26 juli 2017 3 min

KPN Hybrid Cloud Monitor 2017

De Hybrid Cloud Monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de rol van hybride cloudoplossingen bij de digitale transformatie-inspanningen van Nederlandse grootzakelijke bedrijven en instellingen. Daarbij wordt gekeken naar de plannen en vorderingen op het gebied van digitale transformatie, het belang hierbij en gebruik van hybride cloud-modellen en de obstakels die men daarbij tegenkomt.

Nederlandse organisaties zetten sterk in op digitale transformatie. Vaak gaat het daarbij om het transformeren van frontoffice processen. Maar het gaat ook om de backoffice processen die anders (digitaal) ingericht moeten worden om kosten-effectiever te worden of om bijvoorbeeld de doorlooptijden van processen te verminderen. Ook van IT worden dan nieuwe werkwijzen verwacht. Vooral zaken als IT Security en privacy by design acht men heel belangrijk. Daarnaast zien we een sterke opkomst van agile software ontwikkeling en DevOps die weer bij kunnen dragen, mits goed ingevuld, aan de hoge eisen op het gebied van security en internet privacy.

Meer applicaties in de cloud

Organisaties zetten niet meer alleen web applicaties in de cloud. De meeste organisaties verwachten dat ook steeds meer legacy applicaties naar de cloud verhuizen en dat cloud uiteindelijk een belangrijke rol speelt voor een groot deel van de diverse workloads. Daarbij verwacht een meerderheid van de organisaties dat ze in de komende 12 maanden van hybride cloud varianten gebruik gaan maken. Daarbij kijkt men vooral naar geïntegreerde multiclouds (meerdere clouds voor verschillende workloads) en hybride clouds (workload op basis van private cloud geïntegreerd met public cloud) en in mindere mate naar hybride IT (traditionele IT die kan schalen naar een cloud).

Uitdagingen bij adoptie

De gewenste adoptie van hybride cloud-modellen komt met de nodige uitdagingen.

Organisaties beschikken nog niet over de kennis en de ervaring om veiligheid van hybride clouds waterdicht in te richten. Ook vraagt men zich af hoe de cloud security past binnen de traditionele security. Vooralsnog ontbreekt het bij de meeste organisaties die over multi of hybride clouds beschikken ook nog over een integrale ICT security aanpak voor de gehele hybride omgeving.

Naast security, maken organisaties zich zorgen over de complexiteit van het beheer van de hybride cloud en de hoge investeringskosten, onder meer veroorzaakt door de grote hoeveelheid werk die nodig is om applicaties cloud-ready te maken.

Security

Op het gebied van security zien we dat organisaties nog een behoorlijke slag te maken hebben. Het ontbreekt aan kennis en men ziet vooral een noodzaak om veiligheid beter in te bouwen in applicaties in plaats van het achteraf toe te voegen. Een van de aandachtspunten die het sterkst in opkomst is, is multi-factor autorisatie. Maar organisaties hebben de handen ook vol aan netwerkbeveiliging en secure content & threat management.

Meer weten

KPN Hybrid Cloud Monitor 2017   

De Hybrid Cloud Monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de rol van hybride cloudoplossingen bij de digitale transformatie-inspanningen van Nederlandse grootzakelijke bedrijven en instellingen.

Download

Verantwoording: Het onderzoek is in opdracht van KPN uitgevoerd door onafhankelijk ICT onderzoeksbureau Pb7 Research. In mei 2017 zijn in totaal 269 Nederlandse organisaties, met 150 of meer werknemers, ondervraagd met behulp van een web gebaseerde panel survey. De uitkomsten zijn gewogen, zodat deze representatief zijn voor het geheel van de Nederlandse grootzakelijke markt (vanaf 150 werknemers).

ICT Dienstverlener

Veel organisaties in Nederland hebben ‘digitale transitie’ hoog op de agenda staan om concurrerend en efficiënt te blijven. Als gids en partner helpt KPN klanten in hun digitale transitie door oude ICT-omgevingen te vervangen voor moderne cloud gebaseerde ICT-omgevingen. KPN Zakelijke Markt heeft met de focus op groei in ICT een sterke marktpositie in de telecommarkt en een uitstekende uitgangspositie om ondernemend Nederland (zowel MKB als Grootzakelijk) vooruit te helpen.

Gerelateerde artikelen