Onderzoek TUDelft

KPN doet in samenwerking met de Technische Universiteit Delft onderzoek naar de veiligheid van apparaten die verbonden zijn met het internet. In het kader van dit onderzoek verzamelen we informatie over de opvattingen van onze klanten over de veiligheid van dergelijke apparaten, en het gebruik van maatregelen zoals virus scanners om deze apparaten te beschermen.

Deze informatie verzamelen we aan de hand van een enquête. Deze enquête bestaat uit enkele korte vragen gevolgd door een aantal stellingen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 6 minuten. Met uw antwoorden helpt u de dienstverlening van KPN te verbeteren en draagt u bij aan onze kennis van online veiligheid.

Klik hier om naar het onderzoek te gaan

Deelname aan het onderzoek

Uw deelname is vrijwillig en anoniem. Om de enquête af te kunnen ronden hoeft u geen persoonlijke gegevens in te vullen, en uw antwoorden zijn niet gekoppeld aan een emailadres of andere klantgegevens.

Gegevensverwerking

Uw antwoorden worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt als onderdeel van een bredere gegevensanalyse. Individuele antwoorden of antwoordformulieren worden niet afzonderlijk behandeld of gedeeld.

Publicatie van resultaten

De resultaten van de analyses worden opgenomen in een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport wordt verstrekt aan KPN, en publiek beschikbaar gemaakt via de ‘Education Repository’ van de TU Delft. De onderzoeksresultaten kunnen worden opgenomen in een wetenschappelijk artikel.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker via: ralph.vangurp@kpn.com of abuse@kpn.com