eHerkenning UWV Werkgeversportaal aanvragen

Zo regelt u eHerkenning voor het UWV

U kunt met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Per 1 november 2019 is eHerkenning hiervoor nog de enige mogelijkheid. Met een eHerkenningsmiddel weet UWV wie u bent (authenticatie). Met een bijbehorende machtiging weet het UWV dat u namens uw organisatie mag handelen (autorisatie). Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Besteedt u zaken uit aan een intermediair? Regel dan samen met de intermediair een ketenmachtiging. Bekijk wat uw situatie is en zie welke stappen u moet nemen. Een aanvraag verwerken wij gemiddeld binnen één tot drie weken.

Benodigde gegevens voor eHerkenning UWV Werkgeversportaal


Uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van
Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Nog geen uittreksel? Wij kunnen dit ook voor u regelen tijdens uw aanvraag.


Geldig identiteitsbewijs van de huidige contractant

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger(s) Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is.


Geldig identiteitsbewijs van de nieuwe contractant

Gegevens gebruiker Persoongegevens, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gebruiker (als dit niet de bevoegd vertegenwoordiger is).

Ik heb nog geen eHerkenning voor het UWV en wil dit aanvragen


 • Bepaal tot welke diensten u toegang wilt hebben met eHerkenning. Op basis daarvan bepaalt u welk betrouwbaarheidsniveau en hoeveel machtigingen u nodig heeft.

  UWV Werkgeversportaal
  Voor het UWV Werkgeversportaal heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig en zijn de volgende machtigingen beschikbaar:

  1.       Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO

  2.       Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO

  3.       Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

  4.       Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW

  5.       Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA

  6.       Indienen ontslagaanvraag

  7.       Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  8.       Controle eigen risicodragers

  9.       Bezwaar maken

  eHerkenning voor andere diensten
  Gaat u eHerkenning voor meerdere diensten gebruiken, denk aan gemeenten, de Belastingdienst, de RDW en/of de Kamer van Koophandel? Bekijk in het overzicht van dienstverleners welk betrouwbaarheidsniveau andere diensten vereisen. 

  Bent u een eenmanszaak en wilt u zijn voorbereid op de toekomst of kiest u voor gemak? Vraag dan een ‘alle’ machtiging aan. U bent dan direct gemachtigd voor alle diensten op de niveau en lager.

 • Bij het aanvragen van eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 (of hoger) is toestemming nodig van een bevoegd vertegenwoordiger, of een bij ons bekende machtigingenbeheerder. Deze bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

  U kunt als gebruiker wel zelf de aanvraag doen, zolang u de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger heeft en hij of zij de aanvraag ondertekent.

  Wie is de bevoegd vertegenwoordiger?
  Bekijk op het KvK-uittreksel onder het gedeelte ‘Bestuurders en/of Gevolmachtigde’ wie bevoegd vertegenwoordiger is en in welke mate de persoon bevoegd is. Dit is namelijk van invloed op de aanvraag:

  • Zelfstandig bevoegd – U heeft de gegevens van deze bevoegd vertegenwoordiger nodig en hij of zij moet het aanvraagformulier ondertekenen.

  • Gezamenlijk bevoegd – U heeft de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers nodig. Ook moeten zij allemaal het aanvraagformulier ondertekenen. Mag uw organisatie door een beperkt aantal bevoegd vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd en kunt u dit aantonen met de statuten? Geef dan de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op en voeg de statuten toe.

  • Gevolmachtigden: Staat een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht bevoegd? Dan heeft u zijn/haar gegevens nodig.

  Geen bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel?
  Dan is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. In het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon vindt u de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug. Lever ook een kopie van dat KvK-uittreksel bij ons aan.

  Vraagt u voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aan? Dan kunt u de bevoegdheid van de aanvrager aantonen met aanvullende stukken, bijvoorbeeld mandaten of een aanstellingsbrief. Lever dan een kopie daarvan bij ons aan.

  1. Geef uw e-mailadres op. U ontvangt een e-mail met een link om uw e-mailadres te bevestigen. Klik daarop om te starten met de aanvraag. Door uw e-mailadres bij de eerste stap op te geven, kunnen wij u - in het geval dat u de aanvraag niet afmaakt – automatisch een link sturen waarmee verder gaat waar u gebleven was.
  2. Geef uw mobiele nummer op. Per sms ontvangt u een eenmalige code waarmee u uw nummer bevestigt. Wij hebben uw mobiele nummer nodig voor tweestapsverificatie. Bij het inloggen met eHerkenning krijgt u een code per sms om uw inlog te bevestigen.
  3. Kies een wachtwoord en onthoud dit goed. Dit wachtwoord heeft u nodig voor het inloggen met eHerkenning.
  4. Vul de gegevens in van de organisatie, de bevoegd vertegenwoordiger en van de gebruiker als deze niet de vertegenwoordiger is. Let op! Op het scherm waar u het KvK-nummer invoert moet u de vraag of u eHerkenning wilt gebruiken voor een specifieke vestiging beantwoorden met Nee”.
  5. Selecteer bij Diensten het UWV en geef aan welke machtigingen u nodig hebt. U kunt hier naast het UWV ook nog meerdere diensten en machtigingen toevoegen.

  6. Geef de geldigheidsduur voor het middel en de machtiging aan. U kunt kiezen uit  1, 3 of 5 jaar.

  7. U ziet direct wat de totale kosten zijn.

  8. Na afronding van het aanvraagformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Onderteken het aanvraagformulier met originele handtekening(en) en stuur deze met de vereiste bijlagen naar ons op:

   KPN BV
   Postbus 636
   1500 EP Zaandam
 • Zodra wij uw aanvraag ontvangen, nemen wij deze binnen 2 werkdagen in behandeling. Als er nog gegevens ontbreken, informeren wij u hierover.

  Voor betrouwbaarheidsniveau eH3 en eH4 moeten zowel de bevoegd vertegenwoordiger als de gebruiker persoonlijk worden geïdentificeerd, waarbij u een origineel identiteitsbewijs toont. U ontvangt een uitnodiging per e-mail. U kunt zelf de locatie doorgeven waar iemand u kan komen identificeren.

  De identificatie moet binnen een maand gebeuren.

  Let op!
  Het verwerken van een eHerkenning aanvraag kan tot enkele weken duren
  Het aantal aanvragen van eHerkenning is, mede door de verplichting van eHerkenning door het UWV, enorm gestegen in een korte periode. Hierdoor is ook de verwerkingstijd opgelopen bij alle leveranciers van eHerkenning. De controle van een eHerkenning aanvraag is bijzonder nauwkeurig door de strenge veiligheidsregels vanuit de overheid. Vul de aanvraag dus nauwkeurig en foutloos in, zo voorkomt u onnodige, extra vertraging.

 • Zijn alle documenten akkoord en is de identificatie gedaan? Zodra uw middel gereed is, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam. Per sms ontvangt u uw wachtwoord. Nu kunt u inloggen met uw eHerkenningsmiddel.

  Eerste keer inloggen

  Volg de volgende stappen:

  1.    Houd de bevestigingsmail en de SMS met uw wachtwoord bij de hand.

  2.    Ga naar de UWV Werkgeversportaal

  3.    Kies voor Inloggen met eHerkenning.

  4.    Volg nu verder de stappen op uw scherm en gebruik de gegevens die u via e-mail en SMS heeft ontvangen.

  5.    U bent succesvol ingelogd met uw eHerkenningsmiddel in het UWV Werkgeversportaal en u kunt uw zaken afhandelen.Tarieven eHerkenning voor het UWV

eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 1 jaar Vanaf € 45,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 3 jaar Vanaf € 100,00 per gebruiker
eHerkenningsmiddel eH3, incl 10 machtigingen of ‘alle machtigingen’ - 5 jaar Vanaf € 150,00 per gebruiker

* Eenmalig betaalt u € 10,00 voor identificatie

Ik heb al eHerkenning voor het UWV maar moet iets wijzigen of toevoegen

Heeft u al een eHerkenningsmiddel, maar wilt u upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau of extra machtigingen aanvragen? Hoe u dit doet, hangt af van uw bevoegdheid.  

Als bevoegd vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder kunt u eenvoudig wijzigingen doorvoeren aan uw eHerkenningsmiddel via eHerkenning User Portal. Als machtigingenbeheerder kunt u dit binnen de beheermodule ook doen voor medewerkers.

 1. Ga in de User Portal naar Mijn machtigingen

 2. Klik onderaan op ‘Nieuwe machtiging aanvragen’

 3. Selecteer uw organisatie en de betreffende gebruiker

 4. Selecteer niveau eH3, Selecteer dienstverlener UWV > kies welke dienst(en) > selecteer een geldigheidsduur van 1, 3 of 5 jaar.

  Naar KPN eHerkenning User Portal

Als gebruiker kunt u niet zelf uw eHerkenningsmiddel upgraden, verlengen of machtigingen toevoegen zonder toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger of de machtigingenbeheerder. Is er binnen uw organisatie een machtigingenbeheerder? Vraag dan of de beheerder de gewenste wijzigingen voor u doorvoert.

Geen machtigingenbeheerder? Dan kunt u alleen upgraden, verlengen of extra machtigingen aanvragen door opnieuw een formulier in te vullen, met toestemming van de bevoegd vertegenwoordiger.

Als gebruiker kunt u de upgrade naar eH3 starten in de KPN eHerkenning User Portal.

Naar KPN eHerkenning User PortalExtra machtiging(en) aanvragen

Bij de dienst UWV zijn de volgende machtigingen beschikbaar:

1.       Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO

2.       Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO

3.       Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

4.       Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW

5.       Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA

6.       Indienen ontslagaanvraag

7.       Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

8.       Controle eigen risicodragers

9.       Bezwaar maken

Extra machtiging(en) aanvragen


Ik ben een intermediair en wil een ketenmachtiging aanvragen

Als een intermediair namens een organisatie de administratie bij UWV doet, is een ketenmachtiging nodig. Zo is de intermediair gemachtigd om namens de organisatie te handelen bij UWV. Deze intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens de organisatie te handelen via eHerkenning. De intermediair heeft minimaal eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau eH3 nodig.

Jasper Cisco Security

Meerdere middelen binnen uw organisatie nodig? Registreer een machtigingenbeheerder

De beheerdermodule voor een machtigingenbeheerder geeft een online totaaloverzicht van alle verstrekte middelen en machtigingen binnen de organisatie(s) waarvoor u gemachtigd bent. In de beheermodule kunt u extra machtigingen voor gebruikers aanvragen, bestaande machtigingen van gebruikers verlengen en machtigingen van gebruikers intrekken. Als Machtigingenbeheerder kunt u daarnaast de aanvraag van nieuwe  eHerkenningsmiddelen ondertekenen, hiermee ontlast u de bevoegd vertegenwoordiger.

Spoed? Wij regelen het met u

Spoedaanvragen die voor 15:00 uur correct zijn ingediend, behandelen wij gegarandeerd dezelfde dag nog. Voor een spoedaanvraag rekenen wij €50,00 extra per aanvraag. Wilt u een spoedaanvraag starten? Neem dan contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer
088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.