Lotte de Haas van KPN wint Digital Talent Award

Het tekort aan IT'ers en mensen uit andere technische beroepsgroepen is aanzienlijk. Het wordt bovendien steeds moeilijker om mensen op dit gebied binnen te halen. Vacatures blijven lang onvervuld, maar daar tegenover staat dat veel jong afgestudeerden van universiteiten en hogescholen moeilijk aan de slag komen of onder hun capaciteiten werken. De kloof neemt eerder toe dan af.

Vooral vrouwen vormen een potentieel dat nog nauwelijks ontgonnen is. Een van de initiatieven om meer vrouwen te interesseren voor een carrière in de IT is RightBrains.eu. Dit platform is opgericht door Geke Rosier en is een netwerk voor vrouwen die een passie hebben voor technologie. Doel is vrouwen door middel van rolmodellen te inspireren om de IT-wereld binnen te stappen. Om die reden werd in samenwerking met het IT-vakblad Computable de Digital Talent Award gelanceerd.

Wervingscampagne

Afgelopen maand won Lotte de Haas, business consultant bij KPN deze prijs. Lotte is expert in conversational interfaces en blinkt volgens de jury uit in het delen van kennis, onder meer over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Haar vermogen om anderen enthousiast te kunnen maken over technologie was ook reden om haar in te zetten in een wervingscampagne voor jonge talenten.

Overigens was KPN goed vertegenwoordigd bij de Digital Talent award, want ook network engineer Marlou Pors behoorde tot de genomineerden. Paul Slot, executive vice president infrastructure, was in de race voor de Digital Leadership & Diversity Award. Hij zwengelde binnen KPN de discussie over diversiteit aan.

Vrouwenquotum

In een open brief op LinkedIn bekende Slot eerst uiterst sceptisch te zijn geweest over het besluit van de Raad van Bestuur om diversiteit af te dwingen. Hij vond het aanvankelijk wat overdreven om met een strenger beleid en consequenties voor de bonus te komen. Inmiddels is Slot ervan overtuigd dat een paardenmiddel nodig was om daadwerkelijk verandering te krijgen. Diversiteit heeft een maatschappelijk, moreel en praktisch nut. Ook economisch is het belangrijk dat er meer vrouwen in de techniek komen, ook in leidinggevende posities.

Lotte de Haas is het eens met haar KPN-collega dat een vrouwenquotum voor de wat hogere functieschalen een goede stok achter de deur is. ’Zo’n quotum zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar als we daar niet streng op zijn krijg je geen verandering.’

Werk aan de winkel

Nederland behoort bepaald niet tot de voorlopers qua diversiteit, weet De Haas. Het klimaat voor werkende vrouwen is hier slecht. In de glass-ceiling index van The Economist staat Nederland van de 29 landen op plaats 24, ver onder het OESO-gemiddelde. België bijvoorbeeld ligt ver voor op Nederland. Wie mocht denken dat het in de tech sector allemaal beter gaat dan in de rest van de economie, komt bedrogen uit. Het rapport The State of European Tech, een studie van Atomico, wijst uit dat 46 procent van de vrouwen in de Europese tech sector discriminatie ervaart. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel.

De vraag is waarom in de medische wereld en het onderwijs wel veel vrouwen werken en ook goed functioneren, terwijl het in de techwereld kommer en kwel is. Lotte de Haas: ‘Het stereotype beeld is dat IT-functies mannenbanen zijn. IT-medewerkers zijn eraan gewend door mannen omringd te worden.’ Vrouwen zijn overigens met hetzelfde vooroordeel behept. ‘We associëren een succesvolle carrière in de IT met een man. Zelfs vrouwelijke leiders plegen bij het samenstellen van een team vooral mannen om zich heen te verzamelen.’ Dat zit diep in onze cultuur verworteld. Als het puntje bij het paaltje komt, wordt onbewust eerder voor een man gekozen. Zeker bij hogere functies gaat men ervan uit dat die door mannen worden bekleed.

Vooroordeel

De Haas: ‘Als de vraag wordt gesteld of het normaal is dat vrouwen dezelfde carrièremogelijkheden moeten hebben als mannen dan antwoordt iedereen met een volmondig ja. Maar de praktijk verschilt.’ Uit onderzoek blijkt dat mannen eerder een promotie krijgen omdat ze pretenderen daar geschikt voor te zijn, terwijl vrouwen het uitsluitend van hun prestaties en ervaring moeten hebben. De Haas is daar realistisch over. ‘Misschien heb ik dat vooroordeel zelf ook in me.’

Ook jonge vrouwen zelf kunnen meer open minded zijn als het gaat om een carrière in de ICT. De Haas: ‘Dat begint al bij de studiekeuze. Maar ook als je bijvoorbeeld bedrijfskunde studeert kan het geen kwaad ook wat meer technisch gerichte colleges te volgen. Helaas blijft het mogelijk zo'n studie af te ronden zonder iets van IT te weten.’

Cool werk

De Haas haalde in 2013 haar doctoraal en koos er tijdens haar master voor om meer de technische kant op te gaan. Dat heeft haar geen windeieren gelegd. Na haar afstuderen begon ze aan het Young Talent Program bij KPN. Ze zit nu in een team dat slimme chatbots op basis van kunstmatige intelligentie uitdenkt. Als een klant een vraag stelt, bepaalt een algoritme wat het beste antwoord is. Het systeem kan worden getraind om de beste vervolgvraag te stellen. ‘Anders dan wordt gedacht, behoort KPN Technium tot de minst stoffige werkplekken’, zegt ze enthousiast. ‘Het is echt heel cool werk. Digitaal is breder dan alleen maar programmeren. Er zijn ook toffe banen in digitale marketing als analist of coach.’

De Haas adviseert jong afgestudeerden open te staan tegenover techniek. Zonder digitale kennis kom je er niet. Lees ook na het voltooien van de studie regelmatig bij. Kies voor een werkgever die investeert in de verdere opleiding van medewerkers. Ook belangrijk is dat je de ruimte krijgt om af en toe een cursus te doen.

Meer weten

Wil je meer weten over het werken aan de nieuwe mogelijkheden bij KPN? Kijk op jobs.kpn.com.

Gerelateerde artikelen