KPN gepositioneerd in het nieuwe ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide 2019’ van Gartner

KPN is voor het zesde jaar op rij opgenomen in het op 12 december 2019 gepubliceerde ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide 2019’ van Gartner Inc., een internationaal onderzoeks- & adviesbureau. KPN heeft zijn positie dit jaar opnieuw verbeterd op de as van ‘completeness of vision’ in het Niche Players kwadrant.

For english, please see below

Het ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide’ evalueerde dit jaar 18 wereldwijde leveranciers van managed IoT-diensten en maakt hierbij onderscheid tussen Niche Players, Challengers, Visionaries en Leaders.* KPN is tussen internationale providers gepositioneerd in het Magic Quadrant op basis van zijn ‘completeness of vision' en ‘ability to execute'.

“Dat KPN zijn positie in het Magic Quadrant ten opzichte van vorig jaar heeft verbeterd, bevestigt voor mij dat wij de goede stappen nemen. Niet alleen met ons betrouwbare netwerk. We hebben ook significante stappen gezet op het gebied van ons IoT portfolio en bieden naast M2M, LoRa en LTE-M, een complete startklare, schaalbare en modulaire IoT-oplossing. Hiermee zijn wij in staat zowel Nederlandse als internationale klanten te helpen innoveren en met IoT echt waarde te kunnen brengen voor hun bedrijf”, aldus Carolien Nijhuis, Managing Director IoT, KPN.

KPN heeft een bewezen track record in Internet of Things. Naast het betrouwbare M2M en LoRa netwerk, heeft KPN sinds 2018 ook een landelijk dekkend LTE-M netwerk. Eind Q3 2019 rapporteerde KPN 5,9 miljoen M2M SIMs, een stijging van 31% ten opzichte van Q3 2018. Als marktleider op het gebied van connectiviteit werkt KPN intensief samen met zowel klanten als partners om te onderzoeken op welke manieren IoT waarde kan toevoegen. De IoT Academy in Rotterdam en de 5G fieldlabs van KPN in Amsterdam Zuidoost, Drenthe, Helmond en Shell Pernis zijn hier belangrijke voorbeelden van.  

KPN is hét netwerk van Nederland. Daarnaast biedt KPN klanten wereldwijd de beste IoT connectiviteit. We helpen onze zakelijke klanten zo goed mogelijk door het bedrijfsleven te verbinden met alle mogelijkheden van de digitale wereld. Dit doen we door de kwaliteit van onze netwerken en diensten voortdurend te verbeteren. IoT klanten waarderen KPN’s roaming netwerk (600+ partners), geautomatiseerde IoT diensten en service (8/10). Met een uitgebreid IoT-porfolio levert KPN een breed scala aan diensten, uiteenlopend van M2M-connectiviteit tot een IoT-totaaloplossing (KPN Things), inclusief hardware, connectiviteit, applicaties en data services. KPN biedt hiermee een hoogwaardige en veilige end-to-end IoT dienstverlening. Voorbeelden van klanten zijn Adyen, Van Happen Containers en ANWB.

*Gartner, ‘’Magic Quadrant for Managed IoT Services, Worldwide”, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Jonathan Davenport, 12 december 2019.

Meer weten

Whitepaper: 'Succesvol starten met Internet of Things'

Benieuwd of Internet of Things (IoT) ook interessant is voor uw organisatie? Met deze whitepaper bent u in één keer up-to-date.

Download

Disclaimer: Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst in zijn onderzoekspublicaties aan, en het adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. Gartners onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of geïmpliceerd, in relatie tot zijn onderzoeken, inclusief garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.KPN positioned in Gartner’s new 2019 ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide’

KPN has been included for the sixth successive year in the ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide’ of Gartner Inc., an international research & advisory company, which was published on 12 December 2019. KPN has once again improved its position on the completeness of vision axis within the Niche Players quadrant.

This year, the ‘Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide’ evaluated 18 global providers of managed IoT services, differentiating providers as Niche Players, Challengers, Visionaries and Leaders.* KPN is positioned among international providers in the Magic Quadrant based on its completeness of vision and ability to execute.

“To me, the fact that KPN has improved its position in the Magic Quadrant compared to the previous year confirms that we are taking the right steps, and not just with our reliable network. We have also taken significant steps with regard to our IoT portfolio and offer, besides M2M, LoRa and LTE-M, a complete ready-to-use, scalable and modular IoT solution. This enables us to help both Dutch and international customers innovate, and to deliver real value with IoT for their business,” comments Carolien Nijhuis, Managing Director IoT, KPN.

KPN has a proven track record in IoT. Besides the reliable M2M and LoRa network, KPN also achieved nationwide LTE-M coverage in 2018. KPN reported 5.9m M2M SIMs at the end of Q3 2019, a 31% increase compared to Q3 2018. As market leader in connectivity, KPN collaborates extensively with both customers and partners to learn how IoT can be deployed to provide added value. The IoT Academy in Rotterdam and the 5G field labs of KPN in Amsterdam Zuidoost, Drenthe, Helmond and Shell Pernis are important examples of this approach.

KPN is the network of the Netherlands. In addition, we provide our customers worldwide the best IoT connectivity. We want to service our business customers to the best of our abilities by connecting them to the possibilities of the digital world. This is achieved by continuously improving the quality of our networks and services. IoT customers value KPN’s roaming network (600+ partners), automated IoT and service (8/10). With an extensive IoT portfolio, KPN supplies a wide range of services, varying from M2M connectivity to a comprehensive IoT total solution (i.e. KPN Things), including hardware, connectivity, applications and data services. KPN thus offers high-quality and secure end-to-end IoT services. Examples of customers are Adyen, Van Happen Containers and ANWB.

*Gartner, ‘’Magic Quadrant for Managed IoT Services, Worldwide”, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Jonathan Davenport, 12 December 2019.


Disclaimer: Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gerelateerde artikelen