Flexibel werken, een wettelijk recht

Flexibel werken is vanaf 1 januari in de wet vastgelegd. Met de Wet flexibel werken wil de overheid werkgevers stimuleren telewerken in te voeren. Maar wat is nu precies uw plicht, als werkgever? En wat zijn de rechten van uw medewerkers?

Wat zegt de Wet flexibel werken?

De Wet flexibel werken ging op 1 januari 2016 in. Iedereen die meer dan een half jaar werkt bij een bedrijf met meer dan 10 medewerkers, mag volgende deze wet vragen om andere werktijden en een andere locatie.

Wat mag de werkgever?

Als werkgever bent u verplicht het verzoek van uw medewerker serieus te overwegen. U moet hem uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum een antwoord geven. De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen als er een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ is.

Niet zomaar af te wijzen

Dit is niet vrijblijvend. De werkgever moet goed kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen voor zijn bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, organisatorische problemen of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Gerelateerde artikelen