Terugblik op 2018: wat waren de trends?

Een jaar geleden werden op The Digital Dutch de ICT-trends voor 2018 voorspeld. Nu het einde van het jaar in zicht is blikken we terug en kijken we welke voorspellingen uitkwamen. Remco Helwerda, CTO Theme Lead Digitalization bij KPN, vergelijkt de uitkomsten met de prognoses. Begin januari geeft hij zijn verwachtingen voor 2019.

5G

5G begint de belofte waar te maken. De landelijke implementatie zal nog niet komend jaar plaatsvinden, maar de trein komt op gang. In vier proefopstellingen (field labs) worden nieuwe toepassingen getest met partners. In Drenthe worden drones ingezet om kaarten in hoge resolutie te maken van landbouwgrond. Al naar gelang de toestand van het gewas kunnen de spuitmonden van een sproei-installatie tot op de vierkante meter nauwkeurig worden aangestuurd. In Amsterdam wordt 5G toegepast bij crowd control als grote aantallen mensen op de been zijn. In een Shell-raffinaderij houden robots op afstand de installaties in de gaten. Op de snelweg tussen Eindhoven en Helmond kunnen dankzij 5G snel grote hoeveelheden data rond autonoom rijden worden verzameld. In dit stadium wordt vooral gekeken of alles goed werkt en in hoeverre waarde kan worden gecreëerd. 

Digital Twin  

Regelmatig werd dit jaar gesproken over de digital twin, de digitale representatie van bijvoorbeeld een fabriek, apparaat of systeem. Door van een fysiek object een (data)model te maken valt veel te leren. Je kunt er de werkelijkheid mee manipuleren en zien wat de effecten zijn. Veel initiatieven tot het maken van digitale weergaven vloeien voort uit IoT-projecten (Internet of Things).

Virtual Reality

Minder snel dan verwacht gaat het met virtual reality, dit is bepaald nog niet mainstream. Ontwikkelingen concentreren zich vooralsnog op specifieke toepassingen in bepaalde nichemarkten, de gamesindustrie voorop. Een interessante toepassing in de medische wereld is inzet van VR bij traumaverwerking. In de industrie, onderwijs en detailhandel zijn toepassingen te zien voor opleidingen. Een field engineer is zeker gebaat bij een bril met schermpje waarop instructies verschijnen om een taak beter te kunnen uitvoeren. Maar de implementatie ervan is nog niet zo simpel. VR en ook AR (augmented reality) zullen er zeker komen, maar dan toch vooral in niches. 

Edge Computing

Bij edge computing worden de verwerking van informatie en de aflevering van bepaalde content aan de rand van het netwerk gedaan. Deze gedistribueerde systemen werken volgens de principes van de cloud. Videocontent van bijvoorbeeld Netflix belandt via servers in het netwerk bij de consument in de huiskamer. Om de hoofdnetwerken minder te belasten worden kopieën van veelgevraagde video's op vele tientallen locaties dichtbij de kijker gezet. Door de afstand te verkorten dalen de responsetijden. Ook kassa-systemen in supermarkten zijn gebaat bij een minimale vertraging (low latency). Steeds meer bedrijven gaan over op een hybride cloud, een combinatie van een publieke cloud en opslag dichterbij de bron. Dit scheelt bandbreedte, terwijl de snelheid toeneemt. 

Blockchain 

De hooggespannen verwachtingen rondom blockchaintechnologie zijn dit jaar niet helemaal uitgekomen. Aanvankelijk leek het toepassingsgebied zeer breed. Je kon er van alles mee, tot aan de vervanging van het geldsysteem toe. Inmiddels is er meer realisme gekomen in de discussie over deze techniek. Op een zaterdagmiddag is de hoeveelheid pintransacties zo groot dat de blockchain geen alternatief kan zijn. Dat zou enorm veel computerkracht en datacenters vergen. Er wordt veel geëxperimenteerd met allerlei andere toepassingen, zoals in de logistiek. Maar vaak blijken de traditionele systemen net zo goed te werken, de meerwaarde van blockchain komt dan pas als de hele keten over is. Ook wordt de datakluis voor privégebruik beproefd.

De blockchain lijkt echter strijdig met het recht om vergeten te worden zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt verankerd. Want data worden in de blockchain voor de eeuwigheid bewaard. Omdat het niet mogelijk is gegevens te wissen, lijkt het probleem onoplosbaar.

AVG 

Een half jaar na de invoering is het nog te kort dag om te zien welke juridische gevolgen de eerdergenoemde AVG gaat krijgen. Er zijn bij veel bedrijven nog wel vraagtekens hoe er precies mee om te gaan. Er zijn ook bedrijven die deze verordening, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR, aan hun laars lappen. Voor de komende jaren worden heftige rechtszaken verwacht die flinke boetes gaan opleveren. De ogen zijn vooral gericht op bedrijven als Facebook dat naar het zich laat aanzien niet in overeenstemming met de GDPR handelt. Niet alleen in de EU maar ook in de VS kan Facebook averij lijden. 

Serverless 

Serverless computing, ook wel Function as a Service (FaaS) genaamd, mocht zich in 2018 verheugen op een snelle groei. Deze werkwijze waarbij functies in de vorm van code snel in de cloud worden uitgevoerd, geeft enorme besparingen. De reken- en beheerskosten zijn gering. Er liggen grote kansen voor de combinatie van het serverless werken en de edge cloud.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Technology Book

Of download het Technology Book

Wilt u meer weten over de tech-trends die uw bedrijf en de samenleving veranderen? Download gratis het Technology Book van KPN.

Gerelateerde artikelen