Oktober 2019

KPN B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna samen aangeduid als: KPN) bieden veel verschillende diensten, zoals vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en televisie. Door de aard van onze dienstverlening heeft KPN bepaalde gegevens van jou.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten van KPN je gebruikt. Ook als je niet al je producten en diensten van één KPN-merk of -bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als je een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we jouw vragen, meldingen (bijv. over een storing) en klachten, snel en goed oppakken.

KPN informeert jou graag persoonlijk en op het moment dat het voor jou relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die je gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail met een persoonlijke aanbieding wanneer je abonnement afloopt of wanneer jij je abonnement kunt verlengen. Of je ontvangt een sms-bericht op het moment dat je bundel op is met een opwaardeertip, zodat je niet te veel betaalt als dat niet nodig is. Als je meerdere diensten of producten bij ons afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is KPN Compleet. Wij vertellen je graag meer over deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we je gegevens.

Bij de verwerking van je gegevens staat jouw belang voorop! Jij moet er iets aan hebben.

Onze belofte:

 • KPN is zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij KPN veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie. Wij bekijken geen gesprekken, lezen niet wat jij in sms-berichten, e- mails of chats schrijft en houden niet bij welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je simpele mogelijkheden om je gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
 • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.


Diensten en jouw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die KPN van je verwerkt voor de producten en diensten die KPN in Nederland op de markt brengt. Het statement is voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of televisie van KPN hebben. En voor alle gebruikers van de websites van KPN.

Alle B.V.’s die bij de KPN Groep horen (behalve XS4All) voeren hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent als je een overeenkomst sluit met KPN.

Jouw gegevens worden verwerkt door de B.V. met wie je de overeenkomst hebt gesloten voor de dienst die je gebruikt. Neem je bijvoorbeeld een dienst af van KPN B.V.? Dan is KPN B.V., Wilhelminakade 123 te Rotterdam de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

XS4All maakt voor haar televisiedienstverlening gebruik van het televisienetwerk van KPN. Neem jij een televisiedienst af van XS4All? Dan zijn XS4ALL en KPN B.V. beide verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Hieronder vind je een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om je in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van je verwerken als je onze telefoon-, internet- en televisiediensten gebruikt. In dit overzicht staat ook welke keuzes je zelf per dienst kunt maken.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Klik dan op het vakje dat daarbij hoort; dan krijg je hier meer informatie over te zien. Wil je meer weten over de keuzes die kunt maken en hoe je die aan ons doorgeeft? Ga dan naar ‘Recht van verzet' (zie 12.3). Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Ga dan naar 'Inzage' (zie 12.1)

Wij verwerken ook gegevens van je op onze websites (zie H6), in onze winkels (zie H9) en in onze apps (zie H8). Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij je om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kun je ook lezen hoe wij je gegevens binnen KPN delen (zie H10) en wat ons beleid is voor het delen van jouw gegevens met derden (zie H11).

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging

 • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

 • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop

 • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die KPN van jou heeft

Bellen (H3) Contact-/gebruiksgegevens (3.1) Verkeersgegevens (3.1.2) Inhoud Communicatie (3.1)
Dienstverlening ja (zie 3.1.2) ja (zie 3.1.2) Nee
Netwerk (planning/beheer/beveiliging) ja (zie 3.2.3) ja zie 3.2.3) Nee
Voldoen aan wettelijk plicht ja (zie 3.2.4) ja (zie 3.2.4) ja (zie 3.2.4)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar (zie 3.2.5) alleen met toestemming (zie 3.2.5) Nee
Marketing en Verkoop ja, tenzij bezwaar (zie 3.2.6) alleen met toestemming (zie 3.2.6) Nee
Verstrekken aan derden door Marketing nee nee Nee
Kredietaanschaf randapparaat Persoonsgegevens, Geregistreerde kredietbedragen en –achterstanden en uitslag diverse toetsen
Dienstverlening Ja
Netwerk planning/ beheer/ beveiligen Nee
Voldoen aan wettelijke plicht Ja
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse alleen met toestemming
Marketing- en verkoop alleen met toestemming
Verstrekken aan derden voor marketing Nee
Internet (H4) Contact- / gebruiksgegevens (4.1.1) Verkeersgegevens (4.1.1) Inhoud communicatie (4.1.2)
Dienstverlening ja (zie 4.1.2) ja (zie 4.2.1) Nee
Netwerk (planning, beheer, beveiligen) ja (zie 4.2.3) ja (zie 4.2.3) alleen met toestemming (zie 4.2.3)
Voldoen aan wettelijke plicht ja (zie 4.2.4) ja (zie 4.2.4) ja (zie 4.2.4)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar (zie 4.2.5) alleen met toestemming (zie 4.2.5) Nee
Marketing en Verkoop ja, tenzij bezwaar (zie 4.2.6) alleen met toestemming (zie 4.2.6) Nee
Verstrekken aan derden voor marketing Nee Nee Nee
Televisie (H5) Contactgegevens (5.1.1) Real time TV (5.1.1) On Demand (5.1.1) Opnames (5.1.1)
Dienstverlening ja (zie 5.2.1) ja, alleen om programma te tonen (zie 5.2.1) ja (zie 5.2.1) ja (zie 5.2.1)
Netwerk (planning, beheer, beveiligen) ja (zie 5.2.2) ja, voor oplossen problemen (zie 5.2.2) ja (zie 5.2.2) ja (zie 5.2.2)
Voldoen aan wettelijke plicht ja (zie 5.2.3) ja (zie 5.2.3) ja (zie 5.2.3) ja (zie 5.2.3)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar (zie 5.2.4) nee ja (zie 5.2.4) alleen met toestemming (zie 5.2.4)
Marketing en Verkoop ja, tenzij bezwaar (zie 5.2.5) nee alleen met toestemming (zie 5.2.5) alleen met toestemming (zie 5.2.5)
Verstrekken aan derden voor marketing nee nee nee nee
KPN Websites (H6) Gegevens over bezoek KPN sites (6.1.1) Gegevens die u zelf achterlaat (6.1.1) Koppeling met uw contact- en gebruiksgegevens (6.1.1)
Dienstverlening ja (zie 6.2.1) ja (zie 6.2.1) ja, bij cookies optimaal (zie 6.2.1)
Netwerk (planning, beheer, beveiligen) ja (zie 6.2.2) ja (zie 6.2.2) ja, bij cookies optimaal (zie 6.2.2)
Voldoen aan wettelijke plicht n.v.t. n.v.t. ja, bij cookies optimaal (zie 6.1.2)
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, bij cookies beperkt of optimaal (zie 6.1.2) ja, tenzij bezwaar (zie 6.2.3) ja, bij cookies optimaal (zie 6.2.2)
Marketing en Verkoop ja, bij cookies beperkt of optimaal, tenzij bezwaar benadering (zie 6.1.2) ja, tenzij bezwaar (zie 6.2.3) ja, bij cookies optimaal (zie 6.2.3)
Verstrekken aan derden voor marketing nee nee nee

Als je bij ons een abonnement afsluit voor een vaste of een mobiele telefoonaansluiting, verwerken wij bepaalde gegevens van je. Dat doen we ook als je je aanmeldt als klant of meedoet aan een actie. De gegevens die we van je verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer. Het maakt hiervoor niet uit of je telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels contact met ons hebt gehad.

Als je contact met ons opneemt, dan worden je gegevens geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website of via social media stelt. Dit doen we om je vraag te kunnen beantwoorden en de acties te kunnen uitvoeren die nodig zijn om jou een goede oplossing te bieden. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt: ook dan worden gegevens van jou geregistreerd.

Als je gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerkt KPN de technische gegevens van dit gebruik en de gegevens die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. Je kunt hierbij denken aan:

 • De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, je eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie je belt, technische identificatiegegevens, het nummer van je SIM-kaart (IMSI) en het nummer van je mobiele toestel (IMEI), het aantal signalen dat jouw telefoon uitzendt;

 • locatiegegevens die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je op elk moment gebruik kunt maken van onze telefoondiensten en die nodig zijn om je belverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze locatiegegevens geven aan met welke zendmast jouw mobiel of tablet in verbinding staat.

De inhoud van de communicatie verwerken we niet. De technische gegevens (met uitzondering van locatiegegevens) van je gebruik zie je terug op je notaspecificatie. Op het ongespecificeerde ‘voorblad’ van onze factuur geven we het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten aan dat je hebt verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag dat daarbij hoort.

KPN verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Als je een nieuw mobiel telefoonabonnement en/of krediet aanvraagt, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor een bestand aan van contractanten, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. Deze contractanten zijn mensen van wie hun aansluiting buiten gebruik is gesteld of bij wie de overeenkomst is beëindigd omdat ze niet betaalden. Het bestand wordt door KPN en de andere aanbieders gebruikt om er zeker van te zijn dat het accepteren van bepaalde aanvragen voor telecommunicatiediensten de juiste keuze is. De Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Meer informatie kun je vinden op www.preventel.nl.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

KPN Finance B.V. verstrekt (aflopende) kredieten van 1 of 2 jaar voor de aankoop van een mobiele telefoon. Daarom moet KPN extra gegevens van verwerken.

KPN vraagt daarvoor de volgende gegevens van je op, via jou of controlerende partijen:

a) Naam, adres, woonplaats (NAW)

b) Geboortedatum

c) Geldig legitimatiebewijs (foto wordt onherkenbaar gemaakt en BSN-nr wordt doorgestreept)

d) Telecom wanbetalersgedrag database (Preventel)

e) Fraude detectiesysteem (om te bekijken of er eerder sprake is geweest van wanbetaling/fraude etc.)

f) Bankrekeningnummer (eenmalig €0,01 pinnen om betrouwbaarheid te checken)

g) Curateleregister

h) Creditscoring (door Experian)

Om aan de wettelijke verplichtingen bij kredietverstrekking te voldoen, verwerkt KPN vanaf 1 mei 2017 klantgegevens.

Bij een krediet onder € 250

Voor het aangaan van een overeenkomst verwerken wij een kopie van je legitimatiebewijs (zonder je foto en BSN-nummer). Ook vragen wij je om €0,01 over te maken, zodat wij kunnen controleren of je bankrekening actief is.

Financiële ondernemingen zijn verplicht volgens Regeling toezicht Sanctiewet 1977 maatregelen te treffen om de bepalingen van de sanctieregelgeving na te leven. KPN doet dit door tijdens het contract regelmatig te controleren of iemand op een sanctielijst voorkomt. In die gevallen is KPN verplicht het contract te beëindigen en hiervan een melding te maken aan de Nederlandse Bank (DNB).

De gegevens die we bij de melding aan de DNB doorgeven zijn: 

- NAW, geboorteplaats en -datum;

- De aard en omvang van het direct opeisbare bedrag;

- De actie die door KPN is ondernomen;

- Het nummer van de toepasselijke sanctieregeling.

Bij een krediet tussen € 250 en € 1000

Voor een verantwoorde kredietverstrekking maakt KPN gebruik van:

a. Gegevens over het totaal aan geregistreerde kredietbedragen in het Centraal Kredietregistratiesysteem van het Bureau Kredietregistratie BKR (CKI)

b. Gegevens over betalingsachterstanden op kredietovereenkomsten in het CKI

c. De uitkomst van de Telecom Inkomsten- en Lastentoets

Het BKR vertelt aan KPN hoeveel geregistreerde kredietbedragen en –limieten je hebt. Ook laten ze ons weten of er op jouw naam actuele betalingsachterstanden op een kredietovereenkomst zijn geregistreerd. Wanneer KPN een krediet aan je heeft verstrekt, wordt dit krediet geregistreerd in het CKI. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen maakt KPN daarvan een melding bij BKR, conform art. 12 lid 1 (sub a en b) van het BKR Reglement.

Voor de Telecom Inkomens- en Lastentoets vraagt KPN de volgende informatie bij je op:

- Gezinssamenstelling

- Netto maandinkomen

- Maandelijkse woonlasten

Wil je meer informatie? Lees dan de Telecomkredietcode via www.kpn.com/gespreidbetalen.

KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoonverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer, zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt jouw vaste en mobiele gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn daarom niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van je communicatie, maar om de kwaliteit van de diensten die wij je bieden.

KPN zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wil je weten hoe je je eigen verbinding kunt beveiligen? Klik hier.

Om jouw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het dataverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij een bericht tegenkomen dat bijvoorbeeld een virus bevat, dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren, behalve als het spam is.

KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die je bij ons afneemt, tenzij je daar natuurlijk bezwaar tegen hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen hiervoor ook gebruikt worden, maar alleen als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

KPN gebruikt statistische analyses om onderzoek te doen naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten die zich speciaal op jou richten. Daarvoor gebruiken wij je persoons- en gebruiksgegevens, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als je daar zelf mee hebt ingestemd.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract) en voor de verbetering van de KPN-dienstverlening, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Je gegevens worden door KPN verwerkt om aanbiedingen te doen. Die aanbiedingen kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) doen, behalve als je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. Je kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk ‘Jouw rechten’ van dit privacy statement voor meer informatie hierover. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we je verbruiksgegevens ook gebruiken als jij daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet.

KPN verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel met derden worden verstrekt voor activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Daardoor is deze informatie op geen enkele manier meer tot jou te herleiden. Wie je bent blijft zo altijd geheim.

Als je klant bent bij ING, deelt KPN informatie over SIM-wissels die KPN namens jou uitvoert met ING, om jou en ING te beschermen tegen fraude. Bij het verstrekken van deze gegevens aan ING respecteert KPN je privacy door de privacygevoelige informatie in de rapportages zo veel mogelijk af te schermen.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

KPN verwerkt je contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) voor het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en voor het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Dat doen we alleen als je hebt aangegeven dat jouw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst. KPN is in dat geval wettelijk verplicht om je gegevens te delen met andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten binnen de Europese Unie (EU). Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'.

Je kunt kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', ook wel een 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst. Je kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in een gids komt, maar wel op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst binnen de EU. Als je een nummer met ‘beperkte bekendheid’ hebt, dan betekent dat niet dat jouw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als je niet wilt dat je gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt, dan moet je dit apart aangeven. Onder ‘Contact’ (zie H13) kun je lezen welke keuzes je hierin hebt en hoe je deze keuzes aan ons door kunt geven.

Je kunt je vermelding later nog wijzigen. Wil je meer informatie over waar je verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen? Bekijk ook dan ‘Contact’ (zie H13).

KPN geeft je nummer standaard door aan de opgeroepen aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen? Dan kun je per gesprek (eenmalig) de weergave van je nummer blokkeren. Je kunt je nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe je dit doet, vind je onder 'Contact' (zie H13).

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit moet KPN wettelijk doen.

Bij de specificatie van nota's kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting (wie je belt) op de nota van de oproepende aansluiting (degene die belt) worden weergegeven, behalve als er met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer wordt afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe je deze zogenaamde B-nummerafscherming kunt aanvragen, vind je onder 'Contact' (zie H13).

KPN werkt samen met andere communicatieaanbieders om je nummer ook op hun nota te laten afschermen. Toch kunnen we helaas niet beloven dat je afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

Als iemand jou telefonisch lastigvalt dan kan je dat bij ons melden. Je kunt bij ons dan ook een schriftelijk verzoek indienen, waarin je ons vraagt om de contactgegevens van de dader met je te delen. Als jij iemand telefonisch lastigvalt, dan kan die persoon dat bij ons melden en hetzelfde verzoek doen.

Zo’n verzoek stuur je op naar het adres dat bij 'Contact' (zie H13) staat. In dit verzoek moet je de volgende gegevens noemen:

 • Je naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens.
 • Het telefoonnummer waarnaar gebeld is.
 • Een beschrijving van het karakter en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen.
 • Een indicatie van de data en tijdstippen van de telefoontjes.

Als de identiteit van de beller bij KPN bekend is, zal KPN aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat je de telefoontjes als overlast ervaart en we verzoeken die persoon dringend om ermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller met je delen. Van deze gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller van wie de gegevens zijn.

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij KPN hebt, dan worden je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van je abonnement bewaard. Je niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Je gespecificeerde factuur en jouw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Verbruiksgegevens die worden verwerkt om ervoor te zorgen dat je mobiel bereikbaar bent, worden maximaal twee weken bewaard voor netwerkdoeleinden. Ook als je niet actief communiceert.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat jij het bent. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Als je bij ons een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, je je als klant aanmeldt óf meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van je. Dat zijn gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres. Of je dit nou telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels) regelt.

Als je contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van je geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website, via KPN videohulp of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om je vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Als je gebruikmaakt van onze internetdiensten, verwerkt KPN de technische gegevens over je gebruik die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Je kunt hierbij denken aan:

 • de datum, technische gegevens (de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, signaalsterkte, signaalkwaliteit, datasnelheid, frequentieband, modem geheugen en processor gebruik en instellingen), technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die je gebruikt verbinding maken, je IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die je dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig om zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • gegevens over de door jou bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om je naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.

Deze technische gegevens die we verwerken bevatten geen inhoud van je communicatie via het internet maar vormen wel de basis voor de factuur die je van ons ontvangt. Op je factuur zie je een overzicht van hoeveel MB’s je hebt verbruikt en het totaalbedrag dat je aan ons moet betalen.

KPN verwerkt je gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij je contactgegevens verwerken. Om je naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is de verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om je een factuur te kunnen sturen, moeten wij naast je contactgegevens ook bepaalde gegevens over het gebruik van je aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen, is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens weer nodig, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee de apps die je gebruikt verbinding maken, je IP-adres, de route die jouw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder de verwerking van al deze gegevens kunnen wij onze diensten niet (optimaal) aan jou leveren.

Als je een aanvraag indient voor een nieuw mobiel abonnement, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor een bestand aan van contractanten, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. Deze contractanten zijn mensen van wie hun aansluiting buiten gebruik is gesteld of bij wie de overeenkomst is beëindigd omdat ze niet betaalden. Het bestand wordt door KPN en de andere aanbieders gebruikt om er zeker van te zijn dat het accepteren van bepaalde aanvragen voor telecommunicatiediensten de juiste keuze is. De Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Meer informatie kun je vinden op www.preventel.nl.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het internetverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Daarbij kun je denken aan het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt je gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn zo niet langer herleidbaar tot individuen. De inhoud van communicatie bekijken we niet.

Alleen als je ermee hebt ingestemd, kunnen we hiervoor ook gegevens gebruiken over de websites (URL’s) die je hebt bezocht.

KPN zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wil je meer informatie over hoe je je eigen verbinding kunt beveiligen? Klik hier.

Om jouw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij bijvoorbeeld een bericht tegenkomen met een virus, dan verwijderen we dit virus en leveren we het bericht alsnog af. Behalve als het om spam gaat.

KPN is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

KPN verwerkt je contactgegevens en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden. We kunnen je bijvoorbeeld laten weten hoe je optimaal gebruikmaakt van de diensten en producten die je bij ons afneemt. Als je tegen dit gebruik van je gebruiksgegevens bezwaar hebt gemaakt, doen we dat natuurlijk niet. Je verbruiksgegevens worden zelfs alleen maar voor dit doel gebruikt als je daarvoor zelf toestemming hebt gegevens. Gegevens over door jou bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

Met statistische analyses voert KPN onderzoek uit naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten die zich speciaal op jou richten. Daarvoor gebruiken wij je persoons- en gebruiksgegevens, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als je daar zelf mee hebt ingestemd.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract) en voor de verbetering van de KPN-dienstverlening, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we je verbruiksgegevens ook gebruiken als jij daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet. Gegevens over website die je hebt bezocht, worden hiervoor niet verwerkt.

Je gegevens worden door KPN verwerkt om aanbiedingen te doen. Die aanbiedingen kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) doen, behalve als je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. Je kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk ‘Jouw rechten’ van dit privacy statement voor meer informatie hierover.

KPN verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel met derden worden verstrekt voor activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Daardoor is deze informatie op geen enkele manier meer tot jou te herleiden. Wie je bent blijft zo altijd geheim.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.
Als je wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kun je dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die jij hebt verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’ van de Rijksoverheid. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het – onder voorwaarden – verstrekken van je naam, adres en woonplaats aan derden.

KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Als je bij ons een abonnement afsluit voor interactieve televisie (iTV) van KPN, je je aanmeldt als klant of als je meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van je. Dat zijn gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, het televisiepakket dat je hebt gekozen, IP-adres, het nummer van je iTV-ontvanger of smartcard, KPN ID, TAN-code en pincode. Deze gegevens verwerken we altijd, of je nou telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels besloten hebt televisie van KPN te kiezen. Al deze gegevens hebben we namelijk nodig om de dienst voor je te kunnen activeren.

Als je contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van je geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om je vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) televisieabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016

Als je gebruikmaakt van onze televisiediensten, verwerkt KPN allerlei technische gegevens over je gebruik. Die gegevens hebben we nodig om onze televisiediensten aan je te kunnen leveren, on demand-items te leveren en je opnames in te plannen en voor je beschikbaar te houden. Je kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

 • de datum, het tijdstip en de duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van je verbinding
 • bestelde on demand-items, datum en tijdstip van bestellen, gegevens over kijken, pauzeren, terugspoelen en doorspoelen
 • ingeplande en gemaakte opnames, datum en tijdstip van de opname, gegevens over kijken en pauzerenTonen programma's en facturering

KPN verwerkt je gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Om je aanvragen in behandeling te nemen, moeten wij je contactgegevens verwerken. Om je de juiste programma’s te laten zien is de verwerking van gegevens over je kanaalkeuze noodzakelijk. Om je een factuur te kunnen sturen moeten wij naast jouw contactgegevens en het door jou gekozen televisiepakket ook bepaalde gegevens verwerken over het gebruik van je aansluiting, zoals de betaalde on demand-items die je besteld hebt.

Voorkomen en opheffen van storingen

Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen snel te kunnen afhandelen, is de verwerking van verbruiksgegevens noodzakelijk. Dat zijn gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een sessie, technische identificatiegegevens (zoals je TAN-code en het nummer van jouw iTV-ontvanger), kwaliteit van je verbinding, bekeken kanalen, opnemen en gebruik van on demand-diensten als ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’, opnemen en terug- of doorspoelen.

On demand diensten

Voor de on demand-diensten ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’ worden programma’s een bepaalde periode (bijv. 24 uur) voor je beschikbaar gehouden. Door jou gemaakte opnames worden door ons gedurende een periode van maximaal een jaar voor je beschikbaar gehouden. Als je een on demand-item of een opname bekijkt, dan bieden wij je de mogelijkheid om het item of de opname te hervatten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij niet alleen bijhouden welk item je hebt besteld of welk programma je hebt opgenomen, maar ook de datum en het tijdstip van bestellen of opnemen, of je hebt gekeken en of je het programma hebt gepauzeerd en waar je het programma heeft gepauzeerd.

Méér TV

Maak je gebruik van ‘Méér TV’? Dan bieden wij je de mogelijkheid om via je iTV-menu een aantal apps te openen, zoals YouTube en Wikipedia. Kijk je een televisieprogramma en ga je naar zo’n app, dan zie je daar het programma dat je op dat moment bekijkt als zoekterm al ingevuld staan, met alle zoekresultaten die daarbij horen. Om deze functie mogelijk te maken verstrekken wij de titel van het programma dat je op dat moment bekijkt aan de app-aanbieder. Wij verstrekken je gegevens alleen als je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij vragen je om je toestemming in het televisiemenu.

Televisie van derden

Derden, zoals bijvoorbeeld XS4All, maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neem je een televisiedienst af van zo’n derde, dan verwerkt KPN jouw hierboven genoemde gegevens, zoals je TAN-code, het nummer van je iTV-ontvanger, kanaalkeuze, het gebruik van on demand-items en gemaakte opnames. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

KPN is verantwoordelijk voor het netwerk waarover het televisieverkeer plaatsvindt. Wij zorgen voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Je kunt daarbij denken aan het laten zien van de juiste programma’s, het verbeteren van de beeldkwaliteit, het oplossen van storingen en het bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij de informatie die we nodig hebben over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt jouw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN. Daardoor zijn de gegevens niet langer herleidbaar tot individuen. Wie je bent blijft zo altijd geheim.
KPN is wettelijk verplicht om je gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar hacken, illegaal downloaden of illegaal uploaden. .

Contentaanbieders

Contentaanbieders (programmamakers, omroepen) zijn alleen bereid om hun programma’s via Televisie van KPN beschikbaar te stellen als KPN daarvoor een afdracht betaalt. Om de hoogte van de afdracht te kunnen bepalen en te kunnen controleren, vragen zij KPN om een rapportage waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld en (bij iTV online) hoe vaak er is ingelogd op de app.

We leveren een rapportage op over gebruik van gratis on demand-items en een rapportage over gebruik van betaalde on demand-items. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand-items te kunnen maken, voert KPN anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand-items gebeurt niet volledig anoniem, omdat de gegevens over je gebruik van betaalde on demand-items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld; we gebruiken de informatie alleen om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

De tellingen die we hiervoor gebruiken worden door ons verwerkt tot geaggregeerde rapportages, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Kortom: we koppelen je kijkgedrag los van jouw gegevens, zodat jij anoniem blijft.

Verbetering dienstverlening

De hierboven genoemde geaggregeerde rapportages worden verder door ons verwerkt om onze producten, diensten en processen te beoordelen en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

KPN verwerkt je contactgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract). Maar niet alleen daarvoor: we verwerken je contactgegevens ook om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt, behalve als je hebt aangegeven dat je daartegen bezwaar maakt. Je gegevens worden door KPN verwerkt voor het doen van aanbiedingen die we je schriftelijk, telefonisch en elektronisch (bijvoorbeeld via sms of e-mail) kunnen toesturen, tenzij je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. Je kunt dit apart aangeven. Voor meer informatie hierover kun je hoofdstuk 12.3 van dit privacy statement bekijken.

KPN verwerkt je verbruiksgegevens en gegevens over gebruik van on demand-items die gratis en betaald zijn om geaggregeerde rapportages te maken. In die rapportages staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Wij gebruiken deze rapportages voor algemene marktanalyses en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen maken, voert KPN anonieme tellingen uit. Het maken van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over je gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In allebei de gevallen gaat het ons niet om wie een programma heeft bekeken heeft of wie een item heeft besteld. We willen alleen maar in kaart brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

Alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven verwerken wij je verbruiksgegevens en gevoelige gegevens. Daarbij kun je denken aan informatie over welke programma’s je hebt bekeken, welke on demand-items je hebt besteld en/of bekeken, welke opnames je hebt ingepland of gemaakt om je persoonlijke aanbevelingen te doen en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt.

KPN deelt jouw gegevens niet met derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als er gegevens aan derden worden verstrekt voor het uitvoeren van hun activiteiten, dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Daardoor zijn de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot jou.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij KPN hebt dan worden je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van je abonnement bewaard. Je niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn we wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Gegevens over jouw televisiepakket en over de on demand-items die jij besteld hebt, worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over opnames die je gemaakt hebt worden maximaal een jaar bewaard, behalve als jij de opname zelf eerder verwijdert. Gegevens over door jou bekeken programma’s worden alleen maar voor een periode van 14 dagen opgeslagen, bedoeld voor netwerkdoeleinden. Geaggregeerde en anonieme rapportages voor contentaanbieders worden door ons 13 maanden bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt. Op basis van deze statistische gegevens kunnen wij bijvoorbeeld een telling maken van het aantal keren dat een bepaald programma is bekeken, besteld of opgenomen.

KPN wil jouw tv-ervaring relevanter maken door persoonlijke aanbiedingen en reclame op maat. Hiervoor moet jij expliciet toestemming geven.

KPN maakt voor persoonlijke aanbevelingen een profiel op basis van kijkgedrag (keuze van programma’s, series en films), contractgegevens (geslacht, leeftijd voor zover bekend, en welke diensten jij afneemt) en het gebruik van de televisiedienst (zoals zoekopdrachten en menunavigatie). Voor reclame op maat worden deze gegevens aangevuld met demografische-, geografische- en economische gegevens van externe bronnen. Dit zijn gegevens van Whooz en het Dataportaal van de Overheid.

Whooz maakt gedetailleerde marktanalyses met kenmerken en interesses van huishoudens www.whooz.nl. Het dataportaal van de overheid bevat openbare data over bijvoorbeeld gemiddelde gezinssamenstelling en economische situatie per postcodegebied. Deze gegevens zijn door iedereen in te zien via https://data.overheid.nl/.

De persoonlijke profielen die KPN voor deze diensten van klanten maakt, worden niet gedeeld met derden. Voor reclame op maat worden klanten ingedeeld in een profielgroep (bijvoorbeeld huishouden met sportliefhebbers). Alleen de profielgroepen worden gedeeld met adverteerders zodat zij reclames kunnen aanbieden specifiek voor een profielgroep ter vervanging van de traditionele reclameblokken.

Toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor deze doelen kun je ook zelf weer intrekken.

Als je onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van je:

- je IP-adres, het type en de taal van je browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer informatie over onze cookies en de keuzes die je hierin kunt maken, vind je hieronder;

- op sommige KPN-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast vragen we soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten;

- wanneer je toegang wilt tot de ‘MijnKPN’-omgeving op onze website(s) dan moet je je aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

KPN-websites maken gebruik van cookies en zogenaamde ‘page tagging’-pixels (hierna samen aangeduid als ‘cookies’). Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij je op onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die je over de cookies kunt maken.

Bij het accepteren van cookies kun je kiezen uit drie instellingen: ‘minimaal’, ‘beperkt’ en’ optimaal’. Klik je op ‘cookies accepteren’, dan kies je voor ‘optimaal’. Wil je een andere instelling kiezen? Dan kun je dit doen door op de aangeboden link ‘je instellingen’ te klikken en daar je keuze aan te geven.

Als je kiest voor ‘minimaal’, dan worden alleen functionele en statistische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren en dat wij het gebruik van onze websites kunnen meten en problemen snel kunnen ontdekken.

Als je kiest voor ‘beperkt’, dan plaatsen wij naast functionele en statistische cookies ook social media-cookies en advertentiecookies. Social media-cookies zijn bedoeld om de inhoud van onze websites te delen via social media. Advertentiecookies zijn bedoeld om te meten hoe vaak een advertentie op onze website bekeken is en om te verrekenen met de adverteerder. De informatie die wij verzamelen met deze social media- en advertentiecookies kunnen we gebruiken om geanonimiseerde statistieken en datacombinaties te maken. Wij gebruiken deze geanonimiseerde, statistische informatie voor het tonen van content die jij interessant vindt.

Als je kiest voor ‘optimaal’ dan plaatsen wij de hierboven genoemde cookies. De informatie die die cookies verzamelen combineren we met de contact- en gebruiksgegevens die wij van je hebben omdat je klant van ons bent. Zo kunnen wij onze websites en onze dienstverlening verbeteren en jou advertenties en aanbiedingen laten zien die bij je passen. Op onze websites en op social media.

De meeste onlineadvertenties die je ziet op KPN-websites worden geplaatst door KPN zelf. Maar daarnaast staan we ook advertentienetwerken van derden toe om advertenties te plaatsen op KPN-webpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een ‘permanent cookie’ op je device om deze te kunnen herkennen wanneer ze je een onlineadvertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van jouw device de advertenties zagen en op welke advertenties jullie hebben geklikt. Verder bekijkt zo’n derde hoe vaak het klikken op een advertentie op een KPN-website leidt tot een aankoop op de eigen website van deze derde. Al deze informatie zorgt ervoor dat de advertentienetwerken reclame te leveren waarvan zij denken dat deze jou interesseert. KPN heeft geen toegang tot de cookies die door advertentienetwerken van derden worden geplaatst. Wel laten we je weten wat voor cookies er worden plaatst en welke partijen wij toelaten op onze website: die informatie vind je op onze cookiepagina.

Wij verzamelen en gebruiken je gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren. En om meldingen naar je te sturen bijvoorbeeld over virussen.
Jouw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om jou beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de advertenties die je op de site ziet aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’

Tenslotte gebruiken wij je gegevens om je soms via e-mail, sms of telefoon aanbiedingen te doen en informatie over andere producten of services van KPN te geven. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies hebt gekozen voor ‘optimaal’ en als je geen bezwaar heeft gemaakt tegen benadering.

KPN verstrekt de gegevens die we van jou verwerken via onze websites niet aan derden.

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Als je bij ons een abonnement afsluit voor Smartlife van KPN, je je aanmeldt als klant óf meedoet met een actie, dan verwerken wij gegevens van je. Daarbij kun je denken aan gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, welke randapparatuur je bij ons afneemt, waar deze randapparatuur op je locatie is geïnstalleerd en de gegevens van de contactpersonen die jij opgeeft. De gegevens verwerken we altijd, hoe je ook contact met ons opneemt. Of dat nou telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels is.

Als je contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van je geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om je vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Als je gebruikmaakt van Smartlife van KPN, dan verwerken we gegevens over je gebruik omdat we die nodig hebben om de dienst te leveren. Welke gegevens wij, of een derde partij die aan ons verbonden is, van je verwerken verschilt per dienst.

Als je Smartlife Veilig gebruikt dan slaan wij de alarmmeldingen op die wij hebben ontvangen. En we slaan de meldingen op die wij aan jou hebben verstuurd of aan de door jou opgegeven contactpersonen. Ook slaan wij de telefoongesprekken op die we voeren nadat we een melding van jou of je contactpersonen hebben gehad, of er zelf een hebben verstuurd.

Als je er bij Smartlife Veilig voor kiest om een camera te installeren, dan worden de camerabeelden in je eigen domein opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot camerabeelden die in jouw domein staan, behalve als je ons zelf toegang geeft tot deze beelden. Bijvoorbeeld nadat je een melding hebt gedaan.

Voor de levering van Smartlife Comfort maken wij gebruik van dienstverlening van Plugwise. De gegevens over je gebruik van Smartlife Comfort worden niet door KPN verwerkt maar door Plugwise. Plugwise is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Meer informatie over welke gegevens Plugwise van je verwerkt kun je vinden op www.plugwise.nl/privacy-beleid.

KPN verwerkt je gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Wij hebben je contactgegevens bijvoorbeeld nodig om aanvragen te kunnen behandelen. Om jou een factuur te kunnen sturen moeten we naast je contactgegevens ook bepaalde gegevens verwerken die te maken hebben met jouw gebruik van onze dienst en de randapparatuur die je hebt. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen, is de verwerking van bepaalde gebruiksgegevens noodzakelijk, zoals product type, firmware versies etc.
Voor Smartlife Veilig geldt dat KPN jouw gegevens kan doorgeven aan politie, justitie of verzekeringsmaatschappijen. Dat doen we alleen als er schadegevallen opgelost moeten worden of om daders van strafbare feiten op te sporen
KPN verwerkt jouw contactgegevens en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren, om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden en om je te laten weten hoe jij optimaal gebruik kunt maken van de diensten en producten die je bij ons afneemt. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om jou gerichte aanbiedingen te sturen, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. De gegevens van de contactpersonen die jij hebt opgegeven worden door ons alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

Uw gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Geluidsopnames worden gedurende maximaal één maand door ons bewaard, tenzij het in een specifiek geval nodig is om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld in verband met een lopend onderzoek of een lopende (gerechtelijke) procedure).

Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Alarmmeldingen bewaren wij maximaal 62 dagen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

KPN biedt verschillende apps aan. Welke gegevens wij in zo’n app van jou verwerken, waarvoor wij je gegevens verwerken én hoelang wij jouw gegevens bewaren, verschilt per app. In het installatieproces van de app vertellen we je welke gegevens een bepaalde app verwerkt en welke keuze je hierin zelf kunt maken.

Veel apps verzamelen locatiegegevens om jouw bel- en dataverkeer over ons netwerk te vervoeren. Maar voor bepaalde apps kan het noodzakelijk zijn om ook meer gedetailleerde locatiegegevens (GPS-gegevens) te verwerken. Je kunt daarbij denken aan een functie die naar bestemmingen bij jou in de buurt zoekt. Als een app van ons zulke gedetailleerde locatiegegevens wil verwerken, dan vertellen we je dat in de app en geven we aan welke keuzes jij hierin kunt maken.

Om onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen, hebben wij onze winkels beveiligd met videocamera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en in onze winkels wordt je op de aanwezigheid van videocameratoezicht gewezen.

Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij KPN af. Misschien neem jij al jouw diensten af van het merk KPN, maar het kan ook zijn dat je diensten afneemt van verschillende KPN-merken of verschillende KPN-onderdelen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat je klant van ons bent.

De informatie die we verzamelen vullen we aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van andere bedrijven, waardoor wij een algemeen beeld krijgen van jouw geografische gebied op basis van je IP-adres, zodat we onze dienstverlening ook daaraan kunnen aanpassen.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening

Gebruik jij meerdere diensten van ons? Dan koppelen wij informatie om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij jouw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed afhandelen, ook als je niet alle diensten van één merk of van één bedrijfsonderdeel afneemt.

Verbetering dienstverlening, aanbiedingen

Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren. En om ons netwerk, onze producten en onze diensten aan te kunnen passen aan wat onze klanten willen. We kunnen de informatie ook gebruiken om jou informatie te sturen, bijvoorbeeld een aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor jou is. Natuurlijk respecteren we daarbij de keuzes die je hebt gemaakt rondom je privacy.

Als je bij het accepteren van cookies op onze website(s) hebt gekozen voor ‘optimaal’, dan koppelen wij de gegevens die we van je verzamelen via onze websites met de gegevens die wij hebben via diensten die je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze (online) diensten te verbeteren.

KPN compleet

Als je meerdere producten of diensten van KPN gebruikt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij wijzen je graag op deze voordelen. Een voorbeeld daarvan is KPN Compleet. KPN Compleet biedt je bepaalde voordelen (zoals korting, extra gratis MB’s en extra gratis televisiezenders) als er op jouw huisadres één of meerdere KPN Mobiel-abonnementen én een abonnement op Internet of Alles-in-1 voor thuis worden afgenomen. Je kunt van deze voordelen gebruikmaken, ook als niet alle KPN-abonnementen op jouw adres op één naam staan. Om te bekijken of jouw huishouden in aanmerking komt voor KPN Compleet combineren wij de gegevens die we hebben over de diensten die op jouw adres gebruikt worden. Wij doen dit alleen als iedereen die op dit adres woont daar toestemming voor heeft gegeven. Je mobiele nummer en gegevens over jouw van onze diensten worden door ons niet aan je huisgenoten verstrekt. Wil je niet dat jouw gegevens voor dit doel gecombineerd worden? Dan kun je dit aangeven door bezwaar tegen delen van je gegevens binnen KPN te maken (zie H12.3.3).

KPN verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor hun activiteiten dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu. Dat jij het bent blijft zo dus onbekend.

KPN schakelt derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten, het bezorgen van onze producten en het ondersteunen bij klantvragen. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft KPN de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als KPN met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van jouw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

KPN verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners waaronder externe callcenters die we met zorg hebben geselecteerd. Hiervoor deelt KPN contactgegevens en gebruiksgegevens met haar partners.

Derden, zoals XS4All, maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neemt u een televisiedienst af van zo’n derde dan verwerkt KPN uw hierboven genoemde gegevens, zoals uw TAN-code, het nummer van uw settopbox, kanaalkeuze, het gebruik van on demand items en gemaakte opnames. KPN verwerkt deze gegevens uitsluitend om uw televisieaanbieder in staat te stellen zijn televisiedienst te leveren. In dat kader worden de gegevens ook door KPN aan uw televisieaanbieder verstrekt.
KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

Als jij hebt aangegeven dat jouw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is KPN wettelijke verplicht om de belangrijke gegevens voor gidsvermelding aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten door te geven.

Je kunt de opname van je gegevens altijd wijzigen via www.mijnnummervermelding.nl.

Als je een afgeschermd B-nummer hebt dan verstrekken wij je nummer aan andere aanbieders voor de afscherming van het gebelde nummer op de nota.
Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt jouw telefoonnummer altijd meegestuurd, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. KPN is wettelijk verplicht om je telefoonnummer mee te sturen.

Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdrachtverplichtingen voor contentaanbieders (televisieprogrammamakers, omroepen), stelt KPN rapportages voor ze op waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Jij blijft dus onbekend bij deze aanbieders.

Klanten die hebben gekozen voor reclame op maat worden ingedeeld in een profielgroep. Een profielgroep bestaat uit minstens 100 personen. KPN deelt de namen van de profielgroepen met adverteerders zodat zij relevante reclame kunnen aanbieden aan de profielgroep. KPN stelt vervolgens een geaggregeerde rapportage op waarin staat hoe vaak bepaalde reclames getoond zijn. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. KPN deelt nooit persoonlijke gegevens met adverteerders.

Samen met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten legt KPN een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld. En van mensen waarmee de overeenkomst is beëindigd omdat ze hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Dit bestand wordt door KPN en deze aanbieders gebruikt om beslissingen te maken over het accepteren van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Bij hen kun je nagaan of je in dit bestand bent opgenomen en op welke manier. Als je het niet eens bent met de manier waarop je in dit bestand staat, kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt jouw verzoek of bezwaar dan richten aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer. Kijk voor meer informatie op www.preventel.nl.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wilt over de manier waarop je bent opgenomen in de risicoanalyse van Experian, kun je contact opnemen met Experian via hun website www.experian.nl. Of je kunt met ons contact opnemen via onze afdeling KPN Klantrelaties.

Als iemand jou telefonisch lastigvalt of jij onrechtmatige of strafbare informatie tegenkomt op internet, dan kun je dat bij ons melden. Wil je weten van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen zijn? Dien dan schriftelijk een verzoek in met de vraag of wij de gegevens van de beller met je kunnen delen. Als jij iemand telefonisch lastigvalt of iemand anders strafbare of onrechtmatige informatie van jou tegenkomt op internet, dan kan die ander dat bij ons melden en ook een verzoek indienen om achter jouw gegevens te komen. Als wij zo’n verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals die bij 3.2.11 is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN je telefoonnummer, naam, adres en woonplaats met de verzoeker delen.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Dit kan je op verschillende manieren doen. Wil je inzage in gesprekken die je hebt gevoerd of films en andere on demand-items die je hebt besteld? Dan verwijzen wij je in de eerste plaats door naar de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) en naar de MijnKPN-app . Daar kun je niet alleen jouw persoonlijke gegevens inzien maar ook je gespecificeerde factuur bekijken.

Op een aantal punten geven wij je de mogelijkheid om zelf aan te geven of je wilt dat je gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor analysedoeleinden en commerciële benadering, zoals aanbiedingen. Een eenvoudig overzicht van de keuzes die wij van je hebben geregistreerd kun je vinden in de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) en in de MijnKPN-app. Je kunt hierin niet alleen zien welke keuzes je hebt gemaakt: we geven je namelijk ook de mogelijkheid om je keuzes op ieder moment eenvoudig te veranderen.

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden via onze websites of in onze app? Dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. Je kunt de brief sturen naar adres dat bij ‘Contact’ (zie H13) staat.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij 'Contact' (zie H13) staat. Je krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door KPN als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. Dit doe je via de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je keuze kun je op elk moment aanpassen.

Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen op de manier die bij 'Contact' (zie H13) aangegeven staat.

Sommige gegevens kunnen wij alleen gebruiken als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor privacygevoelige gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. je kunt daarbij denken aan gebruik van jouw belgegevens om je een aanbieding te doen voor een abonnement dat goed bij je past. Of aan het verwerken van gegevens over je kijkgedrag om jou persoonlijk kijkadvies te geven. In deze gevallen zullen wij je altijd vooraf om toestemming vragen voordat wij je gegevens hiervoor gebruiken. Wil je niet dat jouw gegevens hiervoor worden gebruikt? Geef ons er dan geen toestemming voor. Dat heeft geen gevolgen voor jouw gebruik van de dienst. Als je eerder wel toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gevoelige gegevens voor de doelen die we hierboven beschrijven, dan kun je je toestemming op elk moment weer intrekken. Je kunt dit doen via de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt jouw keuze op elk moment aanpassen.

Natuurlijk kun je hiervoor ook contact met ons opnemen. Hoe je dat kunt doen, staat bij 'Contact' (zie H13).

Wil je niet dat KPN jouw gegevens deelt met andere KPN-merken en bedrijfsonderdelen? Of dat jouw gegevens worden gecombineerd om te bekijken of je adres in aanmerking komt voor KPN Compleet? Maak hier dan bezwaar tegen. Dit kun je doen via de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt je keuze op elk moment aanpassen.

Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen op de manier die bij 'Contact' (zie H13) staat. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt. Maak je bijvoorbeeld alleen bezwaar tegen het delen van je gegevens? Of maak je ook bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door KPN of tegen allebei? Je krijgt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Je kunt bezwaar maken tegen benadering door KPN voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

Je kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

- schriftelijke benadering

- benadering via SMS/e-mail

- telemarketing

Je kunt dit doen via de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt jouw keuze op elk moment aanpassen. Neem je liever contact met ons op? Bij 'Contact' (zie H13) staat hoe je dit kunt doen.

Je kunt verdere commerciële benadering van KPN via mail of sms ook voorkomen door de instructies te volgen die worden gegeven in de e-mails en sms-berichten die je ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kun je voorkomen door het keuzemenu van het Bel-me-niet Register te gebruiken, nadat je door KPN gebeld bent. Na afloop van het gesprek geef je daarin aan dat je niet meer door KPN gebeld wilt worden. (Let op: als je klant van KPN bent dan betekent registratie in het Bel-me-niet Register niet automatisch dat je niet meer door KPN gebeld kunt worden. Je moet dit apart in het keuzemenu aangeven.)

KPN zal je bezwaar zo snel mogelijk verwerken. Wel kan er wat tijd voorbijgaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het daarom gebeuren dat je toch nog benaderd wordt.

Wil je wel gebeld worden door KPN, maar niet meer telefonisch benaderd worden door andere bedrijven? Dan kun je jouw telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet Register. Als je nummer in het Bel-me-niet Register staat dan mogen bedrijven waar je geen klant van bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet Register kun je vinden op Bel-me-niet. Als klant van KPN kunt je dan nog wel door KPN gebeld worden, ook als je je nummer in het Bel-me-niet Register hebt laten inschrijven. Wil je ook niet meer door KPN gebeld worden? Dan kun je gebruikmaken van de mogelijkheid om bij KPN bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële benadering.
In sommige gevallen heb je recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt KPN dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. KPN verwijdert je gegevens dan.
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die KPN van je heeft. Zo kun je die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook aan KPN vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.
Contact met KPN
Schrijf naar Bel of SMS onze Klantenservice Kijk op kpn.com
Recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit KPN Klantreacties (o.v.v. Rechten AVG) Postbus 58800 1040 JA Amsterdam rechtenavg@kpn.com
Voeg ter controle, naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie legitimatiebewijs aan het verzoek toe.
Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen schriftelijke benadering KPN (o.v.v. 'AVG') Postbus 2547 3500 GM Utrecht www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen e-mail/sms-benadering Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie Ben je zakelijke klant: sms ‘STOP’ naar 1683 www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen telefonische benadering Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie www.kpn.com/uwgegevens
Correctie BKR-registratie KPN Risicobeheer Postbus 13500 9700 EG Groningen
Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie Ga naar je Mijn KPN-account op onze website en kies ‘Thuis bellen’
Blokkeren nummerweergave Permanente blokkering: Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie Blokkeren per gesprek: toets *31* voor het nummer dat je wilt kiezen
Melden telefonische overlast Bel naar 0800-0402 www.kpn.com/uwgegevens
Opvragen vorige versie Privacy Statement KPN Klantreacties (o.v.v. opvragen vorig privacy statement) Postbus 58800 1040 JA Amsterdam
Functionaris Gegevensbescherming Mevr. R. Marbus via PrivacyOfficer@kpn.com