Versterk de samenwerking in uw organisatie

Verschillen tussen generaties vallen steeds meer op, nu digitalisering werkelijk élk beroep raakt. Van opvattingen over werktijden en werkdruk, tot vanzelfsprekende vaardigheden of de beste communicatiekanalen: alle generaties hebben er zo de eigen ideeën over. Tegelijk is samenwerken steeds belangrijker. Met een moderne werkplek overbrugt u die verschillen.

Dat er meerdere generaties op de werkvloer aan het werk zijn, is iets van alle tijden. Voor zover dus niets nieuws. Wat wel sterk is veranderd, is het verschil in vaardigheid met technologie. Plus de technologie zelf natuurlijk, én de impact daarvan op het dagelijks werk. Bovendien is er de verhoging van de pensioenleeftijd, waardoor de kans dat steeds meer generaties een werkvloer delen snel toeneemt. Inmiddels staat het aantal generaties dat u in één team kunt treffen op 5.

Samenwerken

Meer inzicht in werkvoorkeuren per generatie helpt om zicht te krijgen op benodigde investeringen. Want die voorkeuren zult u toch op een of andere manier moeten adresseren, nu een goede werkplek én de mogelijkheden voor samenwerking steeds belangrijker wordt voor de productiviteit. En daarmee voor het succes van een organisatie.

Daarom ontwikkelden wij de KPN Modern Workplace. Een combinatie van Microsoft 365, passende apparatuur en een keuze uit verschillende profielen. Denk aan ‘zelfredzaam’ of juist ‘ontzorgd’. Deze profielen baseerden wij op onze eigen expertise, en op inzichten uit het vakgebied human resources. De indeling in 5 generaties is daar één van.

Wie zijn die 5 generaties?

1. Senioren

Geboren tussen 1940-1955. Mensen uit deze generatie hebben een voorkeur voor democratische besluitvorming. Vergaderingen zien ze als een goed moment om eenheid na te streven. In de samenwerking zijn ze hiërarchisch ingesteld, ze verwachten heldere instructies om bestaande zaken te verbeteren.

Van hun werkplek verwachten ze een duidelijk platform, waarop alle documentatie en instructies centraal te vinden zijn. Graag kant-en-klaar geleverd.

2. Leiders

Geboren tussen 1955-1970. Veel managers komen uit deze generatie. Ze hebben de focus op het bijeenbrengen van verschillende rollen en perspectieven. In de samenwerking zijn ze sterk gericht op verbinding, coaching van hun mensen, onderling goed luisteren en verklaringen zoeken.

Van hun werkplek verwachten ze een prettig samenwerkingsplatform, waarop alle collega’s kunnen werken aan gedeelde documenten. Met goed zicht op wie waar is.

3. Medioren

Geboren tussen 1970-1985. Efficiënte werkers die zich richten op het versnellen van de besluitvorming. Kennis willen ze delen, zo leren ze graag van elkaar. In de (hoge)schoolbanken of bij de eerste werkgever zijn ze gestart met interactief communiceren. Dat vinden ze nog altijd vanzelfsprekend.

Ze verwachten van hun werkplek dat die toegang biedt tot alle kennis, waar dan ook of bij wie dan ook in de organisatie. Hun instellingen passen ze zelf graag aan.

4. Junioren

Geboren tussen 1985-2000. Opgegroeid met digitalisering en met hoge verwachtingen van de keuzevrijheid. Hiërarchische verhoudingen doen er nauwelijks meer toe. Zien samenwerking op de werkvloer als belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. En als de manier om ambities te realiseren.  

Aan hun werkplek sleutelen ze zelf wel, totdat die aansluit op de eigen ambities én op de benodigde samenwerking daarvoor. Ze verlangen daarin alle vrijheid.

5. Jeugd

Geboren vanaf 2000. Dit zijn de echte digital natives: geboren in een digitale omgeving, waarin kennis iets is dat altijd direct voor handen is. Onbeperkte toegang tot informatie vinden ze niet meer dan normaal. Het zijn rationele denkers en beslissers. In de samenwerking gedragen ze zich heel vrij en kritisch tegelijk.

Ze verwachten een werkplek die altijd, overal en op elk moment, met elk device, naadloos werkt. Ze zijn gewend aan gebruiksklare en intuïtieve apparaten.

Effectieve teams

Op een moderne werkplek kan elke generatie – of: elke medewerker – een passend profiel kiezen, aansluitend op de werkstijl, benodigde apparatuur en applicaties. Ondanks al die profielen moet samenwerken wel heel makkelijk gaan, zodat teams, inclusief alle verschillende generaties en voorkeuren, effectief blijven. Laat KPN Modern Workplace daar nou precies in voorzien.

Meer weten?

Download dan onze whitepaper ‘De werkplek voor iedereen' waarin u alles leest over de moderne werkplek of neem contact op met één van onze werkplek-experts.

Gerelateerde artikelen