Alle voorwaarden

Overige voorwaarden

Leverancier van KPN?

Bent u leverancier van KPN? Bekijk dan hieronder de inkoopvoorwaarden.

Algemene Inkoopvoorwaarden / General Terms and Conditions of Purchase

Supplier Code of Conduct

Gegevens over KPN

Bezoekadres:  KPN B.V.  Wilhelminakade 123  3072 AP Rotterdam 

Postadres: KPN B.V. Postbus 30000 2500 GA Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0) 70 - 343 43 43

Gegevens Kamer van Koophandel:  KPN B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 27124701.

BTW-nummer: NL009292056B01

Gegevens toezichthouders:

Geschillenbeslechting: