First mover of second best

Innovatie is overal. We leven in een digitaal tijdperk en daardoor is vernieuwing een onderdeel van ons bestaan. Maar hoe innoveer je als ondernemer? Wanneer is zo’n innovatie eigenlijk succesvol? En hoe hou je het hoofd boven water in een markt waarin hypes elkaar in hoog tempo opvolgen? We vroegen het 4 experts. Daaruit werd 1 ding duidelijk: een innovatie moet klanten verder helpen, maar hoeft niet altijd vernieuwend te zijn.

Perry Jackson


Ondernemen in een maakbare wereld

‘DE INNOVATIE VAN EEN FIRST MOVER IS NIET ALTIJD DE BESTE’

- Perry Jackson -

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet maatschappelijke relevantie en klantbelang als belangrijkste redenen voor innovatie. Dat was 1 van de uitkomsten uit het onlangs gepresenteerde onderzoek van KPN ‘De Nationale Monitor Digitale Transformatie’. Kortom: innovaties moeten vooral maatschappelijke waarde hebben en in het belang zijn van klanten. En dat is precies hoe KPN aan innovaties werkt. Bijvoorbeeld bij KPN Technology Labs, dat innovaties tastbaar én toepasbaar maakt. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen en technische experimenten samen te smelten met bestaande netwerkinfrastructuren. Directeur Perry Jackson: ‘Daarmee mikken we op verschillende doelen. Ten eerste werken we daarmee aan nieuwe diensten die – als ze goed uitpakken – nieuwe geldstromen aanboren. Ook introduceren we nieuwe technologieën, zodat we verouderde technologie kunnen uitfaseren. En niet onbelangrijk: met nieuwe technologieën verbeteren we bestaande diensten, zodat klanten er meer gebruiksgemak van ondervinden.’


In Zoetermeer is de KPN Digital Dutch Xperience geopend. KPN organiseert hier op maat gesneden sessies voor grote bedrijven en organisaties om ze verder te helpen bij het nemen van een volgende stap in hun digitale transformatie.

Digitalisering biedt veel kansen om de klanttevredenheid van uw bedrijf te verhogen, de concurrentie voor te blijven of om beter samen te werken en processen te optimaliseren. Maar hoe pakt u dat aan? Waar begint u? En waar moet u allemaal rekening mee houden?

Meld u hier aan voor een sessie

Maakbare wereld

Innovatie is volgens Jackson essentieel voor ondernemers die vooruit willen. ‘Steve Jobs zag dat goed. Hij zei: 'Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it.' Ofwel: We leven in een maakbare wereld. Je kunt alles verbeteren. En dat is precies onze drijfveer.’ KPN Technology Labs doet onderzoek in verschillende laboratoria, in huis bij KPN en op andere locaties. Jackson: ‘Toch is het aantal leden van ons kernteam op twee handen te tellen. We werken namelijk met interne en externe partners. Alles zelf doen is ook niet wenselijk. We brengen kennis en expertise samen om tot de beste oplossingen te komen. En is duidelijk waarvoor we een technologische oplossing ontwikkelen? Dan testen en implementeren we die zo snel mogelijk op de afdeling of in het bedrijf waar hij thuishoort. Zo behoud je als team de kracht van een start-up en kun je snel resultaten boeken.’


‘ER MOET SPRAKE ZIJN VAN EEN UNIEK CONCURRENTIEVOORDEEL EN EEN GROTE MARKT’

- Herman Kienhuis -

Herman Kienhuis

Kritisch innoveren

Janneke Niessen is ondernemer in de technologie en (mede) oprichter van meerdere bedrijven. Innovatie speelt een centrale rol in haar carrière. Zij ziet als geen ander de vele kansen voor bedrijven met nieuwe technologische producten en diensten. Wel raadt zij ondernemers aan om kritisch met die kansen om te springen. ‘Als je een innovatief product wilt introduceren, moet je meerdere zaken in het oog houden. Zo is de timing natuurlijk belangrijk en meteen het moeilijkst. Vraag je altijd af of je nog op tijd bent. Is de trend niet al voorbij? Kijk ook door hypes heen en laat je niet gek maken. Alleen als er echt groei mogelijk is met een substantieel marktaandeel is het verstandig om door te zetten. Dat geldt zeker wanneer je plannen hebt om een bedrijf te kopen waarmee je stappen wilt zetten op het gebied van innovatie.’

Janneke Niessen


‘HET VOORNAAMSTE IS DAT JE EEN PROBLEEM VAN KLANTEN OPLOST. MET TECHNOLOGIE DIE JE ZELF ONTWIKKELDE OF ERGENS VOND.’

- Janneke Niessen -

Investeren in succes

De aandachtspunten die Niessen noemt, zijn ook de hoofdbrekens voor veel start-ups weten ze bij KPN Ventures. Het fonds investeert namelijk in veelbelovende, startende ondernemingen uit Europa. Daarvoor zoekt Ventures naar vernieuwende Europese technologiebedrijven die groeikapitaal zoeken. Voorwaarde is dat de bedrijven al enig commercieel succes hebben, dat er een omzet van minimaal een half miljoen euro in de boeken staat en dat een samenwerking met KPN mogelijk is. Maar ook de kans op succes moet groot zijn, want uiteindelijk wil Ventures zijn aandeel met winst verkopen om vervolgens weer in nieuwe start-ups te investeren. Hoe herkent KPN Ventures kansrijke, nieuwe marktspelers? Verschillende criteria spelen daarbij een rol. ‘De samenstelling van het team is bijvoorbeeld heel belangrijk’, vertelt directeur Herman Kienhuis. ‘Hebben we te maken met goede ondernemers? Verder moet het product of de dienst een technologische innovatie zijn die waardevol is voor klanten. En minstens zo belangrijk: er moet sprake zijn van een uniek concurrentievoordeel en een grote markt, want de innovatie moet ook geld opleveren. Tevens kijken we of de feedback van klanten en resultaten tot nu toe goed zijn. Daarbij nemen we onder meer zaken als acquisitiekosten per klant en conversies van proefklant naar vaste klant in overweging. Een doortimmerd en concreet groeiplan op het gebied van recruiting, productontwikkeling, marketing én verkoop is eveneens een must. Hetzelfde geldt voor een realistische financiële prognose die daarop aansluit. Deze elementen moeten in orde zijn, is dat niet het geval, dan investeren we niet.’

Niet per se nieuw

Volgens Kienhuis is het voor ambitieuze start-ups zaak om van meet af aan een duidelijke marktpositie in te nemen en die te behouden. ‘Je moet een probleem oplossen, iets toevoegen voor klanten met een nieuwe technologische oplossing. En ervoor zorgen dat je het blijvend beter doet dan anderen. Onder meer aan de hand van voortgaand onderzoek en doorontwikkeling. Vergeet ook niet je technologie te patenteren, daarmee kun je andere marktspelers op afstand houden.’ Een innovatie hoeft wat Kienhuis betreft overigens niet altijd helemaal nieuw te zijn. ‘Het voornaamste is dat je problemen van klanten oplost. Dat kan met technologie die je zelf ontwikkelde of ergens hebt gevonden. Je hoeft niet altijd de first mover te zijn; de eerste is niet altijd de beste. Dat is ook hoe KPN vaak naar innovatie kijkt, vertelt Perry Jackson. ‘Neem voice over Wi-Fi. Wij hebben een paar jaar geleden bekeken of we die dienst konden verbeteren. Veel klanten hadden namelijk last van een verstoord signaal, bijvoorbeeld als ze van binnen naar buiten liepen terwijl ze telefoneerden via Wi-Fi. Dat hebben we met technologie weten op te lossen. Zoiets levert geen geheel nieuwe dienst op, maar klanten merken wel dat ze een geweldig goed werkende dienst hebben die eerder problemen gaf. En dat is ze vaak veel waard.’

Keuzes maken

Innovaties beginnen bij kansrijke ideeën en die herkent Martijn Koning uit duizenden. Met het team CUBES by KPN worden contacten gelegd met start-ups en worden interessante bedrijven gezocht om mee samen te werken. Wordt er een kansrijk idee gezien, dan kan KPN New Business dat versneld naar de markt brengen. Ook hier geldt: er moet een duidelijke link zijn met de corebusiness van KPN. ‘Een sterke product-marktfocus is belangrijk als je succesvol wilt innoveren’, vertelt Koning. ‘KPN is een technologiebedrijf en technologie is tegenwoordig overal. Dat maakt het lastig om te kiezen. In principe zou KPN aan van alles en nog wat kunnen beginnen, maar dat gebeurt niet zomaar. Kritisch zijn en inzetten op kansrijke innovaties die echt bij je bedrijf passen, dat werkt het beste.’

Introduceren en doorontwikkelen

Jackson en Kienhuis pleiten ervoor dat innovatie op de eerste plaats iets oplevert voor klanten. Ook KPN New Business werkt vanuit dat vertrekpunt, legt Koning uit. ‘KPN New Business wil groei realiseren op basis van samenwerkingsverbanden en diensten waar klanten op zitten te wachten. Zo heeft KPN New Business samen met een start-up en de ANWB als partner een fietsslot met een simkaart ontwikkeld. Die kaart koppelt de fiets aan het LoRa-netwerk waardoor de fiets getraceerd kan worden als die gestolen wordt. ANWB past dit product toe in zijn Blijven Fietsen verzekering. En dat levert een uitstekende match op. Deze toepassing past perfect bij KPN en er wordt een probleem opgelost voor de klant.' Koning geeft ook aan dat de introductie van een dergelijk product geen afgedane zaak is. ‘Je moet voortdurend in het oog houden of een product of dienst nog genoeg aansluit bij de markt en blijven innoveren. De wens van de klant verandert razendsnel. Als bedrijf moet je daarin volgen om succesvol te blijven.’


‘DOOR HET NET EVEN ANDERS OF SPECIALISTISCHER AAN TE PAKKEN DAN DE GROTEN, CREËER JE VAAK EEN UITSTEKENDE PLEK IN DE MARKT’

- Martijn Koning -

Martijn Koning

Kansen in een niche

En is innovatie voorbehouden aan de grote spelers in de markt? Zeker niet, bewijzen start-ups. Maar voor kleinere organisaties is het extra belangrijk om doordacht te innoveren, raadt Janneke Niessen aan. ‘Heel grote bedrijven innoveren vaak minder snel omdat ze een logge organisatiestructuur hebben. Daardoor liggen er veel kansen voor kleinere partijen die snel kunnen schakelen. Maar kijk goed om je heen of er een grotere speler met een vergelijkbaar product bezig is. Als zij meer geld hebben dan jij en je schaalt niet snel genoeg op, dan kun je de strijd snel verliezen. Bedenk dan ook dat er in een niche misschien de beste kansen liggen. Door het net even anders of specialistischer aan te pakken dan de groten, creëer je vaak een uitstekende plek in de markt.’

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen