Deze 3G/2G dongel is verkocht van mei 2011 t/m januari 2014.

KPN Mobiel internet Modem 905 Huawei E367

Software

Kpn software:

Werkt op Windows: XP SP3, Vista SP2, 7, 8.0, 8.1 en 10

Download de KPN software voor WINDOWS


Werkt op Mac OS X: 10.5 (Leopard) t/m 10.8 (Mountain Lion)

Download de KPN software voor Apple MAC

Fabriekssoftware:

Werkt op Windows: XP SP3, Vista SP2, 7, 8.0, 8.1 en 10

Huawei generieke dongel INSTALLER (WINDOWS)


Werkt op Mac OS X: 10.7 (Lion) t/m 10.11 (El Capitan)

Huawei Generieke Dongel installer (Apple Mac)

Documenten

Installatie-handleiding:

Installatie handleiding KPN Mobiel Internet MODEM 905

Handleidingen kpn software:

Aan de slag WINDOWS KPN ALGEMEEN (NL)

Getting started KPN WINDOWS ALGEMEEN (EN)

Handleiding WINDOWS KPN ALGEMEEN (NL)

User Manual WINDOWS KPN ALGEMEEN (EN)

Aan de slag Apple MAC KPN ALGEMEEN (NL)

Getting started Apple Mac KPN ALGEMEEN (EN)

Handleiding Apple MAC KPN ALGEMEEN (NL)

User manual Apple MAC KPN ALGEMEEN (EN)