8 tips voor optimaal werkgeluk in tijden van corona

Door ontwikkelingen als een verstoorde werk-privébalans, sociale isolatie en een batterij aan videomeetings zaagt corona aan de stoelpoten van ons werkgeluk. Maar de crisis biedt ook mogelijkheden. Hoe kunnen werkgevers én werknemers zorgen voor optimaal werkplezier gedurende deze crisis? We vroegen het aan werkgeluk-expert Cynthia Noordoven.

“Als ik kijk naar de reacties van mijn netwerk en de onderzoeken die zijn gedaan, moet ik concluderen dat de impact van corona op het werkgeluk echt pittig is”, constateert Noordoven. “Het is een flinke aanslag op de balans tussen werk en privé, de isolatie hakt erin, er is minder verbinding door het werken op afstand en het werk is inhoudelijk veranderd door alle online meetings.” Cynthia Noordoven is zelfstandig coach, adviseur en HR-manager bij Sense2B was eerder HR-lead ad interim bij KPN. Binnen het telecombedrijf hield ze zich als lid van een speciale werkgroep bezig met de impact van corona op personeel.

8 tips voor werkgevers en werknemers

Omdat werkplezier van grote invloed is op onder meer de productiviteit en innovatiekracht van bedrijven voorspelt Noordoven dat dit een belangrijk thema wordt in het nieuwe normaal. Ze geeft 8 tips aan zowel werkgevers als werknemers om het werkplezier te optimaliseren.

Tip 1: faciliteer de mogelijkheden voor goed thuiswerken

“Dit is een absolute basisvereiste voor werkgevers. Als medewerkers niet beschikken over de juiste faciliteiten voor thuiswerken, worden ze ongelukkig”, aldus Noordoven.

Ze benadrukt dat je als werkgever echter niet per se hele kantoorplekken hoeft in te richten bij werknemers thuis. “Maar het is wel van belang dat er goede online tools beschikbaar zijn voor werken en samenwerken op afstand.”

Tip 2: bied support en weet wat er speelt

“Als manager is het nu je plicht om wat persoonlijke aandacht te schenken en support te bieden. Pleeg dus wat vaker een privételefoontje, in plaats van alleen maar online groepssessies te houden. Iedereen moet namelijk de ruimte krijgen om zijn persoonlijke verhaal kwijt te kunnen en zijn behoeften en wensen te bespreken”, adviseert de ‘Chief Happiness Officer’.

Daarnaast: zorg dat je als leidinggevende weet wat er speelt. Noordoven: “Meten helpt daarbij. Geef mensen de ruimte voor hun mening en laat ze meedenken over oplossingen. Zo creëer je eigenaarschap en verhoog je de betrokkenheid.”

Tip 3: houd rekening met de twee typen thuiswerkers

Volgens Noordoven is het belangrijk om als manager te beseffen met welk type thuiswerker je te maken hebt: de integreerder of de segmenteerder. De types moet je anders aanpakken en begeleiden. Noordoven: “Segmenteerders scheiden werk en privé zo veel mogelijk en zouden het liefst helemaal niet thuiswerken. Vaak werken ze door tot het werk echt af is. Hierdoor zijn ze helaas niet per se productiever, aangezien overwerkte hersenen niet goed kunnen focussen. Een gestrest brein kan op termijn zelfs zorgen voor afbraak van hersencellen, een burn-out en emotionele disbalans.”

Integreerders zijn juist van nature goed in staat om werk en privé te verdelen. Noordoven: “Ze laten werk en privé gerust in elkaar overlopen en hebben geen enkel probleem met thuiswerken. Maar juist daardoor ligt overwerken ook bij hen op de loer. Als manager is het goed om de verschillende types te ontwaren binnen je team.”

Lees ook: Productief thuiswerken: 11 tips van een thuiswerkcoach

Tip 4: besteed extra aandacht aan de risicogroepen

Uit onderzoek van Noordoven en collega’s bleek dat corona bepaalde groepen werknemers extra kwetsbaar maakt. Noordoven: “Zo bleek bijvoorbeeld bij één bedrijf dat vrouwen tussen de 30 en 40, die vaak met kinderen thuiszitten en voor wie het werk inhoudelijk enorm is veranderd, het in veel gevallen moeilijk hebben. Ook werd gesignaleerd dat relatief veel mannen van boven de 50 zich zorgen maken over hun baan en het nieuwe normaal.”

“Het is goed om als werkgever niet iedereen over één kam te scheren in je thuiswerkaanpak. Wees je hiervan bewust, bekijk het vanuit meerdere invalshoeken, let goed op eventuele signalen en besteed waar nodig wat extra aandacht aan mensen die het moeilijk hebben.”

Tip 5: zorg voor voldoende plezier en sociale contacten

Naast werkgevers hebben ook werknemers een belangrijke taak binnen het werkgeluk. “Als werknemer moet je zelf zorgen voor genoeg sociale contacten en plezier tijdens het werken”, adviseert Noordoven.

Daarbij valt te denken aan afwisseling zoeken, pauzes nemen, een frisse neus halen, collega’s bellen, samen leuke dingen doen en een virtuele borrel organiseren. Noordoven: “Het is ook goed om iedere dag iets nieuws te leren.”

Tip 6: kijk naar nieuwe uitdagingen

“Als bedrijf had je een mooi jaarplan liggen, nu walst corona overal overheen. Hoe houd je het werk toch interessant en zorg je dat medewerkers bevlogen blijven? Daarvoor moet je kijken naar nieuwe, uitdagende dingen die je op de agenda kunt zetten”, stelt Noordoven.

“Dragen die dingen bij aan een hoger doel, de toekomst van de organisatie of de weg richting het nieuwe normaal? Dan houd je het werk interessant en medewerkers bevlogen, waardoor ze genoeg energie hebben om als motor je bedrijf draaiende te houden.”

Tip 7: creëer geluksmomentjes

“In deze bizarre tijden is het heel belangrijk om geluksmomentjes te creëren. Dat zijn kleine dingen waar je bewust van geniet. Dat kan je eerste kopje koffie ’s ochtends zijn, maar ook een klein succes op je werk, positieve feedback of een compliment van je leidinggevende. Als bedrijf kun je dit soort geluksmomentjes scheppen door bijvoorbeeld succesjes te vieren”, zegt Noordoven.

“Een dagboek bijhouden voor je geluksmomenten is een hele effectieve en makkelijke manier om je mentale gezondheid te verbeteren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat het bijhouden van een dagboek angsten en depressieve gevoelens kan verminderen. Niet zo gek dus dat veel psychologen erbij zweren.”

Tip 8: zie de positieve punten

Gelukkig brengt corona niet alleen maar ellende met zich mee, signaleert Noordoven. “Er zijn ook een hoop pluspunten. Medewerkers ervaren meer regelruimte, flexibiliteit, autonomie en begrip. Dat mensen nu minder tijd kwijt zijn aan reizen en in de file staan, heeft ook een heel gunstig effect op het mentale welzijn.”

Tot slot is er volgens Noordoven ook een cultuuromslag gaande: “Waar thuiswerken voorheen niet als gepast werd gezien, is nu gebleken dat alles gewoon kan. Door die ommekeer wordt momenteel een enorme lans gebroken voor thuiswerken, wat op termijn een gunstig effect zal hebben op ons werkgeluk.”

Gerelateerde artikelen