Blockchain en smart contracts in de maakindustrie

Iedereen praat over blockchain en smart contracts, maar wat betekent dit voor de maakindustrie? Ondernemers vragen zich af: Welke productieprocessen kan ik optimaliseren met inzet van blockchain? Kan ik met blockchain ook de veiligheid van mijn productie omgeving verhogen? Kan ik kosten besparen in mijn onderhoudsprocessen door inzet van smart contracts?

Door het inzetten van blockchain en smart contract technologie kunnen de volgende voordelen worden behaald:

 • Verhogen van transparantie, valideerbaarheid en voorspelbaarheid van uw productie- en onderhoudsproces, waardoor o.a. het vertrouwen in uw product toeneemt;
 • (Cyber)security verhogen, doordat software updates alleen uit betrouwbare bron komen, geverifieerd middels blockchain technologie.

Blockchain is een disruptieve technologie in de transitie naar Smart Industry

Smart Industry in Nederland maakt serieuze stappen. Daar dragen meerdere disruptieve technologieën aan bij, onder andere Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) maar zeker ook blockchain en smart contracts. Blockchain is een vorm van distributed ledger technologie (DLT), vrij vertaald; een digitaal ‘grootboek’ waar alle transacties chronologisch en publiek worden bijgehouden.

Een andere opkomende vorm van distributed ledger technologie is een directed acyclic graph (DAG), die zeer geschikt is voor Industrial IoT scenario’s. Tenslotte doen smart contracts hun intrede, waarmee objecten onder bepaalde contractcondities autonoom interacteren met hun omgeving. Verderop gaan we in op wat DAG en smart contracts precies inhouden en welke unieke voordelen ze samen met blockchain bieden voor de maakindustrie.

Inzet van blockchain in de maakindustrie

Een van de belangrijkste blockchain toepassingen in de maakindustrie is het transparant maken van de productieketen om zo valideerbare kwaliteitsgaranties over het eindproduct te kunnen geven. Belangrijke elementen zijn daarbij o.a. het vastleggen van omgevingscondities tijdens productie en transport en deze onmuteerbaar vastleggen op de blockchain. Verder wordt RFID technologie ingezet in combinatie met blockchain om bijvoorbeeld namaakproducten tegen te gaan en wederom kwaliteit van het eindproduct vast te leggen. In de productie omgeving zelf worden productiecondities in een digitaal productdossier vastgelegd, dat gekoppeld is aan een blockchain. Naast transparantie wordt traceerbaarheid waar zich mogelijke fouten hebben voorgedaan op deze manier stukken eenvoudiger en betrouwbaarder. Er zijn diverse opkomende cryptovaluta die hier specifiek op inspelen, ik noem een aantal voorbeelden:

 • Wabi: valideren dat er niet gemanipuleerd is met babyvoeding. Is een combinatie van RFID technologie en blockchain. De consument kan met app in de winkel direct nagaan of er met het product is gemanipuleerd.
 • Modum: focus op het onmuteerbaar vastleggen van meetgegevens tijdens het transport van temperatuurgevoelige medicijnen.
 • Ambrosus: vastleggen van productie condities in de keten van productie tot levering aan eindklant. Ze richten zich o.a. op zuivel producten / kazen.


  Een andere waardevolle combinatie is die van blockchain en IT Security. Hiermee is het nu mogelijk om data integriteit te kunnen garanderen van industriële automatisering componenten, gerelateerde IT en IoT componenten en bijbehorende software / software updates. De data verkrijgt een handtekening o.b.v. een zgn. 'timestamp' en een 'hash'. Hiermee wordt het o.a. mogelijk om een 100% betrouwbaar beeld te krijgen van de locatie van objecten, de integriteit van het object en haar kritieke data en de software en software updates die worden uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er software uit een niet betrouwbare bron wordt verkregen en dat de juiste software updates worden geïnstalleerd voor een bepaalde component.

  Inzet van Directed Acyclic Graph (DAG) technologie

  DAG is een nieuwe distributed ledger technologie die het mogelijk maakt om zeer kleine economische waarde transacties te faciliteren tussen 'dingen'. Voordeel van deze technologie is dat er geen transactiekosten nodig zijn omdat er geen gebruik wordt gemaakt van zgn. ‘miners’ die betaald worden om transacties te faciliteren. Tevens wordt het netwerk robuuster en sneller naarmate er meer transacties overheen gaan. De combinatie DAG met Internet of Things kent revolutionaire toepassingen in de maakindustrie.

  Door inzet van DAG en IoT wordt het mogelijk dat resources zoals stroom, geheugen en processing capaciteit zonder transactiekosten kunnen worden uitgewisseld tussen (autonome) sensoren / actuatoren en edge computing componenten. Er is een grote hoeveelheid use cases te bedenken met deze technologie. In Nederland zijn er inmiddels testen gedaan waarmee elektrische voertuigen autonoom kunnen opladen en verrekenen met het laadstation o.b.v. een cryptovaluta die gebruik maakt van DAG technologie; IOTA.

  Inzet van Smart Contract technologie

  Smart contracts technologie biedt de mogelijkheid om autonome objecten te creëren die zelf interacteren met de fysieke wereld door de combinatie van IoT en smart contracts. KPN heeft recent een use case gerealiseerd waarbij lichtmasten zelf een onderhoudsverzoek uitsturen naar geaccrediteerde onderhoudspartijen o.b.v. metingen van IoT sensoren in de lichtmast. Het smart contract zorgt ervoor dat het onderhoudswerk tijdig en onder de gestelde condities plaatsvindt.

  Impact op bestaande business modellen

  Distributed ledger technologie (zoals blockchain en DAG) en smart contracts zijn m.i. zeer disruptief voor bestaande verdienmodellen in de maakindustrie. Deze technologieën gaan bijdragen aan forse kostenreducties en efficiëntieverbeteringen in productie, logistiek, industrieel onderhoud en samenwerking in het de productieketen. Tevens zijn bedrijven beter in staat om behoeftes van eindgebruikers aangaande transparantie, betrouwbaarheid (van het product en de bijbehorende software) en uniekheid (serie van 1) te realiseren. De komende jaren zal een sterke opkomst laten zien van autonome objecten (ofwel eindproducten) die direct interacteren met eindgebruikers en met andere actoren. De besproken technologieën zijn ook daar een onmisbaar onderdeel van en zullen de transitie naar servitization / output based economy verder aanjagen. Ofwel, interessante tijden in het vooruitzicht en daarom wellicht verstandig om de relevante toepassingen van distributed legder en smart contracts voor uw organisatie te gaan verkennen.

  Blockchain en smart contracts propositie van KPN

  KPN houdt zich nadrukkelijk bezig met blockchain, smart contracts en internet of things en heeft diverse werkende oplossingen die het voor organisaties makkelijk maakt om snel aan de slag te kunnen met de relevante use cases in dit kader. De oplossingen en expertise van KPN helpt u om snel aan de slag te gaan met blockchain, smart contracts en IoT om direct relevante ervaring op te doen in uw eigen bedrijfsomgeving. We nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek om samen te ontdekken waar voor uw organisatie de meest relevante use cases liggen op dit vlak.


   

  Paul Cobben

  Paul Cobben is sector developer bij KPN voor de maakindustrie. Paul is bedrijfswetenschapper, zijn expertise ligt bij transsectorale innovatie en productmanagement. Hij is betrokken bij diverse Smart Industry klanttrajecten en hij is ambassadeur en lid van de Corporate Taskforce van Smart Industry / FME.

  - Auteur: Paul Cobben

  Gerelateerde artikelen