Groei naar digitale volwassenheid kent veel uitdagingen

De stap naar het strategisch benutten van nieuwe digitale kansen is groot en veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet zo ver. Digitale transformatie biedt de mogelijkheid tot innovaties die voorheen bij een traditionele manier van werken niet waren te realiseren.

Maar daar is wel een zekere digitale volwassenheid voor nodig, om die te bereiken is vaak een lange route nodig. Wat dat betreft zitten bedrijven veelal in de beginfase waarin digitale initiatieven worden geboren en de organisatie hiervoor klaar wordt gemaakt.

Grote stap naar strategisch verzilveren van kansen

Dit blijkt uit de Monitor Digitale Transformatie 2021, een jaarlijks onderzoek van Blauw Research in opdracht van KPN. Net als in voorgaande jaren werd de enquête gedaan onder twee doelgroepen: Werkend Nederland (525 respondenten) en verantwoordelijken voor digitale transformatie (617 respondenten).

Slechts 9 procent van de bedrijven die net zijn gestart met digitale transformatie geeft aan op strategisch niveau te zitten. Wanneer bedrijven hier al langer dan drie jaar mee bezig zijn groeit dit aandeel tot 43 procent. Het begint meestal met kleinschalige initiatieven. Als die slagen smaakt het naar meer. Vervolgens komt de fase waarin orde en overzicht worden gebracht in deze digitale initiatieven.


Whitepaper: 'Digital Workspace'

Meer weten over de Digital Workspace? Download de whitepaper en lees alles over de ontwikkelingen die werk veranderen, wat de impact daarvan is en hoe u uw ideale werkomgeving vorm kunt geven.

Download


Eindfase van lang traject

Als dat stadium achter de rug is, kan de strategische inzet van innovatieve technologie een aanvang nemen. In de laatste fase is het bedrijf substantieel veranderd door digitale initiatieven. 

Nog maar 6 procent van alle bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen zit in deze eindfase. Bij de corporates, grote ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers, is dit 13 procent. Bij de rest gaat het om luttele procenten. Dat was een jaar geleden ook zo, dus wat dat betreft is de vooruitgang minimaal. 

Stap naar volwassenheid

De stap naar ‘digital maturity’ blijft lastig. Hele grote ondernemingen zijn hier al verder in, ze liggen op kop als het gaat om digitale volwassenheid. Maar dit zijn ook de bedrijven die al het langst met digitale transformatie bezig zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de corporates die al meer dan drie jaar op bezig zijn, 15 procent beweegt zich ruim twee tot drie jaar in deze richting. 34 procent is ruim één tot twee jaar onderweg, terwijl de rest minder dan een jaar geleden is gestart. Transformatieprocessen kunnen complex zijn, zeker voor organisaties die nog weinig digitale volwassenheid hebben bereikt. 

Hoger op agenda

Het aantal bedrijven waar digitale transformatie prominent op de agenda staat groeit. Bij bijna 60 procent heeft het onderwerp veel of zelfs topprioriteit. Een jaar geleden was dit 53 procent. Hoe groter de omvang van de organisatie des te meer voorrang hieraan wordt gegeven.

Maar ook kleinere bedrijven raken zich er gaandeweg bewust van dat ze slimmer gebruik moeten maken van nieuwe technologie, willen ze overleven. 

Afgeronde thema’s

Het onderzoek ging ook in detail in op de vraag welke thema's op het gebied van digitale transformatie door bedrijven zijn afgerond. Op bijna alle vlakken zijn flinke stappen gezet, alleen bij de inrichting van IT-security is een daling te zien. Vorig jaar slaagde 31 procent hierin, dit jaar wist 26 procent dit af te ronden. Het bewijst maar weer hoe weerbarstig deze materie is. De top 10 van succesvol afgeronde thema's wordt dit jaar aangevoerd door mobiele technologie, 33 procent wist dit binnen de bedrijfsvoering te implementeren.

Op de tweede plaats komt de implementatie van cloud-technologie in het bedrijf, gevolgd door het opzetten van managementinformatiesystemen, met als resultaat een digitaal dashboard. Verder blijkt dat het bedrijven gemakkelijker afgaat een sociale mediastrategie voor zakelijke doeleinden op te zetten. Hetzelfde geldt voor het anders inrichten van de klantenservice. Bedrijven slagen er steeds beter in meerdere communicatiekanalen (omni-channel) in te zetten. Ook het aanpassen van het business model komt vaker tot een afronding.  

Schaarste aan ICT’ers rem

Twee derde van de bedrijven denkt dat een gebrek aan goed ICT-personeel het tempo van de digitale transformatie komend jaar zal afremmen. De grootste uitdaging is het aantrekken van personeel met voldoende kennis en kunde. Vooral de knowhow op gebied van ICT-infrastructuur schiet tekort, hier is het vaakst externe ondersteuning bij nodig. Ook bij de personeelswerving bestaat veel behoefte aan ondersteuning. 

Het onderzoek leverde ook belangrijke inzichten op in de drempels die bedrijven ervaren bij het starten met digitale transformatie. Zorgen over de IT-security blijven de voornaamste barrière. Ook na de start houden dit soort zorgen aan. Vooral in het midden- en kleinbedrijf doet deze worsteling zich voelen. 

Mentaliteit en cultuur

Daarnaast leiden verouderde IT-systemen vaak tot beperkingen bij de start. Onvoldoende budget speelt een aanzienlijk minder grote rol dan vorig jaar. Per bedrijfsgrootte verschillen de barrières nogal. Het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel doet zich vooral voor bij de hele kleine en bij de hele grote bedrijven, bij de middengroep spelen andere barrières een relatief grotere rol. 

Ook de mentaliteit en cultuur binnen een bedrijf zijn belangrijk voor het slagen van digitale transformatie. Nieuwe technologie kan pas echt goed worden benut wanneer medewerkers binnen een organisatie ruimte en vertrouwen krijgen. Maar als deze projecten succesvol worden doorgevoerd, kan een bedrijf zich prima onderscheiden. Dan loop je voorop in je branche.  

Gerelateerde artikelen