetration Testing. KPN ontzorgt organisaties, ongeacht de sector, in hun ICT-beveiliging en biedt hiermee een flexibele en hoogwaardige dienstverlening.

  Meer weten

  Download hier het ‘Cyber Security Innovators’ rapport van HardenStance.

  Download


  Over HardenStance

  HardenStance is een vooruitstrevend cyber security onderzoeksbureau dat zich richt op onafhankelijk onderzoek, analyses en inzichten binnen het telecom en ICT-security domein. De ‘Cyber Security Innovators’ rapporten van HardenStance beschrijven use cases van organisaties die zich kenmerken door investeringen en innovaties op het gebied van cyber security.  English version:

  KPN highlighted in the ‘Cyber Security Innovators’ report from HardenStance

  KPN has been highlighted in the ‘Cyber Security Innovators’ report from HardenStance, an international market research agency within the telecom and ICT-security sector, dated February 19, 2018.

  The ‘Cyber Security Innovators’ report from HardenStance* includes a detailed case study of the security services provided by KPN. The report focuses, for example, on KPN’s strategy for cyber security and its portfolio of services in this area. The research by HardenStance concentrates in particular on the progress and results achieved by KPN over recent years in the area of security. Important examples include the acquisitions of DearBytes and QSight IT in 2017, which are discussed in depth in the report. 

  • “In light of the recent acquisitions it has made, KPN is now able to position itself as the largest provider of cyber security services in the Dutch market.”
  • “…KPN has made solid progress against its security goals, but the pace of change has accelerated markedly with key M&A activity over the last two years.”
  • “The acquisitions are highly complementary to one another. DearBytes is focused on the SME market and product lines like end point protection. QSight IT provides services to large and corporate enterprises and differentiating by means of services delivered from its Security Operations Center (SOC).”

  KPN is endeavoring to become the best ICT service provider in the Netherlands, through continuous improvement in the quality of its products and services, and further increases in customer satisfaction. KPN’s security portfolio offers a wide range of products and services, ranging from Enterprise Mobility Management and Compliance Monitoring to Anti DDos and PenTesting. KPN relieves organizations from any sector from their ICT security burdens in a way that offers a flexible and high-quality service.

  Learn more

  Download here the ‘Cyber Security Innovators’ report from HardenStance.

  Download


  About HardenStance

  HardenStance is a cyber security analyst firm, providing independent research, analysis and insight across a broad range of telecom & IT security subjects. HardenStance’s ‘Cyber Security Innovators’ reports provide use cases of service providers and enterprises that are investing and innovating in cyber security.

  Gerelateerde artikelen