Veilig ondernemen met Enterprise Mobile Management

Niet zelden staan smartphones en tablets vol gevoelige bedrijfsgegevens. Dat zorgt voor nieuwe risico’s, zeker omdat cybercriminelen de zwakke plekken van de mobiele apparaten steeds slimmer benutten. Ondertussen ziet de Autoriteit Persoonsgegevens streng toe op zorgvuldige opslag en verwerking van privacygevoelige data. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie weer ‘in control’ is?

Nieuwe risico’s

Bij verlies van een zakelijk mobiel apparaat is veelal sprake van een datalek. Bedrijfsinformatie die op de smartphone of tablet staat, kan dan immers in de handen van personen vallen die geen toegang mogen hebben tot die gegevens.

Als er persoonsgegevens op het toestel staan, dan moet dat lek bovendien worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een enterprise mobility management (EMM) helpt organisaties voorkomen dat bijvoorbeeld het verlies van een smartphone uitmondt in een datalek.

Wat is enterprise mobility management?

EMM is de volledige set aan mensen, processen en technologieën die nodig is om ongestoord en veilig mobiel te werken.

  5 tips voor EMM

  Volgens Gartner is EMM zelfs de lijm die mobiele apparaten verbindt met het bedrijf. Om een voortvarende start te maken met EMM kan het helpen om in ieder geval deze voorbereidende maatregelen te treffen:

  1. Zorg voor een heldere strategie
   Bepaal wat het doel is van mobiel werken en wat de gebruikers nodig hebben om dat doel te bereiken.
  2. Vastleggen in beleid
   Leg in een beleid bijvoorbeeld vast hoe gebruikers om horen te gaan met mobiele apparaten en de informatie die mobiel beschikbaar is. Communiceer het ‘gewenste gedrag’ duidelijk naar alle medewerkers en leg de regels op papier vast.
  3. Inventarisatie
   Maak een inventarisatie van de devices binnen de organisatie. Welke besturingssystemen zijn bijvoorbeeld in gebruik? Deze kennis maakt de selectie en implementatie van een EMM-oplossing eenvoudiger.
  4. Security
   Zorg ervoor dat de aangeschafte mobiele devices ‘out of the box’ al een hoge mate van security bieden, bijvoorbeeld met platforms zoals Apple DEP of Samsung KNOX die eenvoudig integreren met EMM.
  5. Ga aan de slag met EMM
   De implementatie hoeft niet direct perfect te zijn. Doe ervaring op en ontdek waar binnen de organisaties de use cases zitten.

  Meer informatie over Enterprise Mobile Management? Kijk dan op de productpagina.

  Gerelateerde artikelen