Personeelsgebrek remt digitale transformatie af

Driekwart van de Nederlandse bedrijven schakelt minder snel over op het gebruik van nieuwe technologie dan gewenst. Schaarste aan voldoende bekwaam IT-personeel en uitdagingen rondom de security staan de digitale transformatie in de weg. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt lijkt een verdere groei van de inzet van digitale tools af te remmen.

Dit blijkt uit de Monitor Digitale Transformatie, een jaarlijks onderzoek van KPN onder managers die verantwoordelijk zijn voor de digitale transformatie bij hun bedrijf. In de aanloop naar het evenement The Digital Dutch op 21 april peilt KPN wat de belangrijkste drivers, barrières en uitdagingen zijn bij digitale transformatie.

Hoog op de agenda

Uit deze enquête blijkt dat veel bedrijven beseffen dat hun continuïteit gebaat is met het geven van een ‘digital first’ ervaring aan hun klanten, zakelijke partners en medewerkers. Digitale transformatie staat zeker bij de wat grotere bedrijven hoog op de agenda. Veel prioriteit krijgt het gebruik van nieuwe technologie om het productieproces anders in te richten, meer service te bieden of zelfs het hele bedrijfsmodel te verversen. 

Maar helaas kunnen al die goede intenties niet altijd even snel in de praktijk worden gebracht. Het vinden van voldoende mensen met de benodigde kennis en kunde vormt voor een groter aantal bedrijven een uitdaging. Een grote groep bedrijven geeft aan steeds meer moeite te hebben het tempo van alle ontwikkelingen bij te houden. Men wil wel, maar kan niet. Slechts 4 op de 10 bedrijven zegt geen moeite te hebben om hierin mee te groeien. 

Grote verschillen per branche

Er zijn nauwelijks verschillen tussen de verschillende bedrijfsgroottes. Bijna even veel kleine bedrijven ervaren problemen als grote ondernemingen. Wel zijn er grote verschillen per branche. De zorgsector kan de ontwikkelingen het moeilijkst bijbenen, slechts een kwart van de ondervraagden zegt het huidige tempo te kunnen volgen. Niet geheel verrassend presteren de ICT-branche, de zakelijke en financiële dienstverlening hier het beste. Ongeveer de helft is goed in staat om mee te groeien. 

Ook blijkt het lastig om de digitale transformatie tot een strategisch onderdeel van het bedrijf te maken. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die bezig zijn over een breed front te digitaliseren, blijft namelijk ‘hangen’ op operationeel niveau.

Lees ook: Monitor Hybride Werken: het kan nog veel beter

Verouderde software

Overigens vormen verouderde IT-systemen de belangrijkste (technische) horde voor digitale transformatie. ‘Legacy’ remt de overgang naar de toepassing van nieuwe technologie in vele geledingen van een organisatie. Het probleem van verouderde software die tegen de houdbaarheidsdatum aanzit, is dit jaar zelfs groter geworden. Vorig jaar klaagde 17% hierover, nu is dat al 23%. 

Verder is het percentage respondenten dat zegt onvoldoende budget voor digitale transformatie te hebben gestegen van 14% naar 18%. Ook complexiteit van het beheer van data wordt vaker als barrière genoemd: 17% in 2022 tegen 13 % in 2021.

Nieuw gedrag omarmen

Andere belemmeringen die sterker worden gevoeld, zijn een focus op korte termijn, het ontbreken van een digitale business-strategie of visie, alsmede beperkingen door de bedrijfscultuur. Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt en lid RvB van KPN, onderstreept het belang van de bedrijfscultuur. “Digitalisering zou de mensen die in je organisatie werken moeten ondersteunen in betere besluitvorming, duurzame bedrijfsvoering, het beste gepersonaliseerde aanbod voor je klant en zaken als snellere service. Het is essentieel dat technologie gaat werken voor de medewerkers van een organisatie en voor de klanten van de organisatie. Zonder dat mensen ook nieuw gedrag omarmen en dit een aanvulling wordt op bestaande cultuur, wordt het een lastige zaak.”

Digitale transformatie is namelijk niet alleen een kwestie van techniek. Integendeel, juist het menselijke aspect is van groot belang voor het succes ervan. Uit het onderzoek blijkt dat digitale transformatie alleen maar slaagt als aan medewerkers binnen een organisatie voldoende vertrouwen wordt gegeven. Vooral de rol van de hoogste leiding is cruciaal. Als de CEO geen ambitie en lef toont, gaat het mis. 

IT-security hoog op agenda

Naast digitale transformatie staat IT-security eveneens hoog op de agenda. Voor de meeste bedrijven heeft de bescherming van data en informatiesystemen een hoge prioriteit. Hoe groter het bedrijf, des te meer aandacht de cybersecurity krijgt. Het nemen van maatregelen neemt met de omvang van de organisatie toe. 

Ondanks dat veel bedrijven acties ondernemen om onbevoegde toegang tot hun computers, netwerken en data tegen te gaan zijn er nog veel zorgen en uitdagingen op dit gebied. De grootste angst van bedrijven is dat vertrouwelijke gegevens worden gestolen bij een cyberaanval. 

The Digital Dutch

De Monitor Digitale Transformatie werd in opdracht van KPN uitgevoerd door Blauw Research. Afgelopen februari gaven ongeveer 650 verantwoordelijken werkzaam bij bedrijven met meer dan vijf medewerkers hun opinie. Alle deelnemers waren (mede) beslisser of adviseur als het gaat om digitale transformatie. Ze hadden minimaal een senior managementfunctie of vielen onder het middenkader op gebied van IT. De vragen over IT-security werden alleen beantwoord door verantwoordelijken die zicht hadden op ‘technologie en proces’. Tijdens The Digital Dutch op 21 april wordt verder op de resultaten ingegaan.

Gerelateerde artikelen