Wijzigen Digitenne

Wijzig je Digitenne-abonnement

Wil je iets wijzigen aan je Digitenne-abonnement? Bijvoorbeeld je betaalgegevens? Sinds kort kun je dat nu ook doen in MijnKPN! Zo beheer je eenvoudig alle informatie over je Digitenne in één omgeving.

Contractovername

Wil je een contract overnemen of overzetten op een andere naam? Vul daarvoor ons contractovernameformulier in.  • Digitenne en alle daarbij behorende diensten worden overgenomen. Wijzigingen in het abonnement zijn pas mogelijk nadat je een bevestiging van de overname hebt ontvangen.
  • De resterende contractduur van het abonnement gaat over naar de nieuwe contractant.
  • Ook de eventuele openstaande vorderingen worden overgenomen door de nieuwe contractant. We kunnen geen gesplitste facturen verstrekken. Een eventuele verrekening van kosten zullen jullie onderling moeten regelen.
  • Geldige legitimatiebewijzen: een Nederlands rijbewijs, Europese identiteitskaart, een paspoort van binnen de EU of een paspoort van buiten de EU i.c.m. een verblijfsvergunning. Zorg ervoor dat je het BSN-nummer op de kopie van de legitimatiebewijzen doorstreept en de foto onherkenbaar gemaakt is.

Contractovername bij overlijden

De periode na een overlijden is altijd hectisch en zwaar. Om je zo veel mogelijk te ontlasten in deze tijd, hebben we hieronder per product precies uitgelegd wat je moet doen bij het overnemen van het contract of de contracten van de overledene. We hopen dat we je op deze manier kunnen helpen en willen je veel sterkte toewensen. Uiteraard zijn er geen kosten verbonden aan contractovername bij overlijden.