3 november 2016

We ♥ social

Nederlanders zijn graag online actief. Bijna alle Nederlanders zitten privé op social media. Op het werk krijgen ze vaak enterprise social media-tools voorgeschoteld. Maar daarvan wisselt het gebruik sterk. Zo'n 80% van de enterprise social media-introducties sneuvelt. Hoe dat komt? Omdat de nadruk op techniek ligt, niet op het gebruik. Wil je ze wél laten werken, stop dan energie in de 'social' kant.

Enterprise Social Networking (ESN) staat voor een integraal social platform voor communicatie, samenwerking en ondersteuning van bedrijfsprocessen. Dit platform stelt medewerkers van een organisatie in staat onbegrensd te communiceren én samen te werken. In steeds wisselend verband, afhankelijk van het gewenste resultaat en de benodigde expertise. 

Het platform én die manier van werken kunnen niet zonder elkaar. Want heeft een organisatie wel de tools maar niet de kennis, dan blijft het angstvallig stil op het platform. Of andersom: zijn medewerkers bereid en willen ze elkaar graag opzoeken rond een bepaalde vraag of vakgebied, dan zijn daarvoor wel tools nodig.

Daarom social networking: 4 redenen

We zien het overal om ons heen. Mensen willen meer 'social' werken. Werkgevers én medewerkers hebben sterk behoefte aan een goed ESN-platform. Waarom?

#1. Dag hark, hallo netwerk

Deze traditionele organisatievorm heeft zijn langste tijd gehad – ook bij grote instellingen en organisaties. Technologische- en marktontwikkelingen vragen veel flexibiliteit van organisaties en hun medewerkers. De traditionele harkvorm zorgt er echter voor dat kennis achter de muren van de verschillende afdelingen blijft. En dat terwijl innovatie en beweging pas komt als mensen elkaar op talent kunnen vinden. Daarom groeit de 'ontharking'. Tussen afdelingen, dwars door traditionele scheids- en hiërarchische lijnen, ontstaan nieuwe dwarsverbanden. Tussen mensen die elkaar vinden op talent en kennis. Of door concrete vragen van klanten of collega's naar specifieke expertise. Steeds meer organisaties verlangen die flexibiliteit van hun medewerkers. Juist omdat dát een organisatie in staat stelt te innoveren.

Daarom ESN

Een ESN-platform maakt het mogelijk dát mensen elkaar vinden. Is het platform goed ingericht, dan ontstaat een broedplaats voor ideeën, een ontmoetingsplek om samen te werken. Op basis van kennis en talent of een concrete vraag. Mensen helpen elkaar namelijk graag – dat is geen softe of loze uitspraak, maar iets dat wij met ons eigen social network TeamKPN dagelijks zien.

#2. Weg met e-mail

Een geniale uitvinding, die e-mail, maar wél met mate. Het is vaak een bron van ergernis en nodeloos communicatieverkeer. Al die mensen die 'voor de zekerheid' ge-cc'ed worden kunnen daarover meepraten. In een organisatiecultuur waar 'voor de zekerheid' troef is, draagt de hardnekkige cc-gewoonte bij aan verhoogde stress en zelfs burn-outs. Naast weglekkende energie dragen die overvolle mailboxen ook bij aan verborgen bedrijfsdata. Belangrijke data, vaak het onontgonnen goud van organisaties genoemd, zitten verstopt in talloze attachments, in talloze mailboxen. Waardoor bedrijven ook nog eens veel te veel opslagcapaciteit aanhouden en betalen.

Daarom ESN

Een goed ESN-platform voorziet in alternatieve communicatiemethodes. Zowel ter vervanging van e-mail, als een beter alternatief voor al het documentverkeer in een organisatie. In plaats van documenten zelf, sturen medewerkers verwijzingen naar centraal opgeslagen documenten. Daar kunnen zij, op basis van goed versiebeheer, samen verbeteringen doorvoeren.  

'De tolerantie voor ICT-gedoe is historisch laag'

#3. Dat wil ik op m'n werk ook

Medewerkers raken gewend aan steeds intuïtiever werkende ICT-toepassingen, zoals ze thuis gewend zijn. De devices en systemen thuis zijn vaak nieuwer en veelzijdiger dan op het werk. Wat medewerkers privé aan gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit kennen, willen ze in hun werkomgeving ook. Door toegenomen werkdruk is daarnaast het geduld en de tolerantie voor technische storingen en onhandigheden afgenomen. Medewerkers vertikken het nog langer om tijd te stoppen in verschillende interfaces, die elk om een eigen werkwijze vragen. 

Daarom ESN

De combinatie van die hogere verwachtingen plus een lagere tolerantie voor ICT-gedoe, is een voedingsbodem voor social networking. Want een goed ESN-platform zorgt voor laagdrempelige en gebruiksvriendelijke communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden. Met één ingang, een intuïtieve interface en een omgeving die hun werk ondersteunt. Simpel en direct. Dat maakt niet alleen de huidige generaties medewerkers tevreden en productief, een goed ESN-platform draagt ook bij aan de aantrekkingskracht voor jong talent. 

#4. Dat kan beter

Mensen willen steeds effectiever omgaan met hun tijd, zowel op hun werk als privé. Tegelijkertijd wordt ook de keerzijde duidelijk. Zoals verhoogde werkdruk of vervagende grenzen tussen privé en werk. Het Nieuwe Werken (HNW) wordt steeds meer gemeengoed. Daarom willen mensen nu de tools en instrumenten om verantwoord met HNW mee te gaan. Om hun tijd effectief in te delen en geen tijd te verspillen aan zinloos e-mailverkeer of onnodige reistijd voor vergaderingen. Van hun werkgever verlangen ze dat hij de instrumenten aanreikt om hun tijd effectief en efficiënt in te delen.

Daarom ESN

Social networking stelt medewerkers daartoe in staat. Terwijl ze online in teams overleggen, voeren ze direct wijzigingen door in documenten. Verschillende werkzaamheden vinden zo parallel plaats. Daardoor gebruiken medewerkers hun werktijd veel effectiever dan wanneer alle handelingen volgordelijk plaatsvinden. Zo draagt ESN niet alleen bij aan een sterk verhoogde productiviteit, maar ook aan medewerkers die op een gezonde manier omgaan met alle nieuwe mogelijkheden.

Ook aan de slag met Enterprise Social Networking?

TeamKPN is ons eigen social platform. Het stelt ons nu alweer meer dan 5 jaar in staat om medewerkers te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen, elkaar te vinden op talent en expertise, te weten waar anderen mee bezig zijn en kennis te delen. Het platform is inmiddels echt verweven in ons dagelijks werk. En van de weg ernaartoe leerden we veel wijze lessen. We delen ze graag met u. Lees dan onze whitepaper over Enterprise Social Networking.

Download het whitepaper

Gerelateerde artikelen