Ook mkb moet over op hybride werken

De trend naar hybride werken is onomkeerbaar. Ook als werknemers weer massaal naar kantoor kunnen, kiest een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking voor een combinatie van werken op afstand en kantoorwerk. Alle onderzoeken wijzen in die richting.

Slechts een op de vijf werknemers vindt hybride werken niets, zo bleek onlangs uit de KPN Monitor Hybride Werken. Werkgevers die daar blind voor zijn of eenvoudigweg van hun personeel eisen dat ze elke dag naar kantoor komen, krijgen het heel moeilijk. Vooral voor het mkb waar het hybride werken over het algemeen minder omarmd wordt, dreigen grote problemen. Dat geldt zeker voor branches waar schaarste aan personeel heerst. 

Medewerkers willen meer flexibiliteit 

Aan sommige beroepsgroepen wordt zo hard getrokken dat medewerkers een werkgever kunnen kiezen die precies aan hun eisen voldoet. Niet alleen salaris en secundaire voorwaarden zijn belangrijk, maar ook de vraag waar je mag werken. Veel mensen kiezen voor een combinatie van twee dagen thuiswerken en 2 of 3 dagen op kantoor. Dat kan uiteraard niet in elke branche, maar veel banen zijn net zo goed op afstand in te vullen. 


eBook: Hybride werken voor werkgevers

Hybride werken wordt de nieuwe norm. Maar waar moet je als werkgever, IT- of HR-manager allemaal rekening mee houden?

Download


Bedrijven en instellingen die vasthouden aan ouderwetse werkwijzen en iedereen verplichten naar kantoor te komen, verliezen hun aantrekkingskracht. Alle onderzoeken wijzen daarop. Zeker in een arbeidsmarkt met extreme schaarste kan dat rampzalig uitpakken. Goede medewerkers vertrekken zonder passende vervanging. Als de onvervulde vacatures zich opstapelen, loopt de werkdruk op. Gevolg is meer stress en ziekteverzuim, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Een neerwaartse spiraal waar niemand in terecht wil komen. 

Binden van talent wordt uitdaging

Ondernemers in het mkb blijken minder gemakkelijk de transitie naar hybride werken te maken. Uit eerder genoemde Monitor Hybride Werken komt naar voren dat werknemers in kleinere bedrijven beduidend vaker 3 of 4 dagen op de bedrijfsvestiging werken dan medewerkers van grote bedrijven.   

Veel bazen in het mkb zien al dan niet terechte bezwaren. Maar wat als je straks geen personeel meer hebt? Ook als veel collega’s het met hun baas eens zijn over kantoordagen, is het maar de vraag of een te star beleid verstandig is. Het aan je (mkb-)organisatie binden van talent wordt in 2022 de grote uitdaging.  

Grote stoelendans gaat beginnen

Uit de Salarisgids 2022 van recruiter Robert Half blijkt dat liefst 63 procent van de bevraagde werknemers het waarschijnlijk acht in de komende maanden van baan te veranderen. De grote stoelendans gaat beginnen. Probeer er dus achter te komen wat mensen motiveert om bij je te blijven werken of in dienst te treden.  

Een kwart van de werkenden zegt niet over te stappen als ze de vrijheid krijgen om zelf hun werktijden te bepalen. Zo komt naar voren uit een onderzoek van Visma Raet. Dit resultaat zou werkgevers aan het denken moeten zetten, maar niet altijd is bereidheid groot om het personeel tegemoet te komen. Te gemakkelijk wordt gedacht dat vacatures wel zijn op te vullen. Als dat niet lukt, zijn er dit jaar weinig uitwijkmogelijkheden. Bedenk dat veel detacheerders ‘uitverkocht’ zijn en er niet in slagen nieuwe mensen aan te trekken. Ook hoogopgeleide zzp’ers worden om de haverklap benaderd voor opdrachten, dus in die vijver hoef je niet te vissen. 

Mkb moet met trend mee gaan

Deze situatie dwingt (mkb-)organisaties om met de trend naar hybride werken mee te gaan. Denk ook niet dat deze verandering van tijdelijke aard is. Werknemers zijn gewend geraakt aan thuiswerken. Ze hechten zwaar aan een goede balans tussen werk en privé. Een meerderheid van de werkenden (56 procent) geeft de voorkeur aan een paar dagen thuis en een paar dagen op de werkplek werken, zo blijkt uit onderzoek van de Coalitie Anders Reizen.  Mensen voor wie thuiswerken mogelijk is, willen voor ruim de helft (52 procent) van de contracturen thuis blijven werken.  

Meest genoemde redenen zijn minder hoeven reizen (54 procent) en flexibeler met werktijden om kunnen gaan (52 procent). Daarna worden genoemd: om werk en privé te kunnen combineren (40 procent) en om beter te kunnen werken (36 procent). De behoefte aan keuzevrijheid blijkt groot. Thuiswerken biedt het voordeel dat men flexibeler met werktijden kan omgaan.  

Thuiswerken kan met de juiste tools

Veelal blijkt het heel goed mogelijk om bepaalde taken van afstand te doen. Dit geldt met name voor ICT-bedrijven, financiële en zakelijke dienstverlening en overheid. Anders is het gesteld met zorg- en onderwijsinstellingen, fabrieken en werkplaatsen, winkels en horeca. Maar er zijn genoeg sectoren waar het wel kan, mits mensen thuis de juiste tools en een goede connectiviteit hebben. Voorkom dat je mensen ontevreden zijn over de flexibiliteit waarmee kan worden gewerkt.  

En bedenk dat het meestal minder energie kost je eigen personeel blij te maken dan nieuwe mensen aan te trekken. Daarnaast is het waarschijnlijk dat nieuwe medewerkers ook hybride willen werken. Denk dus goed na of het verstandig is om thuiswerken te verbieden als dat wel kan.  

Gerelateerde artikelen