88 Artikelen
Segment
Branche
Categorie

Veiligheid en gebruiksgemak met het Self Service Portal voor PKIoverheid-certificaten

Sinds kort kunnen klanten van KPN Lokale Overheid zelf hun PKIoverheid-certificaten aanvragen of wijzigen via het nieuwe Self Service Portal ‘MijnCertificaten’. Deze online klantomgeving biedt klanten meer gebruiksgemak en flexibiliteit, én voldoet aan de allerhoogste veiligheidseisen, waaronder de nieuwe eIDAS-verordening. Gemeente Roermond heeft meegedraaid in de testperiode en deelt in dit blog hun ervaringen.


Industroyer: gevaarlijker dan Stuxnet?

De afgelopen week besteedden de media veel aandacht aan Industroyer, het virus dat stroomnetwerken platlegt en ook wel wordt gezien als het ‘nieuwe Stuxnet’. Wat kunt u doen om een doemscenario te voorkomen?

Zijn uw data al privacyproof?

Privacywetgeving dwingt organisaties om na te denken over een ‘passende beveiliging’ van persoonsgegevens. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens tasten bedrijven echter volledig in het duister over wat ‘passend’ is. De Algemene Verordening Gegevens (AVG) geeft gelukkig meer duidelijkheid. Wat zijn in de AVG de richtlijnen voor datasecurity?


5 misverstanden over DDoS-aanvallen

DDoS-aanvallen zijn vaak in het nieuws. Dan gaat het doorgaans om grote organisaties die slachtoffer zijn van een enorme bestorming. Toch heerst bij veel organisaties nog altijd een gevoel van schijnveiligheid en een ‘dat overkomt mij niet’-houding. Wij hebben vijf misverstanden over DDoS verzameld en weerlegd met de feiten.


4 tips voor een futureproof cloudbeleid

In de wapenwedloop tussen steeds slimmer opererende hackers en groeiende eisen op het gebied van compliance, is het een uitdaging cloudbeleid zo in te vullen dat uw online omgeving nu en in te toekomst veilig is. 4 adviezen om uw beleid aan te scherpen.