Veiligheid van IT-systemen geeft bedrijven veel kopzorgen

Met het oog op de digitale transformatie zijn veel Nederlandse bedrijven bezig hun IT-infrastructuur te moderniseren. Ze doen dat om straks slimmer nieuwe technologie te kunnen gebruiken. IT-security is onlosmakelijk met die digitale transformatie verbonden. De veiligheid rondom IT-systemen geeft momenteel de meeste kopzorgen, het inrichten van de security is dan ook de sterkst gegroeide activiteit bij Nederlandse bedrijven. Daarmee versterkt zich een trend die vorig jaar al zichtbaar werd.

Dit blijkt uit de Nationale Monitor Digitale Transformatie 2020 die Blauw Research deed in opdracht van KPN. De resultaten van dit jaarlijkse onderzoek worden gepresenteerd in het kader van Digital Dutch goes Digital, het online klantevenement dat op 23 april werd uitgezonden vanuit de Jaarbeurs in Utrecht.

Digitale transformatie

Belangrijk thema is de digitale transformatie, het proces dat ervoor zorgt dat een organisatie kan inspelen op de laatste veranderingen in de technologie. Blauw Research deed onderzoek onder 494 (mede)beslissers en adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het digitale transformatie proces binnen hun organisatie. Ze moesten de voornaamste drijfveren, barrières en uitdagingen aangeven.

Interne efficiency

De drijfveren om met digitale transformatie te starten blijken sterk gericht op interne efficiency. Bij een eerder onderzoek in 2019 was dat ook al zo. Bedrijven willen hun kosten verlagen, processen automatiseren en de arbeidsproductiviteit verhogen. Het op orde krijgen van de basis krijgt bij hen prioriteit. De stap naar het strategisch benutten van nieuwe (digitale) kansen lijkt nog te groot. 

Een andere trend uit het onderzoek is dat ook meer middelgrote bedrijven (met 51 tot 150 medewerkers) het pad van de digitale transformatie opgaan. De gemiddelde omvang van de bedrijven die zich hiermee bezighouden daalt ieder jaar. Digitale transformatie is niet langer voorbehouden aan grote concerns met veel middelen, ook de bovenkant van het mkb raakt actief.

Verschillen per bedrijfsgrootte

De uitdagingen verschillen per bedrijfsgrootte. Kleinere bedrijven hebben vaak geen mensen met kennis in huis. Een drempel vormt het bestaan van andere prioriteiten, want ze hebben meer aan hun hoofd dan die digitale transformatie. Bij de hele grote ondernemingen (duizend werknemers of meer) liggen de drempels primair op het vlak van IT. Ze worstelen met verouderde systemen (legacy), security en complexiteit rond data en informatiebeheer. Starheid in processen en structuren is relatief vaker hun probleem.

Digitale transformatie heeft bij deze groep ondernemingen meer prioriteit dan bij bedrijven van minder grote omvang. Het aantal bedrijven dat twee jaar of langer bewust met digitale transformatie in de weer is nam significant toe. Net als vorig jaar is er nauwelijks sprake van groei qua digitale volwassenheid. Elk jaar meet het onderzoek in welke fase de digitale transformatie verkeert. Het begint met kleinschalige initiatieven gevolgd door meer initiatieven. De volgende stap is orde en overzicht aan te brengen in de digitale initiatieven. 

Organisatie moet veranderen

De helft heeft die fase nog niet bereikt. Slechts 19 procent arriveert in het strategische stadium. En een schamele 7 procent komt tot de eindfase waarin digitale technologieën hun bedrijfsvoering substantieel verandert. Digitale transformatie vereist ook een omslag in het denken van alle medewerkers.

Behalve de cultuur moet ook de organisatie veranderen en dat vereist vaak veel tijd. In het onderzoek werd ook gekeken welke activiteiten van digitale transformatie de meeste aandacht kregen. Vorig jaar stond het werven van talentvol personeel bovenaan, gevolgd door het verbeteren van de klantbeleving en -ervaring. Digitalisering van front- en backoffice-processen nam de derde plaats in. Dit jaar staat vernieuwing van de IT-infrastructuur op de eerste plaats. 

Succesfactoren

Veilige en betrouwbare IT-netwerken en efficiëntere processen worden als de belangrijkste succesfactoren gezien. Dat geldt voor bedrijven van alle omvang. Bij middelgrote bedrijven (51 tot 150 werknemers) is de klantinteractie succesfactor nummer drie. Bij grote ondernemingen boven de duizend werknemers staat het makkelijker maken van de samenwerking op de derde plaats.

Hoe groter een bedrijf is, hoe meer drijfveren er bestaan om met digitale transformatie aan de slag te gaan. Vergeleken met vorig jaar zijn lichte verschuivingen waarneembaar. Automatisering en vernieuwen van operationele processen vormen minder vaak een aanleiding. Hetzelfde geldt voor het versnellen van de time-to-market. In opkomst is de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. 

Innovatiekracht neemt toe

Een kwart van de bedrijven heeft behoefte aan (externe) ondersteuning om de digitale transformatie tot een goed einde te brengen. Vooral in de mid-market (151 tot 1000 medewerkers) speelt dit. Tevens is onderzocht welke vruchten digitale transformatie afwerpt. Dit bleek vooral efficiëntie te zijn. Bij 29 procent van de bedrijven verbeterde de onderlinge samenwerking, 28 procent was productiever met hetzelfde aantal mensen. Bij een gelijk percentage nam de innovatiekracht toe en vrijwel eenzelfde percentage meldt hierdoor meer klanttevredenheid te hebben gekregen. Een kwart zag de continuïteit in bedrijfsprocessen verbeteren.

Essentieel voor een succesvolle digitale transformatie zijn ambitie en lef bij de CEO. Het succes staat of valt ook bij de ruimte en het vertrouwen dat wordt gegeven aan medewerkers.

Meer weten

Kijk nu de online-uitzending trerug vol inspiratie en inzichten die Nederlandse bedrijven en organisaties verder helpen: kpn.com/tdd2020. Verhalen van de experts zijn actueler dan ooit over online samenwerking. In een tijd waarin het net allemaal even anders is, bieden zij handvatten voor veilige én optimale continuïteit.

Gerelateerde artikelen