Zo regelt u eHerkenning voor het UWV

U kunt met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Per 1 november 2019 is eHerkenning hiervoor nog de enige mogelijkheid. Met een eHerkenningsmiddel weet UWV wie u bent (authenticatie). Met een bijbehorende machtiging weet het UWV dat u namens uw organisatie mag handelen (autorisatie). Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Besteedt u zaken uit aan een intermediair? Regel dan samen met de intermediair een ketenmachtiging. Bekijk wat uw situatie is en zie welke stappen u moet nemen. Een aanvraag verwerken wij gemiddeld binnen één tot drie weken.

Benodigde gegevens voor eHerkenning UWV Werkgeversportaal


Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van
Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.


Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.


Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Ik heb nog geen eHerkenning en wil dit aanvragen
Tarieven eHerkenning

eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 1 jaar Vanaf € 45,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 3 jaar Vanaf € 100,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 5 jaar Vanaf € 150,00 per gebruiker

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie

Ik heb al eHerkenning maar moet iets wijzigen of toevoegen

Heeft u al een eHerkenningsmiddel, maar wilt u upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau of extra machtigingen aanvragen? Hoe u dit doet, hangt af van uw bevoegdheid.  

Als bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder kunt u eenvoudig wijzigingen doorvoeren aan uw eHerkenningsmiddel via eHerkenning User Portal. Als machtigingenbeheerder kunt u dit binnen de beheermodule ook doen voor medewerkers.

  1. Ga in de User Portal naar Mijn machtigingen

  2. Klik onderaan op ‘Nieuwe machtiging aanvragen’

  3. Selecteer uw organisatie en de betreffende gebruiker

  4. Selecteer niveau eH3, Selecteer dienstverlener UWV > kies welke dienst(en) > selecteer een geldigheidsduur van 1, 3 of 5 jaar.

    Naar KPN eHerkenning User Portal

Als gebruiker kunt u niet zelf uw eHerkenningsmiddel upgraden, verlengen of machtigingen toevoegen zonder toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger of de machtigingenbeheerder. Is er binnen uw organisatie een machtigingenbeheerder? Vraag dan of de beheerder de gewenste wijzigingen voor u doorvoert.

Geen machtigingenbeheerder? Dan kunt u alleen upgraden, verlengen of extra machtigingen aanvragen door opnieuw een formulier in te vullen, met toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger.

Als gebruiker kunt u de upgrade naar eH3 starten in de KPN eHerkenning User Portal.

Naar KPN eHerkenning User PortalExtra machtiging(en) aanvragen

Bij de dienst UWV zijn de volgende machtigingen beschikbaar:

1.       Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO

2.       Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO

3.       Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

4.       Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW

5.       Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA

6.       Indienen ontslagaanvraag

7.       Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

8.       Controle eigen risicodragers

9.       Bezwaar maken

Extra machtiging(en) aanvragen


Ik ben een intermediair en wil een ketenmachtiging aanvragen

Als een intermediair namens een organisatie de administratie bij UWV doet, is een ketenmachtiging nodig. Zo is de intermediair gemachtigd om namens de organisatie te handelen bij UWV. Deze intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens de organisatie te handelen via eHerkenning. De intermediair heeft minimaal eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig.

Jasper Cisco Security

Meerdere middelen binnen uw organisatie nodig? Registreer een machtigingenbeheerder

De beheerdermodule voor een machtigingenbeheerder geeft een online totaaloverzicht van alle verstrekte middelen en machtigingen binnen de organisatie(s) waarvoor u gemachtigd bent. In de beheermodule kunt u extra machtigingen voor gebruikers aanvragen, bestaande machtigingen van gebruikers verlengen en machtigingen van gebruikers intrekken. Als Machtigingenbeheerder kunt u daarnaast de aanvraag van nieuwe  eHerkenningsmiddelen ondertekenen, hiermee ontlast u de bevoegd vertegenwoordiger.

Spoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wilt u een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer
088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.