Altijd paraat bij cyberincidenten

Vroeg of laat wordt iedere organisatie slachtoffer van een cyberincident. De meesten handelen een korte IT-storing zelf af. Helaas heeft iedere storing kans om tot een crisis te escaleren. Deze onvoorziene situaties leiden vaak tot ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Het voorbereiden op en managen van een dergelijk incident vereist specifieke ervaring, kennis en kunde. Bij KPN bieden we deze kennis én jarenlange ervaring met mitigatie van incidenten. Het CSIRT (Computer Security Incident Response Team) bereidt zich voor en reageert effectief op (potentiële) security-incidenten voor uw organisatie. Hiermee worden de gevolgen van de crisis geminimaliseerd of zelfs voorkomen.

Verzeker uw organisatie van de beste hulp en ondersteuning bij security-incidenten met KPN Incident Response Service. Zo kunt u zich weer veilig met uw kernactiviteiten bezig houden.

Daarom Incident Response Service van KPN


  • 24/7 bereikbaar
    Altijd bereikbaar voor incidenten. Het CSIRT neemt direct de leiding.

  • Proactieve aanpak
    Proactieve monitoring om cyberincidenten te voorkomen en impact te minimaliseren.
  • Jarenlange ervaring
    Sinds 1995 ervaring in het mitigeren van cyber incidenten.

Incident Response Plan - onze aanpak

U kunt 24/7 bij het CSIRT terecht voor incidenten. In het geval van een security incident pakt het CSIRT de leiding. Het team gaat direct over tot 4 fases om de impact van het incident te minimaliseren en mitigerende maatregelen te treffen.

Preparation

Het incident wordt gemeld en geregistreerd. Na analyse stelt het CSIRT vast of er sprake is van een computer gerelateerd security incident. Indien daar sprake van is, wordt de ernst bepaald en start de mitigatie fase.

Detection & Analysis

Er wordt zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot het security incident verzameld en geanalyseerd. Met deze informatie wordt de mitigatiefase zo effectief mogelijk ingezet.

Containment, Eradication & Recovery

In deze fase gaat het CSIRT over op het beperken van de impact van het security incident. Daarnaast wordt er een mitigerende aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Post-Incident Activity

Hier draait het om evaluatie en rapportage aan de opdrachtgever en medewerkers. Het incident, de aanpak, de aanbevelingen en de samenwerking komen aan bod.

Ontdek uw mogelijkheden

Benieuwd naar de voordelen van Incident Response Service voor uw organisatie? Word teruggebeld door onze Incident Response-experts.

Maak een afspraak

Of lees meer over security in één van onze blogs