Vijf tips om waarde te halen uit IoT

Het Internet of Things (IoT) heeft zich als technologie duidelijk bewezen. Het op afstand monitoren en aansturen van allerlei apparaten, machines en systemen heeft op papier een enorme potentie. Met de data die wordt verzameld kunnen processen geoptimaliseerd worden, de klantbeleving verbeterd worden of zelfs nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld. En in de praktijk wordt IoT al volop toegepast bij het volgen van materieel of bij preventief onderhoud.

Toch laat de grootschalige adoptie van IoT nog op zich wachten. Veel projecten van het eerste uur worden niet opgeschaald of brachten niet de verwachte resultaten. Bij IoT komt namelijk meer kijken. Om de waarde van IoT te benutten en testprojecten op te schalen naar grootschalige uitrol is het van belang om de juiste stappen te zetten.

Waarom opschalen een uitdaging is

KPN was nauw betrokken als partner bij een aantal IoT-cases die wél de stap naar opschalen hebben gemaakt, zoals afvalverzamelaar Van Happen Containers die alle containers volgt en zo de financiële afhandeling heeft geautomatiseerd. Of B-Medical Systems die het vervoer van vaccins wereldwijd monitort, zodat de optimale conditie gegarandeerd wordt en de vaccins bij aankomst daadwerkelijk levens kunnen redden. En samen met KPN ontwikkelde de ANWB een slimme oplossing om gestolen fietsen terug te vinden. Allemaal cases waarbij IoT de betrokken partijen daadwerkelijke waarde levert.

Omdat KPN gelooft in IoT, deelt het graag expertise en ervaringen. De whitepaper 'Succesvol starten met Internet of Things' geeft antwoord op de vraag welke waarde IoT kan bieden voor uw organisatie en biedt praktische tips.  

De whitepaper bevat vijf tips op basis van de ervaringen die KPN heeft opgedaan.  

Tip 1: Ontwikkel een realistische 'proof of concept' 

Niet zozeer de techniek maar schaalbaarheid, betrouwbaarheid en security moeten bij het ‘proof of concept’ centraal staan. Het is niet zo moeilijk om een apparaat te bouwen dat op kleine schaal data kan versturen. Maar hoe zorgt u ervoor dat ook daadwerkelijk op deze data kan worden vertrouwd? En dat alleen de juiste mensen bij deze data kunnen? Cruciaal is ook de vraag hoe deze aanpak vervolgens naar alle betrokken apparaten is uit te rollen. Oftewel: hoe gaan we van één slim apparaat naar meerdere.    

Tip 2: Vertrouw op IoT 

IoT leidt vaak in eerste instantie tot kostenbesparingen. Zo worden bijvoorbeeld storingen eerder opgemerkt. Soms zijn ze direct van afstand te verhelpen. Maar dat vereist wel dat organisaties op IoT en de juistheid van de verzamelde data vertrouwen. Wordt toch een monteur langs gestuurd voor standaard periodieke controles, dan gaat de kostenbesparing verloren. Belangrijk is dat een bedrijfscultuur ontstaat waarin op IoT wordt vertrouwd.  

Tip 3: Realiseer een cultuurverandering 

Door met IoT-data te gaan werken veranderen ook de bedrijfsprocessen. En dat betekent impact op de organisatie. Allerlei data wordt voortaan geautomatiseerd en op afstand verzameld. Men beschikt zo over veel meer informatie. Monteurs kunnen hierdoor van reactief naar proactief werken gaan. Waardoor de invulling van de werkzaamheden veranderd. Hierbij is het van belang dat er draagvlak wordt gecreëerd. Betrek daarom vanaf het begin collega’s uit verschillende teams en besteed er aandacht aan dat het voltallige personeel IoT omarmt.

Tip 4: Integreer IoT met bedrijfsapplicaties en -systemen 

De via IoT verzamelde data komen pas goed tot hun recht als het systeem ook automatisch een follow-up regelt. Als op afstand wordt geconstateerd dat de stoplichten zijn uitgevallen, moeten meteen verkeersregelaars worden gestuurd. Alleen als systemen met elkaar zijn geïntegreerd en in staat zijn om te communiceren komt de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek.

Tip 5: IoT doe je niet alleen 

Probeer niet alles zelf te doen. Kies partners uit die over voldoende expertise op hun gebied in de IoT keten beschikken met een flexibele houding. Belangrijk daarbij is dat de verschillende partners op één lijn zitten en niet elkaar dwarszitten. Kies daarom partijen die al eerder succesvol hebben samengewerkt. Richt je zelf op de onderdelen die het meest relevant zijn. Besteed de rest uit. 

Er valt veel waarde te behalen met IoT. KPN helpt u graag als partner om hierbij de juiste stappen te nemen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij KPN. Gerelateerde artikelen