Tapeback-up: is er nog toekomst voor?

Ondanks herhaaldelijke doodverklaringen is tape nog altijd springlevend. De grootste corporates zien tapeback-up als een kostenefficiënte manier om gevoelige bedrijfsgegevens veilig te stellen. Maar wie de data na 30 jaar nog wil uitlezen, moet zorgen voor goede omstandigheden tijdens transport en opslag.

Tape voor watjes?

'Alleen watjes gebruiken tapeback-up', zo merkte Linus Torvalds al in 1996 denigrerend op. ‘Echte mannen’ zouden volgens de geestelijk vader van het besturingssysteem Linux hun belangrijke spullen naar een FTP-server uploaden. Gelukkig plaatste Torvalds destijds een smiley bij zijn opmerking. Twintig jaar later gebruiken de ‘grote jongens’ nog altijd tape.

Ook in Nederland zijn daar voorbeelden van. Wij zien in toenemende vragen klanten die aankloppen voor het veilig opslaan van back-up tapes al dan niet in mix situaties met investeringen in een nieuw datacenter of cloud omgevingen. Marketingwise zien en horen we veel over de opmars van de cloud, maar vergeet niet dat er vele reden zijn om voorlopig nog gebruik te maken van tapes juist in combinatie met clouddiensten. Veelal gaat het om klanten die dermate veel data onder hun hoede hebben met een lange bewaarplicht (8 jaar) dat het een logische keuze is om voor tape-opslag te kiezen.

De kracht van tape

De markt voor Linear Tape Open (LTO)-tapeproducten is een groeimarkt. Zo zag KPN Security Services het aantal tapes dat wordt bewaard in zijn zwaarbeveiligde ‘tapekluis’ gedurende een half jaar met zo’n 5 procent toenemen. Dit terwijl ook de capaciteit van tapecartridges toeneemt. Zo betekende de introductie van LTO 7 een ruime verdubbeling van de opslagruimte.

Tape biedt dan ook meerdere voordelen boven andere opslagmedia, zoals:

  • Een enorme opslagcapaciteit. Zo past er op een LTO 7-cartrigde 15 terabyte aan data, of 240 films van Blu-ray-kwaliteit. Een LTO 10-cartridge biedt volgens de ‘LTO-roadmap’ plaats aan bijna tweeduizend Blu-ray-films.
  • Een hoge performance. LTO 7 biedt overdrachtssnelheden tot 750 MB per seconde. Dit komt overeen met ruim 2,7 terabyte aan data per drive per uur.
  • Een hoge betrouwbaarheid. Tapes zijn tot dertig jaar na gebruik nog uitleesbaar. Zeker met verplichtingen om data acht jaar of nog langer te bewaren, is dit een belangrijk punt.
  • Lage aanschaf- en gebruikskosten. Een draaiende harde schijf vraagt continu stroom en moet bij elke storing van de hardware of aan het einde van de afschrijvingstermijn worden vervangen. Eenmaal op de plank kost een back-uptape geen geld meer.
  • Mobiliteit. Tape is eenvoudig naar een andere locatie transporteerbaar

De juiste voorwaarden

Tape is een magnetisch en mechanisch opslagsysteem, en dus aan slijtage onderhevig. Wie zeker wil zijn dat op tape opgeslagen data na tientallen jaren nog bruikbaar is, moet zorgvuldig te werk gaan. De omgang met de tapes zelf en de processen voor back-up en recovery moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het transport van de tapes naar een opslagruimte moet veilig zijn. Zo is het raadzaam om de tapes te transporteren in stevige en verzegelde koffers en nooit allemaal tegelijk te vervoeren. Dit om te voorkomen dat bij een ongeluk alle gekopieerde data verloren gaan.
  • De opslagruimte moet optimaal beveiligd zijn tegen bijvoorbeeld inbraak en brand. Bij voorkeur beschikt de ruimte over meerdere compartimenten om bijvoorbeeld archieven apart op te kunnen slaan. Voor de privacy mogen tapes niet herleidbaar zijn tot een bedrijf.
  • Tapes moeten op de afgesproken tijden worden gewisseld en ook worden gecontroleerd op een correcte werking. Ook het terugzetten van de data moet regelmatig worden getest.
  • Het moet altijd mogelijk zijn om de tapes op te vragen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Rampen en incidenten houden zich immers niet aan kantoortijden.

Zwaarbewaakt datacenter

Een van de meest voorkomende scenario’s is het feit dat klanten hun back-up tapes zelf vervoeren en/of opslaan op hun eigen kantoor of datacenter. Let wel hiermee loop je enorme risico’s in geval van een calamiteit. Het is echt raadzaam om te kiezen voor de opslag in een hiervoor uitgerust en zwaarbewaakt datacenter. Verzegelde koffers en gescreende chauffeurs verzekeren een veilig transport. Let wel het verliezen van back-up data is ook een incident dat in het kader van nieuwe privacy wet-en regelgeving gemeld moet worden bij de autoriteiten. Bij KPN is het gehele proces is gecertificeerd volgens de ISO 27001-beveiligingsnorm om er zeker van te zijn dat data altijd weer beschikbaar zijn. Ook na dertig jaar.

Meer weten

Tape is nog altijd springlevend, en wat ons betreft blijft dat nog minstens tientallen jaren zo. Wilt u meer weten kijk op onze website. Of neem vrijblijvend contact op met KPN Managed Security via onderstaande knop:

Ik wil meer weten over Security

Gerelateerde artikelen