KPN opnieuw gepositioneerd als een ‘Niche’ speler door Gartner

Voor het derde op een volgende jaar is KPN opgenomen in het ‘Niche’-kwadrant van de op 28 juni 2017 gepubliceerde 'Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe' van Gartner Inc., een internationaal onderzoeksbureau in de IT-sector.

- English version below -

Het Magic Quadrant evalueert dertien Europese leveranciers van hybride cloud hosting-oplossingen en maakt hierbij onderscheid tussen ‘Niche Players’, ‘Challengers’, ‘Visionaries’ en ‘Leaders’.

KPN, wiens positie als ‘Niche Speler’ is gehandhaafd op de 2 assen van zowel ‘Completeness of vision' als ‘Ability to execute', is gepositioneerd tussen internationale spelers in het Magic Quadrant.

KPN streeft ernaar om de beste ICT-dienstverlener van Nederland te worden door de kwaliteit van zijn diensten en producten voortdurend te verbeteren en de klanttevredenheid steeds verder te verhogen. Met hybride cloud-oplossingen levert KPN naadloos geïntegreerde beheer-, netwerk- en beveiligingsdiensten in combinatie met heldere adviezen om het economisch potentieel voor klanten te maximaliseren, en biedt daarmee een hoogwaardige E2E-dienstverlening.

KPN heeft meerdere Managed Hybrid Cloud-diensten op de markt gebracht, zoals Virtual Private Cloud, Cloud Managed Services en Cloud Connect, waaronder de AppFactory. Deze proposities sluiten goed aan op KPN’s capaciteiten op adviesgebied, met een op digitale transformatie gerichte aanpak. Dat resulteert in een model voor hybride cloud-diensten waarin een evenwicht is gevonden tussen de wensen van de klant op het gebied van zowel flexibiliteit als stabiliteit. KPN heeft zijn Managed Hybrid Cloud-dienstverlening tevens versterkt met de Hybride Cloud-diensten van KPN Internedservices.

'Ik ben er trots op dat KPN zijn positie in het Magic Quadrant van Gartner heeft weten te handhaven, omdat dit voor ons bevestigt dat KPN op de goede weg is met het helpen van klanten bij hun digitale transformatie en bij het behalen van (digitale) business resultaten', aldus Joris van Oers, Executive Vice President van KPN Zakelijke Markt. 'KPN heeft significante stappen gezet met het nieuwe Cloud Managed Services-portfolio, de AppFactory en de combinatie van virtual private cloud met een fysieke infrastructuur op klantlocatie.'


Disclaimer: Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst in zijn onderzoekspublicaties aan, en het adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. Gartners onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of geïmpliceerd, in relatie tot zijn onderzoeken, inclusief garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.

- English version -

KPN once again positioned as a Niche Player by Gartner

For the third year in a row, KPN has been included in the Niche Players quadrant of ‘Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe’, published on June 28th, 2017 by Garner Inc., an international IT research company.

The Magic Quadrant evaluated thirteen European suppliers of hybrid cloud hosting solutions as Niche Players, Challengers, Visionaries and Leaders.

KPN, whose position as Niche Player is maintained on the two axes ‘Completeness of vision’ and ‘Ability to execute’, has been positioned among international players in the Magic Quadrant.

KPN aims to become the best ICT service provider in the Netherlands by continuously improving its services and products, and by continuing to raise customer satisfaction. Using hybrid cloud solutions, KPN delivers seamlessly integrated managed, network and security services combined with clear-cut advice to maximize the economic potential for its customers. In doing so, KPN offers a high-quality E2E service.

KPN has launched multiple Managed Hybrid Cloud services, such as Virtual Private Cloud, Cloud Connect and Cloud Managed Services, including the AppFactory. These propositions fit in perfectly with KPN’s ability when it comes to advice, with an approach aimed at digital transformation. This results in a hybrid cloud service model in which a balance has been found between the customer’s wish for both flexibility and stability. KPN has also strengthened its Managed Hybrid Cloud services offering with the Hybrid Cloud services of KPN Internedservices.

'I am proud that KPN has managed to maintain its position in Gartner’s Magic Quadrant. We believe it’s a confirmation that KPN is on the right track when it comes to helping our customers with their digital transformation and achieving (digital) business results,’ says Joris van Oers, Executive Vice President of KPN Business Market. ‘KPN has taken significant steps in the past couple of years with the new Cloud Managed Services portfolio, the AppFactory and the combination of a Virtual Private Cloud and physical infrastructure at the customer’s own location.’


Disclaimer: Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gerelateerde artikelen