Bestelvoorwaarden KPN.com

Algemene informatie over bestelvoorwaarden

Vrij rondkijken en tot niets verplicht

U kunt op deze website vrij rondkijken zonder dat u tot enige aankoop verplicht bent. Ook het selecteren van een product en het plaatsen in de winkelwagen daarvan verplicht u tot niets. U kunt de inhoud van de winkelwagen steeds wijzigen.

Bestellen

Door te bestellen via deze website geeft u aan dat u akkoord bent met de voorwaarden die tijdens de bestelling onder uw aandacht worden gebracht. Als u een bestelling wilt plaatsen, dan vragen wij u uw persoonsgegevens in te vullen. Op deze gegevens is het Privacy Statement van de website van toepassing. Voor het invullen van uw gegevens krijgt u een overzicht van uw bestelling, de kosten van de bestelling, eventuele belasting en de verzendkosten te zien. U kunt uw bestelling hier nog eens controleren.

Bevestiging van uw bestelling

Zodra u op de knop ‘Plaats uw bestelling’ (of vergelijkbaar) klikt, bevestigt u uw bestelling. Daarna wordt een bevestiging van uw bestelling getoond, die u vervolgens kunt printen en opslaan. U ontvangt een bevestiging per mail.  Bestelvoorwaarden losse toestellen en accessoires Als u op deze website een telefoon of apparaat bestelt dat onderdeel is van een pakket, is uw bestelling op het moment dat u op de knop ‘Plaats uw bestelling’ (of vergelijkbaar) klikt definitief.  

Bestelvoorwaarden pakketten en diensten

Als u op deze website een pakket bestelt en op 'Bestellen' klikt, dan is uw bestelling nog niet definitief, maar wordt uw bestelling als aanvraag beschouwd.

Overzicht van bestelvoorwaarden

Afleverprocedure

Producten die u op deze website bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat u bij uw bestelling hebt opgegeven, afgeleverd. Er wordt niet afgeleverd op:

  • Postbussen
  • Antwoordnummers
  • Poste restante

Voor sommige producten en diensten, zoals het aanleggen van een nieuwe telefoonlijn, wordt vooraf een afspraak gemaakt.

Ter voorkoming van misbruik kunnen we u bij aflevering aan de deur vragen een pin-betaling van € 0,01 te doen. Deze betaling wordt gedaan met de bankpas van het bankrekeningnummer dat overeenkomt met de gegevens op het contract.

Als het product tijdelijk niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Wij stellen u hiervan op de hoogte. Als u meer dan één product tegelijk bestelt, geldt de langste levertijd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door vertraging of het niet beschikbaar zijn van producten of diensten.

Ontbinding

Een consument mag een overeenkomst, voor zover het een overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230o
Burgerlijk Wetboek en behoudens wettelijke uitzonderingen, zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:

- bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen;
- bij een consumentenkoop: de dag waarop u de (laatste) zaak hebt ontvangen;
- bij een overeenkomst die zowel een consumentenkoop als het verrichten van diensten betreft: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen.
KPN is in dat geval gerechtigd kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals retourkosten, administratiekosten, aansluitkosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen. Na ontbinden heeft u 14 dagen om het product te retourneren.
Instructies voor het retourneren ontvangt u in de verpakking van het product.

De prijzen op deze website zijn vermeld in euro's. In het onderdeel Privé zijn de prijzen inclusief btw. In het onderdeel Zakelijk zijn de prijzen exclusief btw.

Alle prijzen zijn exclusief eventuele installatiekosten, tenzij anders vermeld.

Betaalwijzen

Op deze website kunt u bij de meeste producten kiezen om de bestelling van uw product te betalen met iDeal of de bestelling onder rembours te laten bezorgen.

Kosten voor de aanschaf van een aansluiting of dienst brengen wij op de eerstkomende factuur in rekening. Bij de bestelling van het product staat vermeld welke betaalwijze wordt gebruikt.

Bestelvoorwaarden losse toestellen en accessoires

Als u op deze website een telefoon of apparaat bestelt dat onderdeel is van een pakket, is uw bestelling op het moment dat u op de knop ‘Plaats uw bestelling’ (of vergelijkbaar) klikt definitief. Op het moment dat u van ons een bevestiging van de overeenkomst  van uw abonnement ontvangt, komt een overeenkomst tussen u en KPN tot stand. Voor prepaid geldt dat de overeenkomst voor de Prepaid-aansluiting tot stand komt op het moment waarop voor het eerst gebruik van die aansluiting wordt gemaakt. Daarmee gaat u akkoord met de aan u voorgelegde algemene voorwaarden.

Bestelvoorwaarden pakketten en diensten

Als u op deze website een pakket bestelt en op  ‘Plaats uw bestelling’ (of vergelijkbaar) klikt, dan is uw bestelling nog niet definitief, maar wordt uw bestelling als aanvraag beschouwd. Een pakket is een telefoon of apparaat in combinatie met een aansluiting of dienst. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon in combinatie met een mobiel abonnement.

Op het moment dat u van ons een bevestiging van de overeenkomst ontvangt, komt een overeenkomst tussen u en KPN tot stand. De minimum duur van de overeenkomst wordt meegedeeld gedurende de bestelling. Onder welke voorwaarden u deze overeenkomst weer kunt opzeggen, is afhankelijk van het soort abonnement en kunt u inzien in de bijgeleverde algemene voorwaarden.

Overige voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden gelden voorwaarden die specifiek bij de dienst of product horen. Bekijk deze specifieke voorwaarden voor het plaatsen van uw bestelling door te klikken op de link naar deze algemene voorwaarden of onder “Alle voorwaarden”.

De met u gesloten overeenkomst zal voor de wettelijke vereiste duur worden gearchiveerd. Lees in het Privacy statement hoe wij met uw gegevens omgaan.

Toepasselijke voorwaarden van fabrikant

Voor producten die KPN van derde partijen inkoopt, kunnen naast de hierboven genoemde voorwaarden aanvullende voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld de voorwaarden voor de fabrieksgarantie of de licentievoorwaarden bij softwarepakketten. De voorwaarden worden bij levering in het pakket bijgesloten.

BTW

Leveringen van producten en diensten zijn altijd inclusief BTW voor Consumenten. Prijzen in het onderdeel Zakelijk zijn altijd exclusief BTW.

Garantie

Op de meeste producten die KPN aanbiedt via deze website wordt door KPN garantie verleend. Bekijk voor de exacte garantietermijn en -voorwaarden de specifieke voorwaarden van het betreffende product. Deze voorwaarden worden aan u voorgelegd voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst.

Indien en voor zover de overeenkomst een consumentenkoop betreft is de wettelijke regeling uit artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (conformiteit) van toepassing.

Aansprakelijkheid KPN

Voor zover het verkoop aan een koper in uitoefening van beroep of bedrijf betreft, is KPN niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van of verband houdend met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens of zaken, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en deze tegen de verkeerde prijs of voorwaarden is besteld, kan KPN aangeven dat de juiste prijs wordt gehanteerd bij de bestelling in plaats van de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij anders aangegeven.

Weigeren bestelling

Als KPN gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een besteller, dan kan KPN een bestelling te weigeren of vooruitbetaling van de bestelling vragen.

Als de klant en de verkoper elkaar bij de aankoop van een product niet hebben gezien, geldt de wet Koop op afstand. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je iets telefonisch of via internet koopt. 

Contract kosteloos ontbinden

Heb je telefonisch of via internet een overeenkomst gesloten met KPN? Dan mag je deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat KPN de overeenkomst heeft bevestigd, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden. Als er bij de overeenkomst een product wordt (mee)geleverd (bijvoorbeeld een telefoon), dan gaan de 14 kalenderdagen in nadat het product is geleverd. Na ontbinden heeft u 14 dagen om het product te retourneren.

Als je gebruikmaakt van het ontbindingsrecht, dan moet KPN binnen 14 dagen, na ontvangst van het toestel of het annuleren van de overeenkomst bij Sim only, het (aan)betaalde bedrag terugbetalen. Jij betaalt de kosten voor het terugsturen van je telefoon. 

Leveringstermijn

Het product moet volgens de wet Koop op afstand uiterlijk 14 dagen na de bestelling bij de klant geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kun je de koop onmiddellijk ongedaan maken, ook al zijn de 14 dagen dan al voorbij. KPN moet het betaalde bedrag dan binnen 14 dagen terugbetalen.