Vervoer over water

Containervervoer via waterwegen

In Nederland is ruim 6.000 kilometer aan vaarwegen. Nederlandse binnenschippers vervoeren circa 370 miljoen ton aan goederen. Dit zijn veelal bulkgoederen zoals ertsen, zand, grind en granen. In de binnenvaart zijn zo’n 18.000 mensen werkzaam die een jaaromzet van 3 miljard realiseren.

De waterwegen en havens van Nederland worden beheerd door Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten. Containervervoer wordt steeds belangrijker en de omvang zal verdubbelen dankzij de aanleg van de tweede Maasvlakte. KPN draagt bij aan het snel, veilig, betrouwbaar en gecontroleerd routeren van goederen en personen op een slimme, passende en rendabele manier.

Neem contact met mij op

Oplossingen

Global Maritime Distress and Safety

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) is verplicht voor beroepsvaart op zee en draagt bij aan de veiligheid bij een calamiteit.

Download de whitepaper
Marifonie oplossingen

Internet of Things

Met Internet of things kunt u uw goederen en personen monitoren en bijsturen waar en wanneer dat wenselijk is.

Situational Management

Situational Awareness

Situational Awareness geeft u een 360 graden overzichtsbeeld van alles wat zich afspeelt in de geografische omgeving.

Download de whitepaper

Video: Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam is 1 van de belangrijkste havens en het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa. KPN ondersteunt bij de communicatie en coördinatie van alle scheepvaartverkeer.

Video: Provincie Zuid-Holland, Steekterpoort

De Provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder van 10 vaarwegen. De nieuwste bediencentrale Steekterpoort bedient 30 bruggen vanuit een ecologisch verantwoord gebouw.

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in en of mail ons.

Neem contact met mij op