Meer besef van noodzaak cloud bij digitale transformatie

Steeds meer Nederlandse bedrijven en instellingen zijn bezig met hun digitale transformatie, het digitaliseren van processen, producten en diensten. Tot voor kort lag de nadruk op het frontoffice, maar dat verandert. Vergeleken met vorig jaar is sprake van een verschuiving richting backoffice en productie.

Dit blijkt uit de Hybrid Cloud Monitor, een jaarlijks onderzoek dat door onderzoeksbureau Pb7 opdracht van KPN wordt gedaan. Digitale transformatie betekent een geheel nieuwe werkwijze, waarbij de cloud een grote rol speelt. Belangrijk voordeel is de enorme schaalbaarheid: indien nodig is extra capaciteit altijd beschikbaar. Als IT-infrastructuur is de cloud flexibel genoeg om mee te bewegen met snelle digitale veranderingen. Tegelijk geldt de cloud als zeer betrouwbaar.

Aan de slag met digitalisering? Bekijk dan het webinar multicloud

De cloud is één van de grote drijvende krachten bij digitalisering van bedrijven. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en learnings tot nu toe?

Bekijk het webinar

Hybride cloud

Bedrijven en instellingen begrijpen dat digitale transformatie niet zonder de cloud kan. Het gebruik hiervan blijft jaar op jaar toenemen, zo blijkt uit de Hybrid Cloud Monitor. In opmars is de hybride cloud met een sterke integratie tussen publieke en private cloud. Een private cloud kan worden geschaald naar een publieke cloud, maar andersom kan ook. De helft van de bedrijven gebruikt inmiddels meerdere clouds, al dan niet geïntegreerd.

De cloud komt ook steeds nadrukkelijker in beeld bij het oplossen van legacy-problemen. Liefst 89 procent van de bedrijven ziet hierin reden om verouderde applicaties naar de cloud te migreren of overweegt dat. Vorig jaar bedroeg dit percentage 76 procent. Nog maar 8 procent speelt helemaal niet met die gedachte. Hoewel lang niet elke legacy-applicatie naar de cloud valt te brengen, doet toch vrijwel iedere organisatie een poging.

Veiligheid

Security is een rode draad in de reis naar de cloud. Het inrichten van de IT-veiligheid geldt als het voornaamste obstakel bij de verdere uitrol naar de hybride cloud. Voor een enkele cloud is het vaak al een uitdaging om te begrijpen wat er nodig is om de beveiliging op orde te krijgen. Het is bepaald geen kwestie van knippen en plakken. Gelukkig komen steeds meer organisaties erachter dat ze zelf verantwoordelijkheid op dit gebied moeten nemen. Het is een misverstand om te denken dat alles aan de service provider kan worden overgelaten. Niet alles valt namelijk onder diens controle.

Verder blijkt uit de Hybrid Cloud Monitor dat meer bedrijven zich zorgen maken over de complexiteit van het beheer. Ze worstelen bijvoorbeeld met het overmatig gebruik van cloudmiddelen. In hybride omgevingen waarin niet wordt volstaan met één cloud, bestaat behoefte aan integraal beheer van clouds. Vergeleken met vorig jaar is de bezorgdheid over het beheer nog sterker geworden. Hetzelfde geldt voor het derde obstakel, de hoge investeringskosten. Tot de bijkomende kosten behoren beheer, veiligheid en het geschikt maken van applicaties voor de cloud. Van alle bottlenecks die binnen organisaties worden ervaren, is dit de snelst stijgende. Het besef groeit dat niet alle applicaties zomaar naar de cloud zijn te migreren.

Spielerei voorbij

Een andere belangrijke uitkomst is dat de tijd van vrijblijvend experimenteren met de cloud en spielerei voorbij is. Gaandeweg groeit het besef dat niet elke afdeling maar wat kan aanmodderen. De cloud is namelijk geen wonderolie, er is ook een duistere kant: een verkeerde beslissing kan in een ramp eindigen. Daarom zijn een centrale aansturing en een bedrijfsbrede strategie zo belangrijk. Planning en bestuur (governance) worden broodnodig, zeker nu het cloudgebruik meer volume krijgt. Toch bleek in slechts 39 procent van de gevallen de cloudaanpak centraal gestuurd.

'Tijdens de opkomst van de cloud was een decentrale, ietwat experimentele aanpak gangbaar', verklaart Robin Scholten, directeur bij KPN-dochter Interneduservices. 'Veelal was sprake van een bottom-up benadering, waarbij snel kon worden geschakeld. Afdelingen konden alvast een beetje aan de cloud 'ruiken'. Als de proof-of-concepts in de praktijk werkten, volgde een bredere uitrol. Nu wordt het echter tijd voor een integralere cloudaanpak.'

Integratie nodig

Gevolg van die decentrale ontwikkeling is een versnippering. Veel organisaties hebben nu met diverse clouds te maken die niet of slecht aan elkaar zijn gekoppeld. Ze gebruiken meerdere clouds naast elkaar voor verschillende doeleinden en workloads. Bovendien houden teams er verschillende werkwijzen op na. Scholten noemt een sterke integratie en meer controle bittere noodzaak. 'De opkomst van privacywetgeving als de AVG werkt daarbij als een extra katalysator.'

Het aantal bedrijven dat meerdere clouds gebruikt, is dit jaar voor het eerst het aantal gebruikers van een enkele cloud gepasseerd. Het aantal publieke cloudgebruikers lijkt te dalen. Dat komt vooral omdat zoals gezegd een verschuiving plaatsvindt naar een hybride cloudaanpak, een combinatie van private en publieke cloud(s). Er komen namelijk steeds betere tools beschikbaar om meerdere clouds als een geheel te beheren en de onderlinge mobiliteit te verbeteren. Een toenemend aantal bedrijven wil de clouds onder een strakkere regie te brengen. De clouds krijgen een plaats in de centrale IT-organisatie. Behoefte bestaat aan regels en controlemechanismen.

Een andere trend is dat organisaties de cloud vaker uitbesteden, dit gebeurt in vergelijking met vorig jaar steeds vaker in delen. Op strategisch niveau worden het ontwikkelen van de cloudarchitectuur en de roadmap het vaakst uitbesteed. Op tactisch en operationeel niveau gaat het dikwijls om de beveiliging.

Meer weten

Hybrid Cloud Monitor 2018

Steeds meer Nederlandse bedrijven en instellingen zijn bezig met hun digitale transformatie. Welke rol speelt de cloud? Download het volledige rapport.

Download

Gerelateerde artikelen