ICT staat aan de basis van veeverbetering. De steeds grotere hoeveelheid beschikbare data moet eenvoudig toegankelijk zijn voor een goede dataverwerking. CRV zocht daarom een ICT-partner met een breed pakket, zodat versnipperd outsourcen niet nodig is.

CRV: Superkoeien door geïntegreerde ICT-dienstverlening

Zonder ICT-ondersteuning kan CRV haar rol van toonaangevende innovator niet vervullen. CRV zocht daarom een ICT-partner met een breed pakket, zodat versnipperd outsourcen niet nodig is.

Klantcase CRV

Over CRV

'Een goed veehoudersbedrijf vaart volledig op statistiek en data'

- Joop Kersten, CFO -


CRV is een innovatieve Nederlands-Vlaamse coöperatie met klanten in meer dan 50 landen. CRV helpt professionele melk-en vleesveehouders bij het verbeteren van hun veestapel en hun bedrijfsvoering. Van kunstmatige inseminatie en genetische oplossingen tot dataverzameling en melkcontrole. CRV is uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf in de agrarische sector.

CRV heeft gekozen voor de geïntegreerde ICT-dienstverlening van KPN. Dat houdt in: alle data- en telecommunicatiediensten samengevoegd in één pakket. CRV voert de regie, KPN zorgt voor de beschikbaarheid, schaalbaarheid en continuïteit van de ICT-voorzieningen.

Geïntegreerde dienstverlening van KPN

CRV en KPN werken strategisch samen. Beide partijen hechten waarde aan een goede relatie en proactiviteit. Dat is belangrijk voor de innovatiekracht van CRV en dus voor die van het boerenbedrijf. CRV heeft als relatief kleine speler een grote impact op het boerenerf.

Download

Meer informatie over het product

Internet of Things

Met IoT-oplossingen van KPN verzamelt, verstuurt en beheert u op een veilige en overzichtelijke manier data en vormt u uw data gemakkelijk naar relevante inzichten.

Meer informatie

Gerelateerde klantcases