4 scenario’s voor slimme voertuigen

Je hoort wel eens dat we aan de vooravond staan van een mobiliteitsrevolutie. Op zich een logische gedachte: er staan grootse dingen te gebeuren.

Maar er ís ook al ontzettend veel gaande. In Nederland doen we proeven met de autonome WEpods, Tesla test zijn autopilotfunctie in de praktijk en Ford kondigde onlangs aan dat ze in Duitsland een concept voor autodelen lanceren. We kunnen dus wel stellen dat we eigenlijk al midden in de revolutie zitten. Om dit in kaart te brengen, hebben we binnen KPN 4 scenario’s voor slimme voertuigen ontwikkeld.

1. Verbonden voertuigen

In dit scenario zijn voertuigen nog niet volledig autonoom, maar bevatten ze al wel enkele slimme technologieën. Zo zijn ze verbonden met het internet, andere voertuigen en hun omgeving. Daardoor zijn ze onderdeel van het Internet of Things. Het grote voordeel van deze verbonden voertuigen is dat ze de verkeersveiligheid aanzienlijk vergroten. Ze remmen nu al automatisch en kunnen straks ook reageren op verkeerslichten of wegmarkeringen. De menselijke interpretatie of trage reactietijd is dan geen factor meer.

2. Voertuigdelen

Connectiviteit speelt niet alleen een rol in de opkomst van autonome voertuigen. Het zorgt er ook voor dat voertuigen steeds belangrijker worden in de deeleconomie. Voor mensen die er niet dagelijks gebruik van maken, zijn (bedrijfs)auto’s uitermate geschikt om te delen. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor een duurzamer mobiliteitsbeleid. ICT is hier essentieel om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, maar ook locatiediensten spelen een rol. Als hoofdeigenaar wil je tenslotte wel precies weten waar jouw auto zich bevindt.

3. Smart voertuigen

In dit toekomstscenario zijn autonome voertuigen onderdeel van een ICT-infrastructuur. Zo zijn ze zonder vertraging op afstand aan te sturen. De hardware bevindt zich niet langer in het voertuig zelf. Hierdoor worden ze zogeheten thin clients. De rekenkracht en dataopslag zitten in dit scenario in de cloud, waardoor fysieke componenten van de techniek weinig plek in beslag nemen. Dat maakt voertuigen lichter en minder complex. Om dit scenario te laten werken, is een feilloze verbinding essentieel. Een vertraging op de lijn kan fatale gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een auto te laat doorkrijgt dat hij moet remmen om een kettingbotsing te voorkomen.

4. Mobiliteit als dienst

Autobezit zal in een toekomst met volledig autonome voertuigen aanzienlijk afnemen. Mobiliteit wordt dan veel meer een dienst: Mobility as a Service. Vergelijkbaar met een leaseauto, maar dan nét een stapje verder. In plaats van een eigen leaseauto roep je jouw auto voor de dag simpelweg op via een app. Auto’s rijden zelfstandig rond om mensen op te pikken en af te zetten. In dit scenario nemen onze collectieve mobiliteitskosten af, verminderen we uitstoot en verbruiken we minder grondstoffen. Een interessant scenario voor velen, maar ook een grote bedreiging voor anderen.

Gerelateerde artikelen