5 december 2017 4 min Auteur: Redactie

Een hartfilmpje maken met de cardioloog in de broekzak

Een elektrocardiogram (ECG) maken in de beslotenheid van je eigen huis én de uitkomst direct delen met je huisarts. KPN Health en partner Vital10 maken het mogelijk. In gesprek met Kees Donkervoort, directeur KPN Health en Roderik Kraaijenhagen, cardioloog en medeoprichter van Vital10 over de toekomst van zorg op afstand.

Het apparaat is een twee centimeter dikke kabel waar vier snoeren uit komen en dat via een smartphone in verbinding staat met een beveiligd portaal. Aan de kabel van de CardioSecur zitten vier sensoren die de patiënt op zijn borst plakt en waarmee een volledig ECG gemaakt kan worden. Een huisarts kan zo eenvoudig zonder dure apparatuur een hartfilmpje maken bij een patiënt op de praktijk en bij een visite aan huis, ook kan hij het apparaat desgewenst meegeven aan de patiënt die dan eenvoudig bij klachten een ECG kan maken. Het ECG wordt beoordeeld door cardiologen die aangesloten zijn bij Vital10. Indien nodig kan de huisarts ook overleggen over eventuele vervolgstappen. Is verdere actie nodig of is er niets aan de hand? De patiënt hoeft zo niet meer naar het ziekenhuis voor een tijdrovende afspraak en de maatschappij bespaart op een kostbare doorverwijzing.

Meer grip op eigen gezondheid

‘Dit is de toekomst’, weet Kees Donkervoort, directeur bij KPN Health, een van de partijen achter CardioSecur. ‘eHealth, oftewel zorg op afstand, wordt meer en meer de norm. Moderne technologie maakt het mogelijk en de samenleving vraagt er om.’ Het speelt in op een duidelijke behoefte van mensen. ‘Niemand is graag ziek en gaat graag naar het ziekenhuis. Je moet je agenda omgooien voor een afspraak in een omgeving waar veel mensen zich onprettig voelen. Zeker als het gaat om routineuze onderzoeken, vinden patiënten het prettiger als die plaatsvinden in de beslotenheid van hun eigen woonkamer, wanneer het hén uitkomt.’ Donkervoort: ‘Ik zie ook dat mensen meer invloed op hun eigen gezondheid willen hebben en meer doen om gezond te blijven. Ze kunnen binnen een paar minuten een vakantie boeken of alle muziek die ooit is uitgebracht beluisteren. Waarom hebben ze diezelfde mogelijkheden niet voor hun gezondheid? Mensen willen de informatie en middelen om daadwerkelijk die grip op hun gezondheid te hebben.’

Preventie in plaats van zorg

Die omslag vraagt ook om structurele veranderingen in het zorgsysteem, stelt Donkervoort. ‘Ons zorgstelsel is traditioneel ingericht om mensen te helpen die ziek zijn. Maar we gaan dus steeds meer toe naar een systeem dat juist preventief optreedt. Als jij straks beschikt over alle informatie over je eigen gezondheid, dan kan ik me voorstellen dat de regie in hoge mate bij jouzelf komt te liggen. Dan stel je zelf je eigen gezondheidsplan samen, bepaal je zelf wie jou behandelt en waar. Zogezegd: veel mensen voelen zich daarbij prettiger in hun eigen woonomgeving. Maar denk ook aan de keuze in hoeverre je behandeld wil worden. Stel dat er kanker bij je geconstateerd wordt. Als je 40 bent, dan wil je er natuurlijk alles aan doen om er weer bovenop te komen. Maar ben je 89, dan kijk je er misschien heel anders tegenaan. Dan zit je wellicht niet te wachten op een intensief behandeltraject met chemotherapie en zware medicatie. Ik denk dat we toe zijn aan een systeem dat mensen écht de regie geeft over hun eigen zorg.’

270.000 doorverwijzingen

Dit sluit ook aan op de ideeën van Hugo de Jonge (CDA), de nieuwe minister van Volksgezondheid. Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het ministerie is volgens De Jonge het faciliteren van steeds meer zorg op afstand om zo te bezuinigen op eenvoudige ziekenhuisbehandelingen en zogenoemde handshake consults, consulten waarbij een specialist een uitslag toelicht. Cardioloog Roderik Kraaijenhagen is directeur van Vital10, het bedrijf waarmee KPN Zorg samenwerkt voor de ECG-service. Kraaijenhagen ziet dat patiënten met de toepassing vooral sneller geholpen worden. ‘Een huisarts kan nu bij een patiënt thuis een ECG laten maken die binnen een paar minuten wordt beoordeeld door een cardioloog. Zo nodig kunnen de bevindingen direct worden besproken met de huisarts en de patiënt en kan een adequaat advies worden gegeven. Hiermee kunnen verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen worden of kan de patiënt gerichter worden verwezen als dat wel nodig is. Dat scheelt geen uren, maar dagen.’ Zo zit de patiënt minder lang in spanning, krijgt de huisarts meer ondersteuning en wordt ook het ziekenhuis ontlast, waardoor ze meer ruimte hebben voor urgente en complexe problematiek. De ECG-service zorgt dat patiënten al “voorgesorteerd” zijn als ze aankloppen bij het ziekenhuis.’ Jaarlijks zijn er volgens cijfers van de Nederlandse Hartstichting meer dan 250.000 doorverwijzingen voor (verdenking) cardiale klachten. In potentie kan deze ECG-service dat aantal flink terugdringen. ‘Het is lastig exacte getallen te noemen, maar met een grote slag om de arm denk ik dat we dit aantal met 30-40% kunnen verminderen’, meent Kraaijenhagen.

Heldere taakverdeling

Binnenkort verspreidt KPN Health de ECG-service onder geïnteresseerde huisartsenpraktijken. De uiteindelijke diagnostiek wordt gedaan door professionele, zelfstandige cardiologen die een overeenkomst hebben met Vital10. De taakverdeling tussen KPN en Vital10 is helder, legt Donkervoort uit. ‘Vital10 is verantwoordelijk voor de medische, inhoudelijke data en het interpreteren daarvan. Daar kunnen en willen we als KPN ook niet tussen zitten. Uiteindelijk ligt daar niet onze expertise. Die ligt wél bij de technologie. We dragen zorg voor de app en de koppeling tussen de huisarts en het platform waarop de Vital10 het ECG kan beoordelen. Hiervoor gebruiken we o.a. KPN Zorg Messenger. Dit versleutelt data en verstuurt deze via een beveiligde verbinding. Kraaijenhagen is zeer te spreken over de samenwerking met KPN: ‘Ik vind het mooi om te merken dat KPN goed luistert naar wat er leeft in de zorgsector. Ik merk dat ze echt open staan voor onze ideeën en aanpak. De rollen zijn daarbij heel duidelijk.’

Leren van data

Kraaijenhagen ziet de ECG-service pas als het begin. ‘Vital10 heeft een persoonlijke gezondheidsomgeving ontwikkeld die begeleiding op afstand mogelijk maakt, zelfmanagement bevordert en stimuleert tot een gezondere leefstijl. Kennisinstellingen, bedrijven en (zorg)professionals kunnen producten en diensten via het platform ontsluiten. We willen dat je op ons platform straks een compleet inzicht krijgt in je gezondheid. Met leefstijladviezen, eCoaching en het BENEFIT loyaliteitsprogramma kunnen we mensen motiveren om te werken aan hun gezondheid.’ ‘We verwachten er op termijn ook nieuwe kennis mee op te doen, doordat slimme algoritmes patronen in de data herkennen. Met die inzichten kunnen we o.a. de diagnose en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen verbeteren.’ De samenwerking met KPN smaakt wat hem betreft naar meer. ‘Ik zie dat we elkaar goed versterken en samen een mooie bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in Nederland.’

Gerelateerde artikelen