77 Artikelen
Segment
Branche
Categorie

IoT in waterbeheer: geld besparen en natte voeten voorkomen

23 november 2017 3 min

De overheid wil dat waterleidingbedrijven, waterzuiveringsmaatschappijen en waterschappen beter samenwerken om het waterbeheer goedkoper te maken. Dat vraagt om het slim toepassen van technologie. Xylem en KPN slaan de handen ineen om die te leveren.


IoT: het belang van een goede verbinding

21 november 2017 3 min

Voor een IoT-oplossing hebt u sensoren nodig die metingen verrichten en een platform dat die metingen omzet in voor u bruikbare informatie. Maar dan is het wel zaak dat die informatie van de sensor bij het platform aankomt. Daar hebt u een verbinding voor nodig, ofwel connectiviteit. Er zijn tal van technieken die een verbinding van het ene systeem met het andere tot stand kunnen brengen. Welke voor uw bedrijf de beste is, hangt van heel veel zaken af. In deze blog een overzicht van veel gekozen connectiviteitsvormen en hun belangrijkste voor- en nadelen.

Minder uitval door slim monitoren van industriële automatisering

13 november 2017 3 min

Hoe staat mijn industriële automatisering ervoor? Weet ik de actuele status van alle componenten in mijn ICS netwerk? Zijn er componenten verbonden met internet? Welke leverancier heeft het laatst een update uitgevoerd op een PLC? Door het diepgaand monitoren van uw Industriële Automatisering (IA) krijgt u direct inzicht en antwoord op deze vragen. Resultaat: minder uitval in het productieproces en hogere cyberveiligheid van uw IA omgeving.


Van Happen Containers digitaliseert asset management

8 november 2017 2 min

Onze rol verschuift steeds meer van sterke afvalinzamelaar naar leverancier van grondstoffen. Die verschuiving wordt gedreven vanuit een veelvoud aan innovaties. We hebben een innovatieve sorteerlijn gerealiseerd waarmee we afval slim scheiden, verwerken en als grondstof terugleveren. Hiermee dragen we bij aan schonere leefomgeving en een circulaire economie.


Aan de slag met de data uit uw IoT-platform

3 november 2017 3 min

Zoals u hebt kunnen lezen, vertalen sensoren metingen uit de echte wereld naar data voor het digitale domein. Zij verzorgen daarmee de input voor uw Internet of Things-oplossing. Maar wat gebeurt er daarna met die data? Dat is afhankelijk van het platform dat u eraan koppelt. Wat is een platform precies, wat moet het kunnen, en volstaat een standaardoplossing of hebt u altijd maatwerk nodig?


IoT zonder security is een non-starter

1 november 2017 3 min

Bij de implementatie van een IoT-oplossing is het cruciaal dat deze goed en veilig werkt. Security is dan ook een van de belangrijkste aspecten van IoT. Sterker nog, IoT zonder security is een non-starter. Zeker nu IoT-security vaak negatief in het nieuws is, met terughoudendheid bij organisaties tot gevolg. Maar waar draait het bij security eigenlijk om? Welke maatregelen zijn vereist? En wiens verantwoordelijkheid is het?


KPN opnieuw erkend in het ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ van Gartner

27 oktober 2017 2 min

KPN is voor het vierde jaar op rij opgenomen in het op 23 oktober 2017 gepubliceerde ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ van Gartner Inc., een internationaal onderzoeks- & adviesbureau.


IoT-obstakels wegnemen doet u zo

25 oktober 2017 3 min

Wilt u starten met Internet of Things (IoT), dan is het goed om van tevoren de verwachtingen helder te hebben. Zeker omdat voor het laten slagen van IoT-trajecten een lange adem nodig is. Het is daarom verstandig mogelijke obstakels en misvattingen weg te nemen, zodat iedereen vooraf weet wat de kosten en de baten kunnen zijn, wat de impact van IoT op een organisatie is en of IoT wel veilig is. In dit blog geven we antwoord op deze en andere vragen, zodat u de IoT-verwachtingen in uw organisatie kunt managen. Zowel bij uzelf als bij de stakeholders.