September 2022

KPN B.V. en zijn groepsmaatschappijen (hierna samen aangeduid als: KPN) bieden veel verschillende diensten, zoals vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en televisie. Door de aard van onze dienstverlening heeft KPN bepaalde gegevens van jou.

We zetten alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst. Je kunt er daarbij op vertrouwen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften en hiervoor maken wij mede gebruik van modellen gebaseerd op Artificial Intelligence (AI).

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten van KPN je gebruikt. Ook als je niet al je producten en diensten van één KPN-merk of -bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als je een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we jouw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed oppakken.

KPN informeert jou graag persoonlijk en op het moment dat het voor jou relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die je gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail met een persoonlijke aanbieding wanneer je abonnement afloopt of wanneer jij je abonnement kunt verlengen. Of je ontvangt een sms-bericht op het moment dat je bundel op is met een opwaardeertip, zodat je niet te veel betaalt als dat niet nodig is. Als je meerdere diensten of producten bij ons afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is KPN Hussel. Wij vertellen je graag meer over deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we je gegevens.

Bij de verwerking van je gegevens staat jouw belang voorop! Jij moet er iets aan hebben.

Onze belofte:

 • KPN is zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij KPN veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie. Wij bekijken geen gesprekken, lezen niet wat jij in sms-berichten, e- mails of chats schrijft en houden niet bij welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je simpele mogelijkheden om je gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
 • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.


Diensten en jouw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die KPN van je verwerkt voor de producten en diensten die KPN in Nederland op de markt brengt. Het statement is voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of televisie van KPN hebben. En voor alle gebruikers van de websites van KPN.

Alle entiteiten die onder de KPN Groep vallen, voeren in hoofdlijnen hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Neem je bijvoorbeeld een dienst af van KPN B.V. of van een onderdeel van de KPN Groep, dan is KPN B.V. (Wilhelminakade 123 in Rotterdam) de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Hieronder vind je een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om je in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van je verwerken als je onze telefoon-, internet- en televisiediensten gebruikt. In dit overzicht staat ook welke keuzes je zelf per dienst kunt maken.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Klik dan op het vakje dat daarbij hoort; dan krijg je hier meer informatie over te zien. Wil je meer weten over de keuzes die kunt maken en hoe je die aan ons doorgeeft? Ga dan naar ‘Recht van verzet'. Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Ga dan naar 'Inzage'.

Wij verwerken ook gegevens van je op onze websites, in onze winkels en in onze apps. Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij je om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kun je ook lezen hoe wij je gegevens binnen KPN delen en wat ons beleid is voor het delen van jouw gegevens met derden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst - zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging

 • Uitvoering van een wettelijke verplichting - zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

 • Gerechtvaardigd belang - deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop

 • Toestemming - zoals bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde marketing en verkoop

Bellen Contact-/gebruiksgegevens (hoeveel heb je gebeld) Verbruiksgegevens (met wie heb je gebeld, waar en wanneer) Inhoud Communicatie
Verlening van de dienst ja ja Nee
Netwerk planning/beheer/beveiliging ja ja Nee
Voldoen aan wettelijk plicht ja ja ja
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar alleen met toestemming Nee
Marketing en het verkoopproces ja, tenzij bezwaar alleen met toestemming Nee
Verstrekken aan derden door Marketing nee nee Nee
Kredietaanschaf randapparaat Persoonsgegevens, Geregistreerde kredietbedragen en –achterstanden en uitslag diverse toetsen
Verlening van dienst Ja
Netwerk planning / beheer / beveiliging Nee
Voldoen aan wettelijke plicht Ja
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse alleen met toestemming
Marketing- en het verkoopproces alleen met toestemming
Verstrekken aan derden voor marketing Nee
Internet Contact- / gebruiksgegevens (hoeveel MB’s heb je gebruikt) Verkeersgegevens Inhoud van communicatie, welke sites heb je bezocht
Verlening van de dienst ja ja Nee
Netwerk planning / beheer / beveiliging ja ja alleen met toestemming
Voldoen aan wettelijke plicht ja ja ja
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar alleen met toestemming Nee
Marketing en het verkoopproces ja, tenzij bezwaar alleen met toestemming Nee
Verstrekken aan derden voor marketing Nee Nee Nee
Televisie Contact-/gebruiksgegevens (aantal gekochte items) Real time tv-kijken Gebruik on demand, welke items heb je besteld Gemaakte opnames, welke opnames heb je gemaakt
Verlening van de dienst ja ja, alleen om programma te tonen ja ja
Netwerk planning / beheer / beveiliging ja ja, voor oplossen problemen ja ja
Voldoen aan wettelijke plicht ja ja ja ja
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, tenzij bezwaar nee ja alleen met toestemming
Marketing- en het verkoopproces ja, tenzij bezwaar nee alleen met toestemming alleen met toestemming
Verstrekken aan derden voor marketing nee nee nee nee
KPN Websites Gegevens over bezoek KPN sites Gegevens die je zelf achterlaat Koppeling met jouw contact- en gebruiksgegevens
Verlening van de dienst ja ja ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN
Netwerk planning / beheer / beveiliging ja ja ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN
Voldoen aan wettelijke plicht n.v.t. n.v.t. ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN
Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN ja, tenzij bezwaar ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN
Marketing- en het verkoopproces ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN. ja, tenzij bezwaar ja, bij cookies. Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN.
Verstrekken aan derden voor marketing nee nee nee

Als je bij ons een abonnement afsluit voor een vaste of een mobiele telefoonaansluiting, verwerken wij bepaalde gegevens van je. Dat doen we ook als je je aanmeldt als klant of meedoet aan een actie. De gegevens die we van je verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer. Het maakt hiervoor niet uit of je telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels contact met ons hebt gehad.

Als je contact met ons opneemt, dan worden je gegevens geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website of via social media stelt. Dit doen we om je vraag te kunnen beantwoorden en de acties te kunnen uitvoeren die nodig zijn om jou een goede oplossing te bieden. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt: ook dan worden jouw gegevens geregistreerd.

Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

KPN kan opnames/tekstafschriften maken van het gesprek dat u met ons voert voor coaching van onze medewerkers. Daarnaast is KPN verplicht om opnames/tekstafschriften te maken voor het vastleggen van jouw wens tot het aanpassen of beëindigen van onze diensten.

Als je gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerkt KPN de technische gegevens van dit gebruik en de gegevens die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. Je kunt hierbij denken aan:

 • De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, je eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie je belt, technische identificatiegegevens, het nummer van je SIM-kaart (IMSI) en het nummer van je mobiele toestel (IMEI), het aantal signalen dat jouw telefoon uitzendt;

 • locatiegegevens die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je op elk moment gebruik kunt maken van onze telefoondiensten en die nodig zijn om je belverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze locatiegegevens geven aan met welke zendmast jouw mobiel of tablet in verbinding staat.

De inhoud van de communicatie verwerken we niet. De technische gegevens (met uitzondering van locatiegegevens) van je gebruik zie je terug op je notaspecificatie. Op het ongespecificeerde ‘voorblad’ van onze factuur geven we het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten aan dat je hebt verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag dat daarbij hoort.

KPN verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota of vragen hierover en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten is de verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Als je een nieuw mobiel telefoonabonnement en/of krediet aanvraagt, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor een bestand aan van contractanten, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. Dit bestand bevat contractanten van wie hun aansluiting buiten gebruik is gesteld (of bij wie de overeenkomst is beëindigd) omdat ze niet betaalden. Het bestand wordt door KPN en de andere aanbieders gebruikt om er zeker van te zijn dat het accepteren van bepaalde aanvragen voor telecommunicatiediensten de juiste keuze is. Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Meer informatie kun je vinden op https://www.preventel.nl/

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

KPN Finance B.V. verstrekt (aflopende) kredieten van 1 of 2 jaar voor de aankoop van een mobiele telefoon. Daarom moet KPN extra gegevens van je verwerken.

KPN vraagt voor dit doel de volgende gegevens rechtstreeks bij jou of bij controlerende partijen op:

a) Naam, adres, woonplaats (NAW)

b) Geboortedatum

c) Geldig legitimatiebewijs (foto wordt onherkenbaar gemaakt en BSN-nr wordt doorgestreept)

d) Telecom wanbetalersgedrag database (Preventel)

e) Fraude detectiesysteem (om te bekijken of er eerder sprake is geweest van wanbetaling/fraude etc.)

f) Bankrekeningnummer (je moet eenmalig € 0,01 pinnen, zodat wij je financiële relatie kunnen checken)

g) Curateleregister

h) Creditscoring (door Experian)

Om aan de wettelijke verplichtingen bij kredietverstrekking te voldoen, verwerkt KPN vanaf 1 mei 2017 deze klantgegevens.

Bij een krediet onder € 250

Voor het aangaan van een overeenkomst verwerken wij een afgeschermde kopie van je legitimatiebewijs. Ook vragen wij je om € 0,01 over te maken, zodat wij extra zekerheid kunnen krijgen.

Financiële ondernemingen zijn verplicht volgens Regeling toezicht Sanctiewet 1977 maatregelen te treffen om de bepalingen van de sanctieregelgeving na te leven. KPN doet dit door tijdens het contract regelmatig te controleren of iemand op een sanctielijst voorkomt. In die gevallen is KPN verplicht het contract te beëindigen en hiervan een melding te maken aan de Nederlandse Bank (DNB).

De gegevens die we bij de melding aan de DNB doorgeven zijn: 

- NAW, geboorteplaats en -datum;

- De aard en omvang van het direct opeisbare bedrag;

- De actie die door KPN is ondernomen;

- Het nummer van de toepasselijke sanctieregeling.

Bij een krediet tussen € 250 en € 1000

Voor een verantwoorde kredietverstrekking maakt KPN gebruik van:

a. Gegevens over het totaal aan geregistreerde kredietbedragen in het Centraal Kredietregistratiesysteem van het Bureau Kredietregistratie BKR (CKI)

b. Gegevens over betalingsachterstanden op kredietovereenkomsten in het CKI

c. De uitkomst van de Telecom Inkomsten- en Lastentoets

Het BKR vertelt aan KPN hoeveel geregistreerde kredietbedragen en –limieten je hebt. Ook laten ze ons weten of er op jouw naam actuele betalingsachterstanden op een kredietovereenkomst zijn geregistreerd. Wanneer KPN een krediet aan je heeft verstrekt, wordt dit krediet geregistreerd in het CKI. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen maakt KPN daarvan een melding bij BKR, conform art. 12 lid 1 (sub a en b) van het BKR Reglement.

Voor de Telecom Inkomens- en Lastentoets vraagt KPN de volgende informatie bij je op:

- Gezinssamenstelling

- Netto maandinkomen

- Maandelijkse woonlasten

Wil je meer informatie? Lees dan de Telecomkredietcode via https://www.kpn.com/gespreidbetalen.

KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoonverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer, zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt jouw vaste en mobiele gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn daarom niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van je communicatie, maar om de kwaliteit van de diensten die wij je bieden.

KPN zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wil je weten hoe je je eigen verbinding kunt beveiligen? Klik hier.

KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die je bij ons afneemt, tenzij je daar natuurlijk bezwaar tegen hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen hiervoor ook gebruikt worden, maar alleen als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer jij feedback geeft op berichten die jij van KPN hebt ontvangen dan kijken wij welke diensten jij afneemt. Dit doen we om te leren van jouw situatie zodat wij onze processen kunnen verbeteren.

KPN gebruikt statistische analyses om onderzoek te doen naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten die zich speciaal op jou richten. Daarvoor gebruiken wij je persoons- en gebruiksgegevens, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als je daar zelf mee hebt ingestemd.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract voor de duur van twee jaar) en voor de verbetering van de KPN-dienstverlening, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we je verbruiksgegevens ook verwerken als jij daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet.

Je gegevens worden door KPN verwerkt om aanbiedingen te doen en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt. Wanneer je nog geen klant bent van KPN informeren wij je graag over de mogelijkheden bij KPN. Dit doen we alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) met je delen, behalve als je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. Je kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk 12.3 van dit privacystatement voor meer informatie hierover.

KPN verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en soortgelijke bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel aan derden worden verstrekt voor dergelijke activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm.

Als je klant bent bij ING, deelt KPN informatie over SIM-wissels die KPN namens jou uitvoert met ING, om jou en ING te beschermen tegen fraude. Bij het verstrekken van deze gegevens aan ING respecteert KPN je privacy door de privacygevoelige informatie in de rapportages zo veel mogelijk af te schermen.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met deze bureaus die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen. Het incassobureau verwerkt jouw persoonsgegevens verder onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

KPN verwerkt je contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) voor het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en voor het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Dat doen we alleen als je hebt aangegeven dat jouw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst. KPN is in dat geval wettelijk verplicht om je gegevens te delen met andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten binnen de Europese Unie (EU). Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'.

Je kunt kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', ook wel een 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst. Je kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in een gids komt, maar wel op te vragen is bij een abonnee-informatiedienst binnen de EU. Als je een nummer met ‘beperkte bekendheid’ hebt, dan betekent dat niet dat jouw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als je niet wilt dat je gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt, dan moet je dit apart aangeven. Onder ‘Contact’ kun je lezen welke keuzes je hierin hebt en hoe je deze keuzes aan ons door kunt geven.

Je kunt je vermelding later nog wijzigen. Wil je meer informatie over waar je verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen? Bekijk ook dan ‘Contact’.

KPN geeft je nummer standaard door aan de opgeroepen aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen? Dan kun je per gesprek (eenmalig) de weergave van je nummer blokkeren. Je kunt je nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe je dit doet, vind je onder 'Contact'.

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. Hiertoe is KPN wettelijk verplicht.

Bij de specificatie van nota's kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting (wie je belt) op de nota van de oproepende aansluiting (degene die belt) worden weergegeven, behalve als er met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer wordt afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe je deze zogenaamde B-nummerafscherming kunt aanvragen, vind je onder 'Contact'.

KPN werkt samen met andere communicatieaanbieders om je nummer ook op hun nota te laten afschermen. Toch kunnen we helaas niet beloven dat je afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

Als iemand jou telefonisch lastigvalt dan kan je dat bij ons melden. Je kunt bij ons dan ook een schriftelijk verzoek indienen, waarin je ons vraagt om de contactgegevens van degene die jou lastig valt met je te delen. Als jij iemand telefonisch lastigvalt, dan kan die persoon dat bij ons melden en hetzelfde verzoek doen.

Zo’n verzoek stuur je op naar het adres dat bij 'Contact' staat. In dit verzoek moet je de volgende gegevens noemen:

 • Je naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens.
 • Het telefoonnummer waarnaar gebeld is.
 • Een beschrijving van het karakter en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen.
 • Een indicatie van de data en tijdstippen van de telefoontjes.

Als de identiteit van de beller bij KPN bekend is, zal KPN aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat je de telefoontjes als overlast ervaart en we verzoeken die persoon dringend om ermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller met je delen. Van deze gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller van wie de gegevens zijn.

Voor de dienst Toestelverzekering werkt KPN samen met Chubb. KPN verstrekt daarvoor jouw klantgegevens aan Chubb, zoals je naam, adres- en contactgegevens, KPN ID en gegevens over jouw abonnement en toestel. KPN heeft afspraken gemaakt met Chubb om ervoor te zorgen dat Chubb jouw privacy respecteert. Hoe Chubb omgaat met jouw persoonsgegevens kun je vinden in het privacy statement van Chubb via chubb.com.
Als je een claim indient bij Chubb ontvangt KPN gegevens over de claim die nodig zijn voor de facturatie. Als je van Chubb een vervangend toestel krijgt ontvangen wij van Chubb het IMEI-nummer van je nieuwe toestel. Het IMEI-nummer hebben we nodig om onze telefoondiensten te kunnen verlenen. Als je je toestelverzekering via Chubb wijzigt, annuleert of hebt opgezegd worden we hiervan door Chubb op de hoogte gesteld. Deze gegevens verwerken we om je abonnementsgegevens volledig te houden en om je een juiste factuur te kunnen sturen.

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij KPN hebt, dan worden je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van je abonnement bewaard. Je niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Je gespecificeerde factuur en jouw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Verbruiksgegevens die worden verwerkt om ervoor te zorgen dat je mobiel bereikbaar bent, worden maximaal twee weken bewaard voor netwerkdoeleinden. Ook als je niet actief communiceert.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat jij het bent. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Als je bij ons een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, je je als klant aanmeldt óf meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van je. Dat zijn gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres. Of je dit nou telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels) regelt.

Als je contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van je geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website, via KPN videohulp of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om je vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Als je gebruikmaakt van onze internetdiensten, verwerkt KPN de technische gegevens over je gebruik die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Je kunt hierbij denken aan:

 • de datum, technische gegevens (de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, signaalsterkte, signaalkwaliteit, datasnelheid, frequentieband, modemgeheugen- en processor gebruik en instellingen), technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die je gebruikt verbinding maken, je IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die je dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig om zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • gegevens over de door jou bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om je naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.

Deze technische gegevens die we verwerken bevatten geen inhoud van je communicatie via het internet maar vormen wel de basis voor de factuur die je van ons ontvangt. Op je factuur zie je een overzicht van hoeveel MB’s je hebt verbruikt en het totaalbedrag dat je aan ons moet betalen.

KPN verwerkt je gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij je contactgegevens verwerken. Om je naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is de verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om je een factuur te kunnen sturen, moeten wij naast je contactgegevens ook bepaalde gegevens over het gebruik van je aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen, is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens weer nodig, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee de apps die je gebruikt verbinding maken, je IP-adres, de route die jouw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder de verwerking van al deze gegevens kunnen wij onze diensten niet (optimaal) aan jou leveren.

Als je een aanvraag indient voor een nieuw (mobiel) data/internet abonnement, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor een bestand aan van contractanten, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. Deze contractanten zijn mensen van wie hun aansluiting buiten gebruik is gesteld of bij wie de overeenkomst is beëindigd omdat ze niet betaalden. Het bestand wordt door KPN en de andere aanbieders gebruikt om er zeker van te zijn dat het accepteren van bepaalde aanvragen voor telecommunicatiediensten de juiste keuze is. Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Meer informatie kun je vinden op https://www.preventel.nl/.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) abonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het internetverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Daarbij kun je denken aan het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt je gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn zo niet langer herleidbaar tot individuen. De inhoud van communicatie bekijken we niet.

Alleen als je ermee hebt ingestemd, kunnen we hiervoor ook gegevens gebruiken over de websites (URL’s) die je hebt bezocht.

KPN zorgt voor de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. We maken gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wil je meer informatie over hoe je je eigen verbinding kunt beveiligen? Klik hier.

Om jouw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat over ons netwerk gaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij bijvoorbeeld een bericht tegenkomen met een virus, dan verwijderen we dit virus en leveren we het bericht alsnog af. Behalve als het om spam gaat.

KPN is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

KPN verwerkt je contactgegevens en gebruiksgegevens om de dienstverlening te verbeteren en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden. We kunnen je bijvoorbeeld laten weten hoe je optimaal gebruikmaakt van de diensten en producten die je bij ons afneemt. Als je tegen dit gebruik van je gebruiksgegevens bezwaar hebt gemaakt, doen we dat natuurlijk niet. Je verbruiksgegevens worden zelfs alleen maar voor dit doel gebruikt als je daarvoor zelf toestemming hebt gegevens. Gegevens over door jou bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

Wanneer jij feedback geeft op berichten die jij van KPN hebt ontvangen dan kijken wij welke diensten jij afneemt. Dit doen we om te leren van jouw situatie zodat wij onze processen kunnen verbeteren.

Met statistische analyses voert KPN onderzoek uit naar trends in de markt. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te beoordelen en aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Daarvoor gebruiken wij je persoons- en gebruiksgegevens, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Je verbruiksgegevens kunnen daar ook voor worden gebruikt, maar alleen als je daar zelf mee hebt ingestemd.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract voor de duur van twee jaar) en voor de verbetering van de KPN-dienstverlening, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt. Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten kunnen we je verbruiksgegevens ook verwerken als jij daar toestemming voor hebt gegeven; anders niet. Gegevens over websites die je hebt bezocht, worden niet verwerkt.

Je gegevens worden door KPN verwerkt om aanbiedingen te doen en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt. Wanneer je nog geen klant bent van KPN informeren wij je graag over de mogelijkheden bij KPN. Dit doen we alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) met je delen, behalve als je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. Je kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk 12.3 van dit privacystatement voor meer informatie hierover.

KPN verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als gegevens wel aan derden worden verstrekt voor activiteiten dan is dit niet voor verkoop en gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm.

Als je klant bent bij ING, deelt KPN informatie over simwissels die KPN namens jou uitvoert met ING, om jou en ING te beschermen tegen fraude. Bij het verstrekken van deze gegevens aan ING respecteert KPN je privacy door de privacygevoelige informatie in de rapportages zo veel mogelijk af te schermen.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met deze bureaus die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.
Als je wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kun je dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die jij hebt verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’ van de Rijksoverheid, te raadplegen op https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2018/12/ECP_01054-Gedragscode-notice-and-takedown-pdf-2.pdf. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het – onder voorwaarden – verstrekken van je naam, adres en woonplaats aan derden.

KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Als je bij ons een abonnement afsluit voor interactieve televisie (iTV) van KPN, je je aanmeldt als klant of als je meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van je. Dat zijn gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument (zonder je foto en BSN-nummer), bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) je bij ons afneemt, het televisiepakket dat je hebt gekozen, IP-adres, het nummer van je iTV-ontvanger of smartcard, KPN ID, TAN-code en pincode. Deze gegevens verwerken we altijd, of je nou telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels besloten hebt televisie van KPN te kiezen. Al deze gegevens hebben we namelijk nodig om de dienst voor je te kunnen activeren.

Als je contact met ons opneemt, dan worden er gegevens van je geregistreerd en gebruiken we je contactgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld een vraag vast als je die telefonisch, via een KPN-website of via social media stelt. Deze vastlegging is nodig om je vraag te kunnen beantwoorden en acties te kunnen uitvoeren die misschien nodig zijn. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) televisieabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen.

Als je gebruikmaakt van onze televisiediensten, verwerkt KPN allerlei technische gegevens over je gebruik. Die gegevens hebben we nodig om onze televisiediensten aan je te kunnen leveren, on demand-items te leveren en je opnames in te plannen en voor je beschikbaar te houden. Je kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

 • de datum, het tijdstip en de duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van je verbinding
 • bestelde on demand-items, datum en tijdstip van bestellen, gegevens over kijken, pauzeren, terugspoelen en doorspoelen
 • ingeplande en gemaakte opnames, datum en tijdstip van de opname, gegevens over kijken en pauzeren
 • technische gegevens van de tv-ontvanger, zoals belasting van het werkgeheugen door apps en kenmerken van de HDMI, wifi, ethernet en bluetooth verbinding

Gegevens die iets zeggen over jouw kijkgedrag beschouwen we als gevoelige persoonsgegevens.

Op de factuur zie je een overzicht waarop het aantal betaalde programma’s staat dat je besteld hebt, net als het totale bedrag dat je hiervoor moet betalen. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

Tonen programma's en facturering

KPN verwerkt je gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Om je aanvragen in behandeling te nemen, moeten wij je contactgegevens verwerken. Om je de juiste programma’s te laten zien is de verwerking van gegevens over je kanaalkeuze noodzakelijk. Om je een factuur te kunnen sturen moeten wij naast jouw contactgegevens en het door jou gekozen televisiepakket ook bepaalde gegevens verwerken over het gebruik van je aansluiting, zoals de betaalde on demand-items die je besteld hebt.

Voorkomen en opheffen van storingen

Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen snel te kunnen afhandelen, is de verwerking van verbruiksgegevens noodzakelijk. Dat zijn gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een sessie, technische identificatiegegevens (zoals je TAN-code en het nummer van jouw iTV-ontvanger), kwaliteit van je verbinding, bekeken kanalen, opnemen en gebruik van on demand-diensten als ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’, opnemen en terug- of doorspoelen.

On demand diensten

Voor de on demand-diensten ‘Begin gemist’, ‘Programma gemist’ en ‘Videotheek’ worden programma’s een bepaalde periode (bijv. 24 uur) voor je beschikbaar gehouden. Door jou gemaakte opnames worden door ons gedurende een periode van maximaal een jaar voor je beschikbaar gehouden. Als je een on demand-item of een opname bekijkt, dan bieden wij je de mogelijkheid om het item of de opname te hervatten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij niet alleen bijhouden welk item je hebt besteld of welk programma je hebt opgenomen, maar ook de datum en het tijdstip van bestellen of opnemen, of je hebt gekeken en of je het programma hebt gepauzeerd en waar je het programma heeft gepauzeerd.

Méér TV

Maak je gebruik van ‘Méér TV’? Dan bieden wij je de mogelijkheid om via je iTV-menu een aantal apps te openen, zoals YouTube en Wikipedia. Kijk je een televisieprogramma en ga je naar zo’n app, dan zie je daar het programma dat je op dat moment bekijkt als zoekterm al ingevuld staan, met alle zoekresultaten die daarbij horen. Om deze functie mogelijk te maken verstrekken wij de titel van het programma dat je op dat moment bekijkt aan de app-aanbieder. Wij verstrekken je gegevens alleen als je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij vragen je om je toestemming in het televisiemenu.

Televisie van derden

Derden maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neem je een televisiedienst af van zo’n derde, dan verwerkt KPN jouw gegevens, zoals je TAN-code, het nummer van je iTV-ontvanger, kanaalkeuze, het gebruik van on demand-items en gemaakte opnames. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

KPN is verantwoordelijk voor het netwerk waarover het televisieverkeer plaatsvindt. Wij zorgen voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer. Je kunt daarbij denken aan het laten zien van de juiste programma’s, het verbeteren van de beeldkwaliteit, het oplossen van storingen en het bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij de informatie die we nodig hebben over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt jouw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN. Daardoor zijn de gegevens niet langer herleidbaar tot individuen. Wie je bent blijft zo altijd geheim.
KPN is wettelijk verplicht om je gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar hacken, illegaal downloaden of illegaal uploaden.

Content-aanbieders

Content-aanbieders (programmamakers, omroepen) zijn alleen bereid om hun programma’s via Televisie van KPN beschikbaar te stellen als KPN daarvoor een afdracht betaalt. Om de hoogte van de afdracht te kunnen bepalen en te kunnen controleren, vragen zij KPN om een rapportage waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld en (bij iTV online) hoe vaak er is ingelogd op de app.

We leveren een rapportage op over gebruik van gratis on demand-items en een rapportage over gebruik van betaalde on demand-items. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand-items te kunnen maken, voert KPN anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand-items gebeurt niet volledig anoniem, omdat de gegevens over je gebruik van betaalde on demand-items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld; we gebruiken de informatie alleen om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

De tellingen die we hiervoor gebruiken worden door ons verwerkt tot geaggregeerde rapportages, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Kortom: we koppelen je kijkgedrag los van jouw gegevens, zodat jij anoniem blijft.

Verbetering dienstverlening

De hierboven genoemde geaggregeerde rapportages worden verder door ons verwerkt om onze producten, diensten en processen te beoordelen en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Wanneer jij feedback geeft op berichten die jij van KPN hebt ontvangen dan kijken wij welke diensten jij afneemt. Dit doen we om te leren van jouw situatie zodat wij onze processen kunnen verbeteren.

KPN verwerkt je persoons- en gebruiksgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten (ook na de beëindiging van het contract voor de duur van twee jaar) en voor de verbetering van de KPN-dienstverlening, behalve als je daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Je gegevens worden door KPN verwerkt om aanbiedingen te doen en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt. Wanneer je nog geen klant bent van KPN informeren wij je graag over de mogelijkheden bij KPN. Dit doen we alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie kunnen we schriftelijk, telefonisch en elektronisch (onder meer via sms en e-mail) met je delen, behalve als je bezwaar hebt gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail, telefoon of TV. Je kunt dit apart aangeven. Bekijk hoofdstuk 12.3 van dit privacystatement voor meer informatie hierover.

KPN verwerkt je verbruiksgegevens en gegevens over gebruik van on demand-items die gratis en betaald zijn om geaggregeerde rapportages te maken. In die rapportages staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Wij gebruiken deze rapportages voor algemene marktanalyses en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen maken, voert KPN anonieme tellingen uit. Het maken van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over je gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In allebei de gevallen gaat het ons niet om wie een programma heeft bekeken heeft of wie een item heeft besteld. We willen alleen maar in kaart brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

Alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven verwerken wij je verbruiksgegevens en gevoelige gegevens. Daarbij kun je denken aan informatie over welke programma’s je hebt bekeken, welke on demand-items je hebt besteld en/of bekeken, welke opnames je hebt ingepland of gemaakt om je persoonlijke aanbevelingen te doen en om je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van diensten en producten die je bij ons afneemt.

KPN deelt jouw gegevens niet met derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als er gegevens aan derden worden verstrekt voor het uitvoeren van hun activiteiten, dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Daardoor zijn de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot jou.

Voor de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden, zoals incassobureaus. Als je afgesloten wordt vanwege wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval delen we alle gegevens met ze die zij nodig hebben om de vordering te kunnen innen.

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij KPN hebt dan worden je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van je abonnement bewaard. Je niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn we wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Gegevens over jouw televisiepakket en over de on demand-items die jij besteld hebt, worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over opnames die je gemaakt hebt worden maximaal een jaar bewaard, behalve als jij de opname zelf eerder verwijdert. Gegevens over door jou bekeken programma’s worden alleen maar voor een periode van 14 dagen opgeslagen, bedoeld voor netwerkdoeleinden. Geaggregeerde en anonieme rapportages voor contentaanbieders worden door ons 13 maanden bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt. Op basis van deze statistische gegevens kunnen wij bijvoorbeeld een telling maken van het aantal keren dat een bepaald programma is bekeken, besteld of opgenomen.

KPN wil jouw tv-ervaring relevanter maken door persoonlijke aanbevelingen. Hiervoor moet jij expliciet toestemming geven. Als je toestemming geeft, dan kunnen we deze aanbevelingen tonen als banner of via een persoonlijk bericht op TV.

KPN maakt voor persoonlijke aanbevelingen een profiel op basis van kijkgedrag (keuze van programma’s, series en films), contractgegevens (geslacht, leeftijd voor zover bekend, en welke diensten jij afneemt) en het gebruik van de televisiedienst (zoals zoekopdrachten en menunavigatie). Deze informatie wordt aangevuld met demografische-, geografische- en economische gegevens van externe bronnen. Dit zijn gegevens van Whooz en het Dataportaal van de Overheid.

Whooz maakt gedetailleerde marktanalyses met kenmerken en interesses van huishoudens www.whooz.nl. Het dataportaal van de overheid bevat openbare data over bijvoorbeeld gemiddelde gezinssamenstelling en economische situatie per postcodegebied. Deze gegevens zijn door iedereen in te zien via https://data.overheid.nl/.

De persoonlijke profielen die KPN voor deze aanbevelingen van klanten maakt, worden niet gedeeld met derden.

Toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor persoonlijke aanbevelingen per TV kun je ook zelf weer intrekken.

Als je onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van je:

- je IP-adres, het type en de taal van je browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer informatie over onze cookies en de keuzes die je hierin kunt maken, vind je hieronder;

- op sommige KPN-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast vragen we soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten;

- wanneer je toegang wilt tot de ‘MijnKPN’-omgeving via onze website(s) en app of wanneer je gebruik maakt van onze servicetools dan moet je je aanmelden met je KPN ID. Je KPN ID kan je gebruiken op basis van een e-mailadres en een wachtwoord.

- bij inloggen in 'MijnKPN' slaan wij ook op met welk apparaat je toegang hebt. Deze gegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account, om fraude met je gegevens te voorkomen en om je te kunnen informeren.

KPN-websites maken gebruik van cookies en zogenaamde ‘page tagging’-pixels (hierna samen aangeduid als ‘cookies’). Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij je op onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die je over de cookies kunt maken (https://www.kpn.com/algemeen/cookies.htm).

Bij het accepteren van cookies kun je kiezen uit twee instellingen: ‘Functionele en analytische cookies’ en ’Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN'.

Je kunt kiezen voor ‘Nee, zelf instellen’ of ‘ja, dat is prima’. 'Nee, zelf instellen’, betekent dat je kiest voor ‘Functionele en analytische cookies’. In dat geval worden alleen functionele en statistische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren, dat wij het gebruik van onze websites kunnen meten en problemen snel kunnen ontdekken. Wij gebruiken deze cookies ook om fraude te voorkomen en voor het beveiligingen van onze website(s) en apps. De functionele en analytische cookies kun je niet uitzetten.

Als je kiest voor ‘Ja, dat is prima’, dan betekent dit dat je kiest voor ‘Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN’. In dat geval plaatsen wij naast functionele en statistische cookies ook social media-cookies en advertentiecookies. Social media-cookies zijn bedoeld om de inhoud van onze websites te delen via social media. Advertentiecookies zijn bedoeld om te meten hoe vaak een advertentie op onze website bekeken is en om te verrekenen met de adverteerder. De informatie die wij verzamelen met deze social media- en advertentiecookies combineren we met de contact- en gebruiksgegevens die wij van je hebben omdat je klant van ons bent. Zo kunnen wij onze websites en onze dienstverlening verbeteren en advertenties en aanbiedingen laten zien die beter bij je passen.

De meeste onlineadvertenties die je ziet op KPN-websites worden geplaatst door KPN zelf. Maar daarnaast staan we ook advertentienetwerken van derden toe om advertenties te plaatsen op KPN-webpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een ‘permanent cookie’ op je device om deze te kunnen herkennen wanneer ze je een onlineadvertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van jouw device de advertenties zagen en op welke advertenties jullie hebben geklikt. Verder bekijkt zo’n derde hoe vaak het klikken op een advertentie op een KPN-website leidt tot een aankoop op de eigen website van deze derde. Al deze informatie zorgt ervoor dat de advertentienetwerken reclame te leveren waarvan zij denken dat deze jou interesseert. KPN heeft geen toegang tot de cookies die door advertentienetwerken van derden worden geplaatst. Wel laten we je weten wat voor cookies er worden plaatst en welke partijen wij toelaten op onze website: die informatie vind je op onze cookiepagina.

Wij verzamelen en gebruiken je gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren. En om meldingen naar je te sturen bijvoorbeeld over virussen.
Jouw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om jou beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de advertenties die je op de site ziet aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies hebt gekozen voor ‘Persoonlijk binnen en buiten de website en app van KPN’.

Tenslotte gebruiken wij je gegevens om je soms via e-mail, sms of telefoon aanbiedingen te doen en informatie over andere producten of services van KPN te geven. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies hebt gekozen voor ‘optimaal’ en als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen benadering.

KPN verstrekt de gegevens die we van jou verwerken via onze websites niet aan derden.

Servicetools zijn digitale hulpmiddelen die worden aangeboden aan klanten om jou bij specifieke hulpvragen van dienst te kunnen zijn. Deze tools verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de toegevoegde waarde dienst, waaronder bijvoorbeeld ook gegevens uit het netwerk. Als je daarvoor kiest, dan kunnen onze ondersteunende afdelingen je ook nog verder helpen door contact op te nemen voor persoonlijk advies. Aan het begin van iedere servicetool zul je kort geïnformeerd worden welke acties worden uitgevoerd. De servicetools zijn te gebruiken via www.kpn.com/servicetools of via MijnKPN.
KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

KPN biedt verschillende apps aan. Per app kan het verschillen welke persoonsgegevens we van je verwerken, waarvoor we dit doen en voor en hoelang. Daarom verwijzen we je graag naar de KPN app die je gebruikt voor meer details over de verwerking van je persoonsgegevens door de app en de mogelijke keuzes die je daarbij zelf kunt maken. Deze informatie zal ook aan je getoond worden tijdens het installatieproces van de app.

Onze apps zijn bedoeld om je zo goed mogelijk te helpen, en worden ontwikkeld voor een zo optimaal mogelijke ervaring. Natuurlijk maken we de ervaring graag persoonlijk. Dit doen we door informatie over jouw app gebruik te combineren met contact en productgegevens. Daarvoor hebben we soms toestemming nodig. Dit wordt aangegeven in de desbetreffende app.

KPN apps kunnen ook gebruik maken cookies. Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij je in onze apps over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die je over de cookies kunt maken

Download alleen de officiële apps uit betrouwbare app stores. Schakel geen beveiligingen van je device uit om te voorkomen dat malware geïnstalleerd zou kunnen worden.

Een App die helpt bij de veiligheid van jouw device is de KPN Veilig app. Deze is gebaseerd op F-Secure technologie. Meer informatie vind je hier.

Met MijnKPN regel je alles zelf rondom je abonnementen bij KPN. Kijk hier voor de voorwaarden.
Om onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen maakt KPN gebruik van videocamera beveiliging in o.a. kantoorpanden, technische gebouwen, op terreinen en de winkels van KPN. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst. Bovendien word je bij het betreden van deze KPN gebouwen er vooraf op gewezen dat hier gebruikt wordt gemaakt van videocamera beveiliging.

Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij KPN af. Misschien neem jij al jouw diensten af van het merk KPN, maar het kan ook zijn dat je diensten afneemt van verschillende KPN-merken of verschillende KPN-onderdelen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat je klant van ons bent.

De informatie die we verzamelen vullen we aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van andere bedrijven, waardoor wij een algemeen beeld krijgen van jouw geografische gebied op basis van je IP-adres, zodat we onze dienstverlening ook daaraan kunnen aanpassen.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening

Gebruik jij meerdere diensten van ons? Dan koppelen wij informatie om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij jouw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed afhandelen, ook als je niet alle diensten van één merk of van één bedrijfsonderdeel afneemt.

Verbetering dienstverlening, aanbiedingen

Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren. En om ons netwerk, onze producten en onze diensten aan te kunnen passen aan wat onze klanten willen. We kunnen de informatie ook gebruiken om jou informatie te sturen, bijvoorbeeld een aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor jou is. Natuurlijk respecteren we daarbij de keuzes die je hebt gemaakt rondom je privacy.

Als je bij het accepteren van cookies op onze website(s) hebt gekozen voor ‘optimaal’, dan koppelen wij de gegevens die we van je verzamelen via onze websites met de gegevens die wij hebben via diensten die je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze (online) diensten te verbeteren.

Informeren en geven van voordeel bij meerdere producten op één adres

Als je meerdere producten of diensten van KPN op jouw adres gebruikt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Je kunt van deze voordelen gebruikmaken, ook als niet alle abonnementen op jouw adres op één naam staan. Bijvoorbeeld als er op jouw huisadres een Mobiel en een Internetabonnement van KPN wordt afgenomen. Voorbeelden hiervan zijn KPN Compleet en KPN Hussel. Om te kijken of jouw huishouden in aanmerking komt en om je te wijzen op de voordelen combineren wij de gegevens die we hebben over de diensten die op jouw adres gebruikt worden. Dit doen we na je aanmelding of bij het afsluiten van een nieuw abonnement. Je mobiele nummer en jouw contactgegevens van onze diensten worden door ons niet aan je huisgenoten verstrekt. Wil je niet dat jouw productgegevens voor dit doel gecombineerd worden? Dan kun je dit aangeven door bezwaar te maken tegen het delen van je gegevens binnen KPN voor dit doel (zie H12.3.3).

Ook als je producten of diensten van Simyo, Solcon of XS4ALL én van KPN gebruikt, kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn Solcon -, Simyo - en XS4ALL Compleet. Welke voordelen voor jou precies gelden is afhankelijk van je abonnementen. Op jouw verzoek kunnen we bekijken of jij in aanmerking komt voor de Compleet voordelen. Daarbij combineren wij de gegevens die de verschillende merken van jouw delen ter controle van je deelname, met de gegevens die wij hebben over de diensten die jij van ons gebruikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je de Compleet voordelen te geven.

Financiële analyse


Voor het maken van financiële analyses over de KPN groep worden gegevens zoals het aantal afgenomen - en soort diensten per adres binnen de groep gedeeld.

KPN verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing of soortgelijke bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor activiteiten van derden dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu.

KPN schakelt derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten, het bezorgen van onze producten, het ondersteunen bij klantvragen en voor opslag. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft KPN de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als KPN met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van jouw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

KPN verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners waaronder externe callcenters die we met zorg hebben geselecteerd. Hiervoor deelt KPN contactgegevens en gebruiksgegevens met haar partners.

Derden maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neemt u een televisiedienst af van zo’n derde dan verwerkt KPN uw hierboven genoemde gegevens, zoals uw TAN-code, het nummer van uw settopbox, kanaalkeuze, het gebruik van on demand items en gemaakte opnames. KPN verwerkt deze gegevens uitsluitend om uw televisieaanbieder in staat te stellen zijn televisiedienst te leveren. In dat kader worden de gegevens ook door KPN aan uw televisieaanbieder verstrekt.
KPN is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor opsporing en een strafrechtelijk onderzoek. Of aan het delen van gegevens met auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden. Meer informatie hierover vind je op de sites van de rijksoverheid en de politie.

Als jij hebt aangegeven dat jouw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is KPN wettelijke verplicht om de belangrijke gegevens voor gidsvermelding aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten door te geven.

Je kunt de opname van je gegevens altijd wijzigen via www.mijnnummervermelding.nl.

Als je een afgeschermd B-nummer hebt dan verstrekken wij je nummer aan andere aanbieders voor de afscherming van het gebelde nummer op de nota.
Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt jouw telefoonnummer altijd meegestuurd, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. KPN is wettelijk verplicht om je telefoonnummer mee te sturen.

Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdrachtverplichtingen voor contentaanbieders (televisieprogrammamakers, omroepen), stelt KPN rapportages voor ze op waarin staat hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Jij blijft dus onbekend bij deze aanbieders.

Klanten die hebben gekozen voor reclame op maat worden ingedeeld in een profielgroep. Een profielgroep bestaat uit minstens 100 personen. KPN deelt de namen van de profielgroepen met adverteerders zodat zij relevante reclame kunnen aanbieden aan de profielgroep. KPN stelt vervolgens een geaggregeerde rapportage op waarin staat hoe vaak bepaalde reclames getoond zijn. De geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. KPN deelt nooit persoonlijke gegevens met adverteerders.

Samen met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten legt KPN een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld. En van mensen waarmee de overeenkomst is beëindigd omdat ze hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Dit bestand wordt door KPN en deze aanbieders gebruikt om beslissingen te maken over het accepteren van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Bij hen kun je nagaan of je in dit bestand bent opgenomen en op welke manier. Als je het niet eens bent met de manier waarop je in dit bestand staat, kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt jouw verzoek of bezwaar dan richten aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer. Kijk voor meer informatie op https://www.preventel.nl/.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) abonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wilt over de manier waarop je bent opgenomen in de risicoanalyse van Experian, kun je contact opnemen met Experian via hun website https://www.experian.nl/. Of je kunt met ons contact opnemen via onze afdeling KPN Klantrelaties.

Als iemand jou telefonisch lastigvalt of jij onrechtmatige of strafbare informatie tegenkomt op internet, dan kun je dat bij ons melden. Wil je weten van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen zijn? Dien dan schriftelijk een verzoek in met de vraag of wij de gegevens van de beller met je kunnen delen. Als jij iemand telefonisch lastigvalt of iemand anders strafbare of onrechtmatige informatie van jou tegenkomt op internet, dan kan die ander dat bij ons melden en ook een verzoek indienen om achter jouw gegevens te komen. Als wij zo’n verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals die bij 3.2.11 is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN je telefoonnummer, naam, adres en woonplaats met de verzoeker delen.
Meer informatie over gegevenslevering ten behoeve van de dienst Toestelverzekering vindt u onder paragraaf 3.2.12.

Om te voorkomen dat jouw gegevens misbruikt worden kunnen andere aanbieders van producten of diensten aan KPN vragen om gegevens die zij van jou hebben ontvangen te controleren. Dit kan op basis van gerechtvaardigd belang. Afhankelijk van de vraag van de aanbieder, kan het hierbij gaan om het controleren van accountgegevens (gehashte versies van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum) of om een uitvraag van een datum/tijdstip van een simwissel. Na een controle informeren wij deze aanbieder alleen of jouw gegevens bij deze aanbieder wel of niet correct zijn (met als antwoord ja of nee) of verstrekken wij uitsluitend een datum/tijdstip wanneer je simkaart in gebruik is genomen. Door deze controles kan fraude worden tegengegaan.

Klik hier voor meer uitleg en lees voor meer informatie over fraudepreventie of identiteitscontroles ook de toepasselijke voorwaarden en privacyverklaringen van de aanbieders zelf.

Wanneer jij gebruik maakt van KPN Pay voor je online aankopen in de Apple Store of Google Play Store. Of als jij de abonnementskosten van (content)aanbieders zoals bijvoorbeeld Netflix of Spotify via je KPN factuur betaalt. Dan delen wij die gegevens die noodzakelijk zijn om de gemaakte kosten op jouw factuur te vermelden. Dit zijn gegevens zoals klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres of de unieke code die jij van de aanbieder hebt gekregen. De door jouw gekochte diensten en apps vind je terug op je KPN factuur.

(Content)aanbieders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zodat jij gebruik kunt maken van de dienst. Als jij wilt weten hoe deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens of hoe jij jouw rechten kunt uitoefenen, kijk dan in de privacystatements van deze partijen.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Dit kan je op verschillende manieren doen. Wil je inzage in gesprekken die je hebt gevoerd of films en andere on demand-items die je hebt besteld? Dan verwijzen wij je in de eerste plaats door naar de MijnKPN-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) en naar de MijnKPN-app . Daar kun je niet alleen jouw persoonlijke gegevens inzien maar ook je gespecificeerde factuur bekijken.

Op een aantal punten geven wij je de mogelijkheid om zelf aan te geven of je wilt dat je gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor analysedoeleinden en commerciële benadering, zoals aanbiedingen. Een eenvoudig overzicht van de keuzes die wij van je hebben geregistreerd kun je vinden in de MijnKPN-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) en in de MijnKPN-app. Je kunt hierin niet alleen zien welke keuzes je hebt gemaakt: we geven je namelijk ook de mogelijkheid om je keuzes op ieder moment eenvoudig te veranderen.

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden via onze websites of in onze app? Dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. Je kunt de brief sturen naar adres dat bij ‘Contact’ staat. Je krijgt dan binnen 4 weken antwoord van ons.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij 'Contact' staat. Je krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door KPN als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. Dit doe je via de MijnKPN-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je keuze kun je op elk moment aanpassen.

Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen op de manier die bij 'Contact' aangegeven staat.

Sommige gegevens kunnen wij alleen gebruiken als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor privacygevoelige gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. je kunt daarbij denken aan gebruik van jouw belgegevens om je een aanbieding te doen voor een abonnement dat goed bij je past. Of aan het verwerken van gegevens over je kijkgedrag om jou persoonlijk kijkadvies te geven. In deze gevallen zullen wij je altijd vooraf om toestemming vragen voordat wij je gegevens hiervoor gebruiken. Wil je niet dat jouw gegevens hiervoor worden gebruikt? Geef ons er dan geen toestemming voor. Dat heeft geen gevolgen voor jouw gebruik van de dienst. Als je eerder wel toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gevoelige gegevens voor de doelen die we hierboven beschrijven, dan kun je je toestemming op elk moment weer intrekken. Je kunt dit doen via de MijnKPN-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt jouw keuze op elk moment aanpassen.

Natuurlijk kun je hiervoor ook contact met ons opnemen. Hoe je dat kunt doen, staat bij 'Contact'.

Wil je niet dat KPN jouw gegevens deelt met andere KPN-merken en bedrijfsonderdelen? Of dat jouw gegevens worden gecombineerd om te bekijken of je adres in aanmerking komt voor KPN Compleet? Maak hier dan bezwaar tegen. Dit kun je doen via de MijnKPN-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt je keuze op elk moment aanpassen.

Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen op de manier die bij 'Contact' staat. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt. Maak je bijvoorbeeld alleen bezwaar tegen het delen van je gegevens? Of maak je ook bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door KPN of tegen allebei? Je krijgt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Je kunt bezwaar maken tegen benadering door KPN voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

Je kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

- schriftelijke benadering

- benadering via SMS/e-mail

- telemarketing

- benadering via TV

Je kunt dit doen via de ‘MijnKPN’-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’) of in de MijnKPN-app. Je kunt je ook afmelden door de instructies te volgen in de berichten die je van ons ontvangt of door na afloop van een telefoongesprek aan te geven dat je niet meer door KPN gebeld wilt worden. Je kunt jouw keuze op elk moment aanpassen. Neem je liever contact met ons op? Bij 'Contact' staat hoe je dit kunt doen.

KPN zal je bezwaar zo snel mogelijk verwerken. Wel kan er wat tijd voorbijgaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het daarom gebeuren dat je toch nog benaderd wordt.

In sommige gevallen heb je recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt KPN dan bijvoorbeeld eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. KPN verwijdert je gegevens dan. KPN kan niet altijd jouw gegevens verwijderen als je daarom verzoekt. Soms zijn wij (wettelijk) verplicht om jouw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens nog nodig zijn voor het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die KPN van je heeft. Zo kun je die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook aan KPN vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.
Contact met KPN
Doel/reden Schrijf naar Bel of SMS onze Klantenservice Meer informatie op onze website / of in de MijnKPN app
Recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit KPN Klantreacties (o.v.v. Rechten AVG) Postbus 58800 1040 JA Amsterdam rechtenavg@kpn.com
Voeg ter controle, naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie legitimatiebewijs aan het verzoek toe.
Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen schriftelijke benadering KPN (o.v.v. 'AVG') Postbus 2547 3500 GM Utrecht www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen e-mail/sms-benadering Ben je zakelijke klant: sms ‘STOP’ naar 1683 Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie. Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen telefonische benadering Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie. Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie www.kpn.com/uwgegevens
Verzet tegen benadering via TV Via het TV-menu
Correctie BKR-registratie KPN Risicobeheer Postbus 13500 9700 EG Groningen
Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie. Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie Ga naar je Mijn KPN-account op onze website en kies ‘Thuis bellen’
Blokkeren nummerweergave Permanente blokkering: Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie. Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie. Blokkeren per gesprek: toets *31* voor het nummer dat je wilt kiezen
Melden telefonische overlast Bel naar 0800-0402 Melden overlast
Opvragen vorige versie Privacy Statement KPN Klantreacties (o.v.v. opvragen vorig privacy statement) Postbus 58800 1040 JA Amsterdam
Telefoonclaim betreffende uitspraak Hoge Raad KPN Mobiel T.a.v. CMU/team 1 Inzake opvragen dossier Postbus 13500 9700 EG Groningen uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:hr:2016:236
Functionaris Gegevensbescherming Dhr. J. Jongenelen
E-mail naar: PrivacyOfficer@kpn.com