Versnel je softwareontwikkeling met Continuous Delivery

Continuous Delivery is een manier van softwareontwikkeling die de best bewezen werkmethoden en laatste inzichten op het gebied van agile werken combineert met geavanceerde softwaretools die veel werkzaamheden automatiseren. Continuous Delivery gaat uit van het voortdurend, in korte cycli opleveren en optimaliseren van producten of diensten.

Agile als basis

Op basis van de agile-methodiek werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars in korte sprints aan werkende digitale diensten, terwijl al opgeleverde code automatisch wordt verwerkt, getest en geleverd. Zo ontstaat een continu proces waarin ontwikkelaars meerdere keren per dag, in plaats van per maand, nieuwe software opleveren tegen de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Dit maakt continuous delivery tot de meest effectieve manier om software te bouwen en te verspreiden.

Slimme hulpmiddelen: microservices en gevirtualiseerde infrastructuur

Continuous delivery bestaat uit verschillende technieken en inzichten. Samen zorgen deze componenten dat ontwikkelaars een beter en effectiever team vormen, terwijl ze daarbij gebruik kunnen maken van slimme technische hulpmiddelen zoals microservices en gevirtualiseerde infrastructuur.

Continuous delivery invoeren

Het invoeren van deze manier van softwareontwikkeling ziet er voor elke organisatie anders uit. In de basis bestaat het uit 3 stappen:

1. het ontwikkelen van een Continuous Delivery pipeline;

2. het bevorderen van een andere manier van denken;

3. het gebruik van Platform-as-a-Service (PaaS).

Continuous Delivery pipeline

Een Continuous Delivery pipeline maakt duidelijk welke onderdelen het ontwikkelproces kent, welke geautomatiseerd kunnen worden en waar obstakels zich bevinden. Deze pipeline ziet er voor elk product anders uit.

Product en klant staan centraal met agile en PaaS

Continuous Delivery vraagt een andere mentaliteit van ontwikkelaars. Zij moeten het product en zijn waarde voor de klant als uitgangspunt nemen, in plaats van het proces. Agile legt hiervoor de basis. Beter is het om infrastructuur als dienst, uit de cloud, af te nemen. Met PaaS nemen organisaties de benodigde infrastructuur af als 1 complete dienst. PaaS is schaalbaar: de gevirtualiseerde omgeving uit de cloud beweegt mee met directe behoefte van ontwikkelaars.

Kant-en-klare oplossing: AppFactory

Organisaties die niet de mensen en middelen hebben continuous delivery helemaal zelf vorm te geven, biedt we de AppFactory. Deze complete dienst verkort de transitie naar continuous delivery aanzienlijk, omdat hij is gebaseerd op de kennis en best practices van KPN en partner Xebia, specialist in continuous delivery. De AppFactory stelt agile teams in staat direct aan de slag te gaan met continuous delivery, ook al kennen ze nog niet alle ins en outs van deze werkwijze.

Meer weten

Whitepaper: 'Continuous Delivery'

Meer weten over hoe je als bedrijf competitiever wordt dankzij snelle software-ontwikkeling? Download dan de whitepaper.

Download

Gerelateerde artikelen