Interactieve TV afgestemd op jouw wensen

We willen reclames en kijktips relevanter maken voor klanten die hier toestemming voor hebben gegeven. Daarom is KPN gestart met het aanbieden van reclames op maat via Terugkijken van SBS 6, Veronica, SBS9 en Net5 programma’s. In de loop van 2019 volgen ook de kijktips.

  • Persoonlijke kijktips op basis van je eerder bekeken films en series
  • Reclame afgestemd op jouw interesses

Relevanter voor de klant

In een jong gezin met kinderen zullen andere televisie-interesses leven dan voor iemand die met pensioen is. Of zo kan het zijn dat iemand uit Limburg niet geïnteresseerd is in reclame van de regionale supermarkt uit Noord-Holland. Dat willen we veranderen met reclame en kijktips op maat.

Kijktips
Kijktips zijn suggesties voor documentaires, films en series die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Wanneer?
KPN biedt reclames op maat aan via Terugkijken van SBS 6, Veronica, SBS9 en Net 5 programma’s. In de loop van 2019 volgen ook de kijktips.

Toestemming en data

KPN deelt klanten die hiervoor toestemming gegeven hebben in op basis van bepaalde kenmerken. Dit zijn het adres, geslacht, leeftijd en het kijkgedrag. We hebben deze gegevens natuurlijk wel eerst nodig. We vragen om je toestemming door middel van een pop-up in de iTV app en later via de tv-ontvanger. Je kan dan zelf aangeven of je dit wil of juist niet. Daarnaast zullen we gebruik maken van externe databronnen die de profielen verder verrijken, om zo de demografische en economische gegevens van groepen huishoudens aan te vullen.

Let op: we delen deze informatie nooit met derden. Via kpn.com/privacy lees je dat wij privacy belangrijk vinden en hoe we hiermee omgaan.

Veelgestelde vragen

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw gegevens niet verwerken tot een profiel om advertenties op maat te laten zien. Je krijgt dan de reguliere advertenties te zien.

Nee, je krijgt niet meer reclames te zien. Een deel van de bestaande reclames wordt vervangen door reclames op maat. Dat zijn reclames die aansluiten bij jouw profiel. Zo zullen bijvoorbeeld sportliefhebbers meer sport gerelateerde reclames ontvangen.

Nee, wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Je kunt erop rekenen dat de klantgegevens bij KPN veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. We zullen nooit jouw persoonlijke gegevens delen met derden. Zoals ook in ons privacy statement is opgenomen verstrekken wij enkel gegevens in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu. Je blijft dus onbekend. KPN beheert de techniek voor reclame op maat. Wanneer je bent ingedeeld in een profiel zendt KPN reclame op maat naar jouw tv-ontvanger. Talpa Network ontvangt geen gegevens die naar individuele klanten zijn te herleiden. Jij blijft dus onbekend. 

KPN zal beginnen met reclame op maat aan te bieden op de tv-ontvanger. Daarnaast zijn we van plan om het op termijn uit te breiden naar de iTV app. KPN zal beginnen met de opt-in uit te vragen via de iTV app waarmee je ook toestemming geeft voor het ontvangen van reclame op maat via op de tv-ontvanger.

De overgangen van programma’s en advertenties blijven er hetzelfde uitzien. In plaats van ‘gewone’ reclame zie je persoonlijke reclame. Je krijgt geen extra reclame te zien.

Krijg ik alleen nog maar reclame te zien die relevant voor mij is?

Niet alle reclame wordt afgestemd op jouw profiel. Je blijft ook nog reclames zien die de rest van Nederland ook te zien krijgt.

Wij mogen jouw data alleen inzetten om profielen op te stellen voor reclames op maat en het geven van kijktips. Bovendien moet je hier expliciet toestemming voor geven. Je kunt sinds 20 februari toestemming geven via de iTV app via iOS. Later volgt ook Android. Als je geen toestemming geeft, verwerken we jouw gegevens niet tot een profiel.

Alle gegevens die gebruikt worden voor het aanmaken van een profiel zijn alleen bekend bij KPN en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden (bijvoorbeeld adverteerders of tv-zenders). Op basis van je profiel wordt je ingedeeld in een groep van minimaal 100 huishoudens. Hiermee is je privacy gegarandeerd. Later in 2019 kun je toestemming geven via de iTV app met een Android toestel en de tv-ontvanger.

De profielen komen tot stand op basis van het kijkgedrag en administratieve gegevens zoals, adres, leeftijd, geslacht en abonnementen op zenderpakketten. De verschillende profielen worden gekoppeld aan specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ‘huishouden met mensen die de pensioenleeftijd bereikt hebben’. Zo kunnen adverteerders dus gerichter een specifieke doelgroep bereiken. Daarnaast zal KPN gebruik maken van externe databronnen die de profielen verder verrijken om zo de demografische en economische gegevens van groepen huishoudens aan te vullen.

Alle individuele klantdata die gebruikt worden voor het maken van een klantprofielen, zijn alleen bij KPN bekend en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, zoals adverteerders of televisiezenders. Klanten kunnen hun toestemming op elk moment ook weer eenvoudig intrekken.

Om de profielen beter aan te laten sluiten bij jouw interesses, gebruiken wij externe data van het dataportaal van de overheid (https://data.overheid.nl/). Hier gebruiken wij openbaar beschikbare data zoals demografische gegevens en economische gegevens. Daarnaast maken we gebruik van Whooz data (https://www.whooz.nl/). Hiermee krijgen wij inzicht in bijvoorbeeld inkomens per groepen huishouden op basis van postcodes (NB: uitsluitend de cijfers van de postcodes).

Via jouw privacy-instellingen kun je de toestemming intrekken. Dat doe je door de gegeven toestemming uit te vinken in het KPN product waar je de toestemming hebt gegeven. Momenteel kan dat nog alleen via de iTV app en later volgt de tv-ontvanger.