Digital Trust Centre: dit moet je weten

Leren over cybersecurity, van onafhankelijke experts en van elkaar. Met die insteek heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Digital Trust Centre (DTC) opgericht. Dat centrum biedt interessante kansen, waaronder een subsidieregeling voor samenwerking. 7 vragen over het DTC.

Waarom heeft de overheid het DTC opgericht?

Onze kenniseconomie is sterk afhankelijk van technologie. Die technologie biedt kansen en mogelijkheden, maar maakt ons ook kwetsbaar voor cyberdreigingen. Cybercriminaliteit en digitale spionage vormen een gevaar. Voor de privacy van individuen, voor het voortbestaan van bedrijven en voor de Nederlandse economie als geheel. Met het DTC wil de overheid deze dreiging verminderen.

Hoe? Door het faciliteren van kennisdeling, via een onafhankelijk, overkoepelend instituut. Het DTC is opgericht om samenwerking in het bedrijfsleven te stimuleren. Zodat bedrijven profiteren van elkaars ervaring, kennis en inzichten. Daarnaast treedt het DTC op als onafhankelijk kenniscentrum en biedt het bedrijfsleven hulp, informatie en praktisch advies.

Voor welke bedrijven is het DTC bedoeld?

In de media ontstond de afgelopen tijd het beeld dat het DTC met name voor het mkb is bedoeld. Dat is echter niet zo. Het DTC richt zich op bedrijven van alle grootten, van de eenmanszaak tot de multinational.

Wat voegt het DTC toe aan het bestaande Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)?

Het NCSC is het nationale orgaan dat waakt over onze cyberveiligheid in brede zin. Het valt daarom ook onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het NCSC ondersteunt organisaties uit de vitale infrastructuur zoals banken, energiebedrijven en vervoerders bij het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Het DTC richt zich daarentegen op het bedrijfsleven in de brede zin van het woord. Het maakt hiervoor intensief gebruik van de kennis en bevindingen van het NCSC. Zo speelt het NCSC dreigingsinformatie door aan het DTC.

Wat houdt de subsidieregeling van het DTC precies in?

Het DTC ziet graag meer samenwerking tussen bedrijven op het gebied van digitale veiligheid. Om die samenwerking te stimuleren, stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat jaarlijks een miljoen euro aan subsidie ter beschikking. Die subsidie is bedoeld voor het opzetten van samenwerkingsverbanden. Per samenwerkingsverband kunnen organisaties maximaal 200.000 euro aan subsidie krijgen. Een onafhankelijke commissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de afzonderlijke subsidieverzoeken.

Is die subsidie vrijblijvend?

Nee. Een belangrijke voorwaarde is dat organisaties opgedane inzichten en best practices die rechtstreeks voortvloeien uit gesubsidieerde samenwerkingen openbaar maken. Op die manier profiteert het gehele bedrijfsleven van het gemeenschapsgeld. En versterkt het de Nederlandse digitale weerbaarheid over de gehele linie.

Waarom zou mijn organisatie kennis moeten delen met andere bedrijven?

Kennisdeling is hard nodig, al was het maar omdat cybercriminelen dat ook doen. Organisaties vinden nu vaak het wiel opnieuw uit. Het is veel efficiënter om alle kennis en best practices met elkaar te delen. Uiteindelijk profiteert ook jouw organisatie daarvan mee. Niemand concurreert immers op securitykennis.

Wat is de relatie met de nieuwe Europese privacywetgeving AVG?

Er is geen ‘officieel’ verband tussen de AVG en het DTC. Wel ondersteunt het DTC met de digitale weerbaarheid. Dat is welkom onder de AVG, want die wetgeving stelt hieraan veel eisen. Ook kan het DTC bedrijven helpen datalekken te voorkomen. Door het geven van informatie over technische veiligheidsmaatregelen, maar ook door het vergroten van het security- en privacybewustzijn bij medewerkers.

De AVG vormt een goede aanleiding voor meer samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven rondom dit onderwerp. Het DTC kan onder andere via de subsidieregeling die samenwerking faciliteren.

Whitepaper: 'Bescherm de privacy van uw klanten'

Wilt u weten hoe u persoonsgegevens adequaat beveiligt en miljoenboetes voorkomt? Lees dan het whitepaper.

Download

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen