KPN erkend als ‘Major Player’ in ‘IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment’

KPN is erkend als een ‘Major Player’ in het ‘IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment’*.

Read English version

Dit jaar evalueerde het 'IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment' 17 wereldwijde leveranciers van managed IoT-connectiviteitsdiensten. Leveranciers zijn daarbij ingedeeld in vier categorieën: ‘Participants’, ‘Contenders’, ‘Major Players’ en ‘Leaders’. Het IDC MarketScape onderzoek kijkt specifiek naar hoe serviceproviders inspelen op de vraag naar wereldwijde IoT-connectiviteitsdiensten en connectiviteitsbeheerplatformen voor het beheren en analyseren van IoT-apparaten.

KPN is op basis van zijn strategie en capaciteiten gepositioneerd als een ‘Major Player’ binnen de wereldwijde markt voor managed IoT-connectiviteitsdiensten.

“KPN is er trots op erkend te worden als een belangrijke speler onder wereldwijde serviceproviders binnen de markt voor IoT-connectiviteit. Dit bevestigt dat KPN de juiste IoT-strategie nastreeft met een uitgebreid en modulair portfolio van IoT-connectiviteitsdiensten, data processing, applicaties en apparaten. Met dit portfolio en onze sterke klantgerichtheid maken we IoT waardevol en gebruiksvriendelijk voor onze klanten en partners.” – Carolien Nijhuis, Executive Vice President KPN IoT

*IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment, Sandra Wendelken, Doc # US48061522, februari, 2022.

Over IDC MarketScape:

Het IDC MarketScape-beoordelingsmodel voor leveranciers is ontworpen om een overzicht te geven van de concurrentiekracht van ICT (informatie- en communicatietechnologie) leveranciers in een bepaalde markt. De onderzoeksmethodologie maakt gebruikt van een rigoureuze scoringsmethode op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria die resulteert in een enkele grafische illustratie van de positie van elke leverancier binnen een bepaalde markt. IDC MarketScape biedt een duidelijk raamwerk waarin het product- en dienstenaanbod, de bekwaamheid en strategieën, en de huidige en toekomstige marktsuccesfactoren van IT en telecomleveranciers op een zinvolle manier kunnen worden vergeleken. Het raamwerk biedt kopers van technologie ook een 360-graden beoordeling van de sterktes en zwaktes van huidige en toekomstige leveranciers.

Benieuwd hoe jij je voordeel kan doen met IoT van KPN? Neem vrijblijvend contact op met onze experts.KPN recognized as a ‘Major Player’ in ‘IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment’

KPN has been recognized as a ‘Major Player’ in the ‘IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment’*.

This year, the ‘IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment’ evaluated 17 worldwide managed IoT connectivity services providers, placing vendors in 4 categories - ‘Participants’, ‘Contenders’, ‘Major Players’, and ‘Leaders’. The IDC MarketScape looks specifically at how service providers are addressing the demand for global IoT connectivity services and connectivity management platforms to manage and analyze IoT device fleets.

KPN has been positioned as a ‘Major Player’ in the global market for managed IoT connectivity services based on its strategy and capabilities.

“KPN is proud to be recognized as a Major Player among global service providers in the IoT connectivity market. This confirms that KPN is pursuing the right IoT strategy, providing a comprehensive and modular portfolio of IoT connectivity services, data processing, applications, and devices. With this portfolio and our strong customer focus we make IoT valuable and easy to use for our customers and partners.” – Carolien Nijhuis, Executive Vice President KPN IoT 

*IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor Assessment, Sandra Wendelken, Doc # US48061522, February, 2022.

About IDC MarketScape:

IDC MarketScape vendor assessment model is designed to provide an overview of the competitive fitness of ICT (information and communications technology) suppliers in a given market. The research methodology utilizes a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria that results in a single graphical illustration of each vendor’s position within a given market. IDC MarketScape provides a clear framework in which the product and service offerings, capabilities and strategies, and current and future market success factors of IT and telecommunications vendors can be meaningfully compared. The framework also provides technology buyers with a 360-degree assessment of the strengths and weaknesses of current and prospective vendors. 

Curious what we can do for you? Feel free to contact one of our experts.

Gerelateerde artikelen