Digital Maturity Quickscan geeft inzicht in digitale transformatie

De technologie verandert razendsnel. Denk aan de cloud, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en blockchain. De ontwikkelingen gaan sneller dan veel bedrijven kunnen bijhouden en het is een hele klus om up-to-date te blijven. Wie niet oplet of achterover leunt, kan op een onoverbrugbare achterstand worden gezet met verlies van klanten en omzet tot gevolg. KPN ICT Consulting ontwikkelde daarom de Digital Maturity Quickscan (DMQ), die meteen laat zien of uw bedrijf klaar is voor de komende digitale transformatie.

Het is dus belangrijk dat bedrijven alert zijn op technologische ontwikkelingen. Dat dit niet altijd gebeurt bleek eerder dit jaar al uit de Nationale Monitor Digitale Transformatie van KPN. Van de 456 kleine en middelgrote bedrijven (met meer dan 50 medewerkers) die aan deze enquête deelnamen is driekwart pas twee jaar geleden met de digitale transformatie begonnen. Vier op de tien is er zelfs minder dan een jaar mee bezig.

Fundamenteel herontwerp

Overigens vormt niet zozeer de techniek als wel het aanpassen van de eigen organisatie de grootste uitdaging. Simpelweg wat nieuwe software installeren is zelden voldoende. Vaak is een fundamenteel herontwerp van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Ook moet je denken aan ondersteuning van dynamische bedrijfsmodellen. Al deze noodzakelijke veranderingen laten zich samenvatten onder de noemer 'digitale transformatie'.

De eerste stap op weg naar een succesvolle digitale transformatie is een check waar uw organisatie staat. Alles begint met een goede inventarisatie, een laagdrempelige oriëntatie. Daarom ontwikkelde KPN de Digital Maturity Quickscan (DMQ), een online vragenlijst die snel inzicht geeft in de volwassenheid van een organisatie als het gaat om digitalisering. Simpel gezegd: bent u er klaar voor en waar staat u ten opzichte van uw concurrenten? Het invullen van de Digital Maturity Quickscan duurt ongeveer tien minute en levert een hoop nieuwe inzichten op.

Digitale transformatie

Centraal in de DMQ staat de digitale transformatie. Bij veel organisaties bestaat onzekerheid over dit begrip en ook is er nog wel eens sprake van verwarring met digitalisering. Digitalisering heeft vooral betrekking op ondersteunende processen en richt zich op de korte termijn. Het digitaal maken van een onderdeel geldt als een stap op weg naar digitale transformatie. Daar gaat het om de lange termijn en nieuwe ecosystemen. Belangrijker nog is het besef dat er méér nodig is dan alleen het omarmen van nieuwe technologie. Veel aandacht moet er zijn voor nieuwe vormen van organisatiemodellen. Vaak kan zelfs een hele cultuurverandering nodig zijn.

Tot de belangrijkste onderdelen van de DMQ behoren de drijfveren en drempels om digitale stappen te zetten. Zo'n drijfveer kan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen zijn. In plaats van een product te verkopen kan het lucratiever zijn om een abonnement voor onbeperkt gebruik én gemak aan te bieden. Ook het verbeteren van beslissingen door data-analyse vereist een verregaande digitalisering. Hoe meer data beschikbaar is, hoe beter de besluitvorming kan worden. Kostenreductie, het automatiseren van processen en meer klanttevredenheid zijn de voornaamste drijfveren. Daarna volgen de productiviteit van medewerkers en de interne communicatie.

Drempels

Een veel voorkomende drempel is de bestaande bedrijfscultuur. Een andere barrière kan het ontbreken van technische vaardigheden of leiderschap en draagvlak zijn. Uit de Nationale Monitor Digitale Transformatie blijkt dat verouderde IT-systemen voor 22 procent van de ondervraagden reden zijn om juist niet alle bedrijfsapplicaties over te zetten naar de cloud. Sommige bedrijven zijn al lang blij dat deze applicaties in ieder geval nog werken. Op den duur krijgen zulke achterblijvers het erg moeilijk, want de cloud wordt beschouwd als de snelste weg naar digitaal succes. Werken in de cloud biedt het voordeel van een enorme schaalbaarheid.

Een andere hindernis is de computerveiligheid, twintig procent maakt zich hier zorgen over. Eenzelfde percentage geeft aan dat het bedrijf onvoldoende mensen heeft die de kennis hebben om zo'n proces goed te begeleiden. Ook zegt twintig procent te weinig budget te hebben voor een digitale transformatie. Andere veel genoemde beletselen zijn de complexiteit van het databeheer (17 procent) en het ontbreken van een visie (14 procent).

Benchmark

De DMQ laat niet alleen in absolute zin zien hoe goed voorbereid uw organisatie is voor de komende digitale transformatie, het geeft uw relatieve positie weer ten opzichte van de concurrentie. Bij deze vergelijking met branchegenoten wordt de anonimiteit gewaarborgd. Uw ambities worden tegen een benchmark geplaatst. Als uw doel bijvoorbeeld is om sterk de nadruk te leggen op verbetering van de operationele prestaties, dan kan een uitkomst zijn dat de concurrentie meer let op een betere klantervaring.

Uw digitale volwassenheid wordt vergeleken met de branche: interessant om te zien waar uw bedrijf staat. Bij de eerder genoemde drijfveren en drempels worden de voornaamste afwijkingen met de concurrentie uitgelicht. Dit gebeurt in de gesprekssessies waarin KPN de resultaten met de klant bespreekt. Zo kan de klant bijvoorbeeld laag scoren op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, terwijl branchegenoten op dit punt een veel hogere ambitie etaleren.

Bij de drempels kan een klant het leiderschap en het draagvlak vanuit het management hoog op de rangschikking van barrières zetten, terwijl dit aspect voor de branche niet geldt. Al deze punten verdienen extra aandacht. Hoe meer deelnemers de Digital Maturity Quickscan doen, des te beter wordt het inzicht in uw positie ten opzichte van de concurrentie.

Vraag de scan aan

Wilt u weten waar u staat in uw digitale transformatie? Vraag de gratis scan aan en ontdek hoe digitaal uw organisatie is ten opzichte van uw branchegenoten, en laat u adviseren hoe u kunt groeien richting digitale volwassenheid.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen