Alle voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn aangepast per 1 juni 2017

Wij hebben onze Algemene Voorwaarden versimpeld en verbeterd:

  • Wij hebben het wettelijke recht op compensatie bij netwerkstoringen, geldig vanaf 1 juli 2017, toegevoegd.

Voor onze consumenten hebben wij onze Algemene Voorwaarden versimpeld en verbeterd:

  • Er is nu één versie voor onze TV, Internet en mobiele abonnementen (ook voor Prepaid).
  • Deze nieuwe Algemene Voorwaarden zijn minder juridisch en eenvoudiger omschreven.
  • We hebben voor de nieuwe regels rondom het gebruik van uw mobiel in het buitenland een artikel toegevoegd.

De aanpassing van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor uw contract.

Overige voorwaarden

Leverancier van KPN?

Bent u leverancier van KPN? Bekijk dan hieronder de inkoopvoorwaarden.

Algemene Inkoopvoorwaarden

General conditions of purchase

Supplier Code of Conduct

Gegevens over KPN

Bezoekadres:  KPN B.V.  Wilhelminakade 123  3072 AP Rotterdam 

Postadres: KPN B.V. Postbus 30000 2500 GA Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0) 70 - 343 43 43

Gegevens Kamer van Koophandel:  KPN B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 27124701.

BTW-nummer: NL009292056B01

Gegevens toezichthouders:

Geschillenbeslechting: