Er is geen weg terug, tijd om te transformeren

De Europese maakindustrie kan tussen nu en 2025 potentieel 605 miljard euro aan toegevoegde waarde mislopen als het nu niet profiteert van de digitale transformatie, volgens strategy consultant Roland Berger. Daarentegen, als het erin slaagt de nodige veranderingen door te voeren is er potentieel 1,25 biljoen euro aan waarde te genereren in de komende tien jaar!

Dit zijn slechts enkele van de statistische gegevens waaruit blijkt hoe de overgang naar digitaal nog steeds de transformatie van industrieën aanjaagt en ook de komende jaren nog van grote invloed zal zijn op organisaties.

Keerpunt

We zijn een keerpunt gepasseerd in de transformatiestrategieën voor bedrijven: digitale transformatie is niet langer een bedreiging voor sommige en een kans voor andere bedrijven. Een mislukte transformatie is geen optie, dus bedrijven die ook in de toekomst relevant en concurrerend willen zijn, moeten hun digitale evolutie centraal blijven stellen.

Joe Baguley VMware

Door: Joe Baguley, VP en CTO EMEA van VMware

De overstap naar een digitale aanpak, die gebruikersgerichte applicaties en services levert en eersteklas prestaties koppelt aan innovatieve flexibiliteit, gaat gepaard met de nodige uitdagingen en spanningen. De vraag is dus hoe organisaties hierop kunnen inspelen.

Innovatie niet meer van IT alleen

Laten we eerst eens kijken naar het spanningsveld waarin we de veranderingen moeten plaatsen. We kunnen hierbij denken aan economische moeilijkheden, toegenomen beveiligingsrisico's en de opkomst van technisch geavanceerde start-ups die twee keer zo snel werken tegen de helft van de kostprijs – en zonder te worden gehinderd door overtollige ballast.

De bedrijven waarmee wij werken, hebben hun eigen idee van de drijfveren achter verandering. Wolfgang Krips, Executive Vice-President Global Operations van Amadeus, een toonaangevende leverancier van geavanceerde technologische oplossingen voor de reisindustrie, noemt als kritische factoren bijvoorbeeld de concurrentie en de noodzaak voortdurend te innoveren om baanbrekende producten en oplossingen te bieden. De onophoudelijke noodzaak om voorop te blijven lopen is volgens hem de reden voor het steeds snellere tempo en de evoluerende aard van de vereiste innovaties.

Vroeger was het de IT-afdeling die innovatie stimuleerde, maar tegenwoordig wordt innovatie aangedreven door diverse onderdelen van de organisatie. Bedrijven die de toekomst van hun branche willen vormgeven, zullen hierop moeten inspelen, aldus Krips.

IT is van iedereen

Cloudcomputing heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, omdat alle gebruikers van het bedrijf hiermee direct en snel toegang krijgen tot data, applicaties en services, waar en wanneer ze maar willen en ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Dit gaat verder dan het nu al achterhaalde concept van shadow IT. Dit alles is inmiddels reeds geïntegreerd in de mainstream IT, nu IT steeds vaker wordt gedecentraliseerd en de verschillende bedrijfsonderdelen zelf verantwoordelijk zijn voor de technologie die ze gebruiken. Deze trend is de drijvende kracht voor het behalen van concurrentievoordelen, en de meeste bedrijven en IT-leidinggevenden in de EMEA-regio onderkennen de voordelen: meer ruimte voor innovatie, snellere marktintroductie van nieuwe producten en services, en betere afstemming op de marktomstandigheden.

Is er dan geen addertje onder het gras? De transformatie van bedrijven, aangestuurd door cloudcomputing, biedt groeikansen, maar vereist ook een zorgvuldig beheer. Zo stelt 57% van de bedrijven en IT-beslissers dat de taak van IT nu moeilijker is en dat IT-teams steeds meer onder druk staan om het technologiebeheer in de hele organisatie op peil te houden.

Nieuwe IT uitdagingen

We hebben zelf enkele indrukwekkende initiatieven gezien die hierop inspelen, zoals het werk van Nick Tramontin, EU Infrastructure & Operations Manager bij de Rakuten Group, een van 's werelds toonaangevende internetproviders. Aangezien veel innovaties betrekking hebben op digitalisering, zag hij in dat IT-afdelingen nu veel sneller moeten kunnen reageren op aanvragen voor IT-diensten, omdat anders de controle en het beheer verloren zou gaan.

Sommige organisaties pakken deze uitdagingen voortvarend aan, maar andere bedrijven binnen de EMEA-regio kampen nog met enkele specifieke pijnpunten. Meer dan de helft van de bedrijven en IT-leidinggevenden is van mening dat de decentralisatie van IT momenteel leidt tot hogere IT-kosten. 53% vindt dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over eigendom en verantwoordelijkheid voor IT, en 49% denkt dat decentralisatie ertoe leidt dat onveilige oplossingen worden gekocht.

Bedrijven staan voor de uitdaging om de 'sweet spot' te vinden tussen de vrijheid om snel innovatieve applicaties te leveren, en de empowerment van IT om dit in goede banen te leiden; dit wil zeggen IT de juiste middelen geven voor afdoende beheer, controle en veiligheid in een complexe context van uiteenlopende cloudplatforms en apparaattypen.

Innovatie én controle

De oplossing is een evolutie naar een uniforme, gemeenschappelijke gebruiksomgeving waar alle applicaties op een veilige manier uitgevoerd, beheerd en met elkaar kunnen worden verbonden. Tramontin van de Rakuten Group maakt duidelijk dat deze oplossing, de cross-cloud architectuur 'een noodzakelijke voorwaarde wordt voor een succesvol digitaal bedrijf zoals het onze.' En hij heeft gelijk wanneer hij zegt dat dit een vereiste is voor alle digitale bedrijven, en niet slechts voor één sector of verticale markt. Het is de combinatie van innovatie én controle die een beslissend concurrentievoordeel kan opleveren in het huidige, veeleisende ondernemingsklimaat, ongeacht de branche waarin uw bedrijf opereert.

Meer weten

VMware is technology partner van KPN op het gebied van de managed hybrid cloud. Meer weten wat cloud-oplossingen voor uw branche of organisatie kunnen betekenen?

Gerelateerde artikelen