Zorg

Slimme en betrouwbare ICT oplossingen voor de zorg

Medische, maatschappelijke, technische en politieke ontwikkelingen blijven de zorgsector uitdagen. Inzoomend op Nederland zien we onder meer verschuivingen van intra- naar extramuraal en van constante zorg naar grotere zelfredzaamheid. Niet in de laatste plaats onder druk van stijgende zorgkosten.

Deze grote transities en budgettaire begrenzingen dwingen de zorgsector nog slimmer, efficiënter en effectiever (samen) te werken. KPN mag als erkend Goedbeheerd ZorgNetwerk (GZN) een beveiligde verbinding tot stand brengen tussen zorgsystemen van zorgaanbieders en het Landelijk Schakelpunt. Onze zorgoplossingen zijn betrouwbaar, veilig en hebben een landelijk bereik.

Neem contact met mij op

Oplossingen voor zorginstellingen

Binnen zorginstellingen speelt specialisatie en het nieuwe werken een steeds grotere rol. Zorgafdelingen worden kritisch bekeken, flexplekken ontstaan en een nieuwe manier van werken doet zijn intrede. Binnen en tussen zorginstellingen moeten zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk met elkaar kunnen samenwerken. Met de inzet van slimme ICT-oplossingen hebben professionals altijd en overal toegang tot (patiënt)gegevens.

Alles over ZorgCloud

ZorgCloud

Het beschermen van privacy gevoelige data zoals patiëntgegevens en het kunnen voldoen aan toenemende wet, - en regelgeving binnen de zorg wordt voor zorginstellingen steeds belangrijker. KPN ZorgCloud is de hoogwaardige beveiligde oplossing.

Alles over Werkplek voor de Zorg

Werkplek voor de Zorg

Bij veel zorgorganisaties neemt het belang van ICT voortdurend toe. Informatie over cliënten moet op steeds meer plaatsen beschikbaar zijn. Dit kan met KPN Werkplek, een digitale plaats waar mensen, informatie en middelen veilig met elkaar verbonden worden.

Alles over ZorgSlim Mobiliteit

ZorgSlim Mobiliteit

ZorgSlim Mobiliteit biedt de bouwblokken om per zorginstelling relevante onderdelen te kiezen, combineren of weg te laten om tot een passende totaaloplossing te komen. Zo blijft er meer tijd over voor de zorg door slimme inzet van mobiele informatieuitwisseling.

Alles over ZorgVrijThuis

ZorgVrijThuis

ZorgVrijThuis persoonsalarmering vergroot de zelfredzaamheid van senioren en mindervaliden. Met 1 druk op de knop is er contact met de juiste hulpverlener. Bijvoorbeeld wanneer iemand valt, zich bedreigd voelt of in paniek raakt. 

Eerstelijnszorg oplossingen

De eerstelijnsgezondheidszorg is de rechtstreeks toegankelijke hulp. Er is een groeiende wens om de rol van de eerstelijnszorg te vergroten en meer gezondheidsproblemen al op dit niveau in de zorgketen aan te pakken. Zorgverleners moeten daarom op een veilige, uniforme manier zorginhoudelijke informatie kunnen delen met collega’s, overige zorgverleners en patiënten.

Alles over Werkplek voor de Zorg

Werkplek voor de Zorg

Dankzij de komst van draagbare apparaten bij eerstelijnszorgprofessionals, is het opvragen van patiëntinformatie niet langer gebonden aan een computer of de praktijk. Met de KPN Werkplek kunt u als zorgverlener altijd, overal en met elk device werken.

Alles over Hartritmediagnostiek

Hartritmediagnostiek

Hartklachten vastleggen en beoordelen bij patiënten kan met de Hartritmediagnostiek van KPN. Met oplossingen als de Eventrecorder en het draagbaar ECG-apparaat kunnen hartklachten snel en efficiënt worden vastgelegd, ook als de patiënt niet in de spreekkamer is.

Alles over Zorgcloud

ZorgCloud

Voor zorgverleners, zoals apotheken en huisartsen, is het cruciaal om adequaat en veilig te kunnen doorverwijzen en onderling snel en beveiligd berichten te kunnen uitwisselen. Dit is allemaal mogelijk met ZorgCloud van KPN. Veilig, en betrouwbaar.

Alles over KPN ÉÉN

KPN ÉÉN

KPN ÉÉN biedt u eenvoud in uw ICT organisatie met 1 factuur, 1 contract, 1 prijsplan, 1 aanspreekpunt en 1 servicedesk. Eerstelijnszorgprofessionals kunnen geïntegreerde ICT oplossingen voor de zorg met de KPN ÉÉN portal zelf samenstellen en besturen.

Download het visdocument: op weg naar een nieuwe realiteit in de zorg

Visiedocument: Op weg naar een nieuwe realiteit in de zorg

KPN heeft een visie ontwikkeld over de bijdrage van ICT in de zorgmarkt. Jarenlange ervaring, recente ontwikkelingen in de zorg en toekomstige veranderingen stellen ons daartoe in staat. KPN wil met de marktpartijen samen toewerken naar een bereikbaar ideaal dat aanhaakt bij de zorgrealiteit. U leest in ons visiedocument hoe.

Download het visiedocument
Download het e-book Informatiebeveiliging in de zorg

E-book: Informatiebeveiliging in de zorg

KPN Security Consultants hebben Chief Information Security Officers van negentien ziekenhuizen geïnterviewd over uiteenlopende aspecten van informatiebeveiliging in hun ziekenhuis. Patiëntenzorg gaat namelijk verder dan het zo snel mogelijk behandelen van een aandoening. Ook de zorg voor de informatie van en over de betreffende patiënt valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. U leest de resultaten in ons e-book.

Download het e-book

E-book: Werkplek voor de Zorg

De transitie van uw ICT naar de cloud vereist een zorgvuldige aanpak, met specifieke aandacht voor de vernieuwde zorgspecifieke werkprocessen.

In dit e-book laten we zien hoe u deze ontwikkeling op gang brengt: door te starten met de ICT van de werkplek. Dat is wat gebruikers zien van ICT, waardoor ze ervaren dat er verandering op komst is en er alvast aan wennen. Tegelijk wordt het duidelijk aan welke eisen de toepassingen uit de cloud moeten voldoen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Meer weten? Download het e-book van KPN 'Werkplek voor de Zorg'.

Download het e-book

Klantcases

Klantcase: Parnassia

Parnassia Groep is een grote instelling in de geestelijk gezondheidszorg. Met de introductie van Mijn Vergadernummer van KPN heeft Parnassia Groep als eerste binnen de ggz-sector een belangrijke stap gezet om de communicatie nog efficiënter te laten verlopen. U leest het in onze klantcase.

Download de klantcase

Klantcase: Markenheem

Markenheem is zorgaanbieder in verpleeghuis- en thuiszorg. Met de bouw van een nieuw verpleeghuis groeide de wens om 1 geïntegreerd digitaal persoonsalarmering systeem in te voeren. Markenheem koos voor KPN ZorgVrijThuis: een digitale oplossing die ouderen in staat stelt langer thuis te blijven wonen.

Download de klantcase

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op