Is uw klantcontact verzekerd?

De Nederlandse brandweer heeft de afgelopen jaren gemiddeld 7,4 minuten nodig gehad om bij een brand te komen. Brandweereenheden rukten in dat jaar gemiddeld na 2,8 minuten uit en waren daarna ongeveer 4 minuten onderweg. De meldkamer van de brandweer had gemiddeld 0,6 minuten nodig om de eenheid te alarmeren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijf continuïteit in gevaar

Brand kan een enorme schade met zich meebrengen: directe brand- en waterschade aan goederen, machines en gebouw(en), maar ook gevolgschade die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Denk hierbij aan bedrijfsschade door het niet op tijd kunnen leveren van goederen en stopzetting van bedrijfsprocessen zoals uw klantcontact. Voor brand bent u verzekerd, maar is uw klantcontact dat ook?

De connectie kan worden verbroken

Bij calamiteiten, zoals brand, kunnen uw klanten uw organisatie niet meer benaderen. Juist op het moment dat uw klanten vol vragen zitten over hun bestellingen, reparaties, afspraken en de continuering van afgenomen diensten. Uw klantcontact-medewerkers zijn naar huis gestuurd. Zij kunnen pas weer aan het werk als u een alternatieve locatie heeft gevonden om uw bedrijf in onder te brengen. En dat kan lang op zich laten wachten. Niet elke locatie is direct beschikbaar of geschikt om uw bedrijf, al dan niet tijdelijk, in te vestigen. De connectie tussen uw klanten en uw organisatie komt daarmee zwaar onder druk en kan zelfs worden verbroken. Met als gevolg dat als de rook is opgetrokken, de schade nog vele malen groter kan zijn, dan in eerste instantie geraamd. Uw verzekering staat vaak garant voor de schade, maar schade aan uw bedrijfsimago valt daar niet onder.

Verzekering

Er zijn bedrijven die zich tegen deze schade hebben verzekerd. Zij hebben gekozen voor één of meerdere uitwijklocaties van gespecialiseerde bedrijven. Deze uitwijklocaties zijn voorzien van apparatuur zoals computers, faxen, printers en ook telefonie. Deze vorm van verzekering is niet goedkoop en daarom veelal weggelegd voor grote organisaties. Maar er is naast deze verzekeringsvorm ook een voordeligere oplossing voorhanden.

Cloud Contact

Klantcontactoplossingen uit de Nederlandse Cloud zijn zeer betrouwbaar en bieden uw organisatie zekerheid ook in het geval van calamiteiten. Cloud-diensten, zoals een Cloud Contact Center, zijn flexibel, schaalbaar en altijd en overal bereikbaar waar internet voorhanden is. Dit betekent in het geval van een calamiteit dat uw medewerkers gewoon vanaf hun eigen huis uw klanten te woord kunnen staan. Uw organisatie is, ook bij een brand, net zo goed bereikbaar.

Regie via een webpagina

Via een webpagina kunt u razendsnel uw Cloud Contact Center inschakelen. Zodoende gaat er zo min mogelijk tijd verloren en worden uw klanten snel weer persoonlijk te woord gestaan om al hun vragen te beantwoorden.

Naast dat deze diensten als back-up klantcontact oplossing kunnen fungeren, kunnen Cloud Contact Centers ook naadloos samenwerken met uw huidige omgeving. Hierdoor komt een set aan functionaliteiten beschikbaar waarmee u uw klantcontact kunt optimaliseren zonder desinvesteringen. Zo kunt u gefaseerd over naar een optimale bedrijfssituatie met diensten vanuit de Cloud.

Tot besluit

Hopelijk heeft dit artikel u aan het denken gezet. Het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen hiervan, zijn voor ieder bedrijf van het grootste belang. Verzeker daarom uw klantcontact voordat u geconfronteerd worden met alle nare gevolgen.

Over dit onderwerp hebben wij ook een presentatie en een videoblog gemaakt.

Over Eric Hartmans

Als klantcontactspecialist richt Eric zich dagelijks op complexe vraagstukken rondom klantcontact optimalisatie. Passie, humor, enthousiasme en kennis van zaken combineert Eric om het maximale voor de klant te bereiken.

- Auteur: Eric Hartmans

Gerelateerde artikelen