De 5 succesfactoren voor een geslaagde IoT-innovatie

IoT-technologie biedt kansen op diverse terreinen. Iedere organisatie die een nieuwe IoT-innovatie wil ontwikkelen, krijgt te maken met een aantal factoren die bepalend kunnen zijn voor het succes. In het IoT Innovatie Model worden deze vijf dimensies besproken. Ze spelen allen een even belangrijke rol: uit ons onderzoek en jarenlange ervaring met IoT blijken deze vijf factoren bepalend te zijn voor een succesvol IoT-project. Bij het ontbreken van één of meerdere factoren komt het IoT-project niet van de grond.

Visie & strategie

Een goede voorbereiding is essentieel. Dat begint met het formuleren van een heldere visie op IoT en door het onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie. Het is belangrijk dat er altijd iemand vanuit het management van de organisatie eigenaar wordt van het IoT-traject. Daardoor blijft het geen losstaand project, maar wordt het onderdeel van een groter geheel.

Businesscase

Pas als duidelijk is hoe IoT waarde toevoegt aan de organisatie kan er een innovatietraject gestart worden. Dit moet uiteraard onderbouwd worden door een positieve businesscase, zodat er draagvlak wordt gecreëerd binnen de organisatie en er voldoende budget en resources beschikbaar zijn om het IoT-traject succesvol te laten verlopen. De opbrengsten in de businesscase kunnen zowel directe (uren/kosten) als indirecte (klanttevredenheid/MVO) opbrengsten bevatten.

Flexibele IT

Ook de technologie speelt een rol. De data die verzameld wordt met hardware moet ergens naartoe, anders kun je de waarde niet benutten. Bestaat de oplossing al of moet alles nog ontwikkeld worden? Controleer de beschikbaarheid van een schaalbaar en gebruiksvriendelijk dataplatform dat IoT-toepassingen ondersteunt of zet deze indien nodig op.

Kennis & vaardigheden

Organisaties bevinden zich bij het opzetten van een IoT-project vaak op nieuw terrein. Het is daarom essentieel dat er voldoende mensen met gespecialiseerde kennis en vaardigheden omtrent IoT zijn. Dit kunnen medewerkers binnen de eigen organisatie zijn, maar het is ook mogelijk dat dit (tijdelijk) via partners wordt geregeld.

Samenwerkingen

Voor het invullen van de IoT-keten heb je vrijwel altijd een of meerdere partijen nodig die met je samenwerken. Dit kan op het gebied van hardware zijn, maar bijvoorbeeld ook ondersteuning bij databeheer, koppeling met bestaande IT-systemen of de implementatie van de IoT-oplossing. Volledige commitment en goede communicatie van klanten, bestaande en eventuele nieuwe partners en interne afdelingen is van essentieel belang. Zeker omdat een IoT-oplossing vaak impact heeft op de gehele keten.

Nieuwsgierig wat Internet of Things voor jouw organisatie kan betekenen?
Onze IoT-experts beantwoorden graag je vragen