Zeven redenen waarom ‘remote’ werken onvermijdelijk is

‘Remote werken’ is een nieuwe verworvenheid. Als we weer ongelimiteerd op kantoor mogen werken, zullen de meeste bedrijven het toestaan om één of meerdere dagen per week thuis, in een co-working space of waar dan ook te werken. Kortom, we gaan over op hybride werken. Daarvan profiteren medewerkers én bedrijven. Dit zijn de zeven belangrijkste redenen waarom remote werken even onvermijdelijk als onmisbaar is geworden.

Het begin van de coronacrisis was het grootste thuiswerkexperiment ooit. Waar er eerst vooral veel chaos en onzekerheid was, bleek al snel dat bedrijven succesvol transformeerden. Dankzij VPN’s, cloud-migratie, tools zoals Microsoft Teams en nieuwe manieren van werken konden de meeste bedrijven bijna naadloos doorwerken. Hoe nieuw het werken op afstand ook leek voor de meesten: dat is het bepaald niet. ‘Telewerken’ – zoals dit concept vroeger heette – dateert al uit de jaren 70, kwam op in de jaren 90 en kreeg een boost toen Bill Gates in 2005 met de term Het Nieuwe Werken kwam. Nu bedrijven en medewerkers er noodgedwongen van hebben geproefd, gaan de volgende zeven voordelen ervoor zorgen dat werken op afstand niet meer verdwijnt. Hybride werken is de toekomst.

1. Het is duurzamer

Minder woon-werkverkeer en zakenreisjes is goed voor minder uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Omdat werken op afstand in principe gepaard gaat met papierloos werken, verbruiken bedrijven ook minder papier en inkt.


Bekijk ook hoe KPN omgaat met duurzaamheid.

2. Flinke kostenbesparingen

Werknemers die niet altijd op kantoor werken, schelen bedrijven een hoop kosten. Weet je je personeel te spreiden over de week? Dan kun je de kantoorruimte afschalen en mogelijk tientallen procenten besparen op vastgoed-, facility- en energiekosten. Ook hoeven bedrijven natuurlijk minder reiskosten uit te betalen.

3. Medewerkers worden productiever

De vrees van organisaties dat werken op afstand de productiviteit zou schaden is onterecht gebleken. Het tegendeel bleek juist waar. Uit een wereldwijd onderzoek van Capgemini bleek bijvoorbeeld dat ruim 60 procent van de bedrijven tijdens de lockdownmaanden van 2020 een productiviteitsverhoging registreerde. Let wel: het gaat hier om een stijging van de individuele productiviteit. Medewerkers kunnen thuis bijvoorbeeld meer vergaderingen in een dag stoppen omdat ze minder bij het koffiezetapparaat hangen, ze hebben geen reistijd en videogesprekken zijn korter dan fysieke vergaderingen.

Echter: de sociale cohesie, innovatie en creativiteit zijn niet bij thuiswerken gebaat. Hybride werken is daarom het beste van twee werelden. Thuis doen mensen vooral concentratietaken en herhalende werkzaamheden zoals facturen inboeken; het kantoor is onder meer voor brainstormen, samenwerken en socializen.


Whitepaper: Hybride werken écht laten werken

Na 2 jaar volledig thuiswerken, zet Nederland nu een volgende stap: naar het hybride werken. Hoe laat je dat écht werken?

Download


4. Meer autonomie en vertrouwen – en dus welzijn

Traditioneel moeten medewerkers gedurende bepaalde tijden op een specifieke plek aanwezig zijn om hun werk te doen. Bij werken op afstand worden mensen niet meer afgerekend op wanneer en waar ze aan het werken zijn, maar op hun resultaten. Wantrouwen maakt dus plaats voor vertrouwen en autonomie: medewerkers kunnen hun werk (bijna) geheel naar eigen goeddunken uitvoeren. Autonomie en vertrouwen leiden tot meer welzijn onder medewerkers. Mensen met een hoog welzijnsniveau hebben dan weer meer werkplezier en energie, zijn productiever en betrokkener én melden zich minder vaak ziek. Je werkdag zelf kunnen inrichten is bovendien gunstig voor de werk-privébalans.

5. De broodnodige flexibiliteit

Met name mensen uit jongere generaties (millennials en generatie Z’ers) hebben niks met de traditionele aanwezigheidsplicht van negen tot vijf. Ze willen vooral veel flexibiliteit. Oftewel: een volledig zélf in te richten werkdag. Dankzij die flexibiliteit hebben medewerkers meer controle over hun werkdag en dat leidt tot een betere werk-privébalans, minder werkdruk en meer medewerkerswelzijn. Daardoor is het een belangrijk wapen in de strijd tegen burn-outs. En dat is broodnodig, aangezien volgens TNO maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders kampen met gezondheidsklachten door een te hoge werkdruk.

6. Makkelijker mensen aannemen

Werken op afstand maakt het makkelijker om mensen aan te nemen. Heb je functies die volledig op afstand kunnen worden gedaan en hanteer je geen verplichte kantoordagen? Dan kun je in principe overal ter wereld mensen aannemen. Dat is vooral handig voor het aannemen van mensen binnen schaarse beroepsgroepen (zoals programmeurs), die minder mobiel zijn door een beperking en die een andere sociaaleconomische, geografische of culturele achtergrond hebben. Dit helpt bedrijven dus om hun MVO-doelstelling voor inclusief ondernemen te realiseren.

Ook maakt beleid voor werken op afstand je bedrijf aantrekkelijker als werkgever. Een derde van de mensen blijkt bijvoorbeeld bereid om van baan te wisselen als ze niet meer altijd op kantoor hoeven te werken. Misschien hoef je zelfs wel mínder personeel aan te nemen: parttimers willen namelijk vaak hun uren uitbreiden als ze deels vanuit huis kunnen werken.

7. Fundament voor innovatie

De coronacrisis heeft het weer eens bewezen: bedrijven moeten in staat zijn om snel te innoveren en digitaal te transformeren. Remote werken legt hiervoor de basis. Het haalt mensen uit vastgeroeste patronen en biedt de flexibiliteit om nieuwe dingen zowel te bedenken als uit te proberen. Door te werken in afwisselende omgevingen, worden mensen creatiever. Bovendien: als medewerkers letterlijk op afstand zijn, zijn ze in staat om figuurlijk op een afstandje – oftewel met een meer onafhankelijke blik – naar de organisatie te kijken.

Een winstwaarschuwing is wel op zijn plaats. Uit onderzoek van de Boston Consulting Group blijkt dat bedrijven innoveren lastiger vinden door het thuiswerken. Om meer innovatiekracht te realiseren, moet je werken op afstand combineren met meetings op kantoor. Dat is namelijk de plek bij uitstek om gezamenlijk hersenspinsels om te buigen tot bijvoorbeeld pilots, businessmodellen of nieuwe producten. Innoveren binnen online werken kán, maar het vraagt om nieuwe tools en nieuwe manieren van communiceren. En dat is nieuwe materie voor de meeste managers en medewerkers, die nog aan het begin van de online innovatieleercurve zitten.

Gerelateerde artikelen