Op weg naar digitaal meesterschap: meer dan technologie

De toekomst is digitaal. Veel organisaties zijn dan ook volop bezig hun organisatie te veranderen. Ze werken hard aan een digitale transformatie en zijn druk met het digitaliseren van werkprocessen en diensten. Alleen zo blijven ze relevant, lukt het ze klantgerichter te worden en verkorten ze hun time to market. Organisaties die erin slagen technologie snel en naadloos in hun bedrijfsstrategie te passen, noemen we digitale meesters. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen technologie.

Digitale meesters zijn organisaties die als geen ander de kunst verstaan technologie in te zetten om waarde te creëren. Waarde voor hun klanten, hun organisatie en hun medewerkers. Het digitaal meesterschap maakt ze flexibel, wendbaar en slagvaardig. Ze presteren significant beter dan hun branchegenoten. Volgens onderzoek van Massachusetts Institute of Technology (MIT) tot wel 26% beter. Digitalisering is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen. In de praktijk blijkt dat het gros van de organisaties nog niet zo ver is. Zij moeten nog beginnen aan hun reis op weg naar digitaal meesterschap.

De mensfactor

Natuurlijk is het belangrijk dat organisaties kennis hebben van digitale technologieën en over de middelen en capaciteiten beschikken deze in hun bedrijfsvoering in te passen. Maar de mensfactor is minstens zo belangrijk. Uiteindelijk zijn het mensen die aan de slag moeten met nieuwe technologieën. Zij moeten zich nieuwe werkwijzen eigen maken. Zonder de actieve medewerking van mensen, is iedere innovatie per definitie gedoemd tot mislukken.

Visie op digitalisering

Het is dan ook belangrijk voor draagvlak te zorgen met oog op een digitale transformatie. Aan leiders van organisaties de taak om te zorgen voor een weldoordachte en samenhangende digitale visie en medewerkers daar actief bij te betrekken. Verder is het belangrijk dat het management zorgt dat alle digitale initiatieven gestructureerd en gecoördineerd plaatsvinden. En dat er een solide strategie ten grondslag aan alle digitale activiteiten.

Ecosysteem waarin mens en technologie elkaar versterken

Digitale capaciteiten alleen volstaan dus niet. Goed leiderschap is de hefboom die een ware transformatie in gang zet. Digitaal geavanceerde bedrijven combineren een digitale visie, gedegen leiderschap en betrokkenheid met gerichte investeringen in nieuwe kansen. Bij digitale meesters ontstaat zo een nieuw ecosysteem van voortdurende innovatie, waarin mens en technologie elkaar versterken.


Whitepaper: Digitaal Meesterschap

Wilt u meer lezen over wat een digitale transformatie voor uw organisatie kan betekenen? Lees onze whitepaper ‘Digitaal Meesterschap: pak de kansen van de digitale transformatie’.

Download whitepaper


Puya Maghami

Puya is Digital Transformation Consultant bij KPN Consulting. Hij helpt organisaties hun digitale visie en strategie voor de toekomst te formuleren.

- Auteur: Puya Maghami


Gerelateerde artikelen