Zo verbeter je het werknemerswelzijn met technologie

Waar werknemerswelzijn vroeger werd afgedaan als iets zweverigs, krijgt het de laatste tijd volop aandacht. Om goede redenen: meer welzijn leidt tot meer productiviteit, lager ziekteverzuim en vermindering van de personeelsdoorloop. Met de juiste inzet van technologische oplossingen zoals productiviteitstools, een smart office-platform en health-tech kun je het welzijn van je medewerkers zichtbaar vergroten.

Medewerkers vormen de drijvende kracht achter elk bedrijf. Investeer je in hun welzijn, dan betaalt zich dat dubbel en dwars terug. Uit Amerikaans onderzoek bleek zelfs dat iedere dollar geïnvesteerd in welzijnsinitiatieven een return on investment heeft van maar liefst 3,80 dollar. Veel bedrijven zien dit in en maken werknemerswelzijn tot een speerpunt . Technologie helpt hierbij.

Technologie wordt vaak gezien als de oorzaak van de ‘always on’-werkcultuur en een ongezonde werk-privébalans. Maar het kan ook samenwerking, creativiteit, autonomie en sociale interacties stimuleren, waarmee het juist tekent voor méér werknemerswelzijn. We geven 5 effectieve voorbeelden. 

1. Productiviteitstools

Sinds het coronavirus ons dwong tot werken op afstand, is het gebruik van productiviteitstools enorm gestegen. Inmiddels stappen we massaal overstappen over op hybride werken. Productiviteitstools zijn here to stay. Denk aan oplossingen voor:

  • Communicatie en samenwerking, zoals Microsoft Teams, Webex en Zoom

  • Taakmanagement, waaronder Asana, Podio, Trello, Todoist en Wunderlist

  • Brainstormen, te denken valt aan Stormboard en Popplet

  • Timemanagement, waarbij applicaties voor de Pomodorotechniek momenteel razend populair zijn.

Hoe helpen dit soort tools bij het verbeteren van het werknemerswelzijn? Simpel: omdat ze de productiviteit, efficiëntie en autonomie verhogen en zowel het frustratie- als stressniveau verlagen. Het resultaat is meer werkplezier en welzijn.

2. Smart office

De coronacrisis bewees dat we thuis kúnnen werken, maar uit alle onderzoeken blijkt dat het kantoor onmisbaar is. Zowel voor werknemerswelzijn als productiviteit. Het is de plek waar we samenkomen, samenwerken, socializen, begeleid worden, training krijgen en de bedrijfscultuur meemaken.

Smart office-technologieën zoals mobiele applicaties, sensoren, wifi en room displays helpen om een optimale werkbeleving te creëren en een productieve en frustratievrije werkdag te realiseren. Via een mobiele app kunnen medewerkers bijvoorbeeld werkplekken zoals een bureau, stilteruimte of vergaderzaal boeken, kiezen welke dagen ze op kantoor komen werken, zien wie er op kantoor is, traceren waar collega’s zijn en mogelijk zelfs het licht en de temperatuur bedienen. Ook dit leidt tot meer werkplezier en welzijn, om dezelfde redenen als productiviteitstools.


eBook: Het nieuwe kantoor

Download het gratis e-book waarin architect Casper Schwarz met 10 tips en voorbeelden laat zien hoe je elk kantoor om kunt toveren tot een bijzondere werkomgeving.

Download


3. Health-tech

Bij health-tech ligt het gebruik van wearables zoals Fitbit en Apple Watch voor de hand. Daarnaast kunnen social media, forums en telehealth worden ingezet voor het voorkomen én genezen van gezondheidsissues. Via (door het bedrijf verstrekte) wearables kun je gegevens over de gezondheid van werknemers verzamelen en die koppelen aan bijvoorbeeld data met betrekking tot ziekteverzuim of gezondheidsrisico’s. Zo kun je trends herkennen en tijdig inspringen waar nodig. Let wel: het gaat hier om de gevoeligste data denkbaar, dus expliciete toestemming voor, en goede voorlichting over het gebruik van de data is noodzakelijk. Zorg bovendien dat de data optimaal beschermd is tegen datalekken.

Meer dan de helft van de mensen krijgt minstens 1 keer in zijn leven te maken met een psychische aandoening zoals een burn-out, depressie of angststoornis. Mentaal welzijn en stressreductie moeten daarom belangrijke pijlers zijn binnen je gezondheidsbeleid. Technologieën die het psychische welzijn kunnen vergroten zijn bijvoorbeeld preventiechatbots, coaching op afstand en apps zoals Headspace (voor niet-zweverige, toegankelijke meditatieoefeningen) en Worry Watch (een dagboek dat helpt om zorgen te relativeren).

4. Digitaal gezondheidsnetwerk, nudges en microlessen

Een interessante optie is het opzetten van een digitaal gezondheidsnetwerk, bijvoorbeeld via het intranet. Daar kunnen medewerkers contact leggen met gelijkgestemden en experts om hun eigen situatie te bespreken, tips uit te wisselen en vragen te stellen. Het sociale element helpt bij het opkrikken van het moreel. Goed om op te merken: push medewerkers nooit om hieraan deel te nemen, aangezien veel mensen hun gezondheid toch vooral een privézaak vinden.

Ook kun je er als bedrijf voor kiezen om aansporingen (‘nudges’) en microlessen te integreren, die medewerkers tegenkomen terwijl ze online aan het werken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een stimulans om even te gaan lopen of tips om gezonder te eten.

5. Wellness-tech op kantoor

Tot slot: de laatste decennia is er steeds meer bekend geworden over het effect van de werkomgeving op de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Zo is het al bijna niet meer voor te stellen dat de zogenaamde ‘cubicles’ ooit als een goed idee werden gezien. Met wellness-tech kun je de werkomgeving positief beïnvloeden. Het zelf kunnen bedienen van de temperatuur en het licht, wat bij veel smart offices mogelijk is, is een bekend voorbeeld.

Nog een stap verder is een circadiaans lichtsysteem, dat het menselijke slaap-waakpatroon volgt. Dit wordt al een tijdje toegepast in scholen en ziekenhuizen en tegenwoordig ook steeds vaker in kantoren. ’s Ochtends is de lichtintensiteit lager, later op de dag wordt het hoger en richting de avond weer lager. Dit vermindert stress en bevordert de concentratie en slaap. Een hot topic in kantoorland is tegenwoordig ook ‘biophilic design’, waarbij het draait om kantoorontwerpen die in lijn zijn met de natuur. Centraal daarin staan natuurlijke elementen zoals planten, maar ook technologie kan een rol spelen. Bijvoorbeeld via het afspelen van natuurgeluiden of het projecteren van natuurafbeeldingen. Een biofilisch ontwerp vermindert de stress en verbetert de concentratie.

Gerelateerde artikelen