KPN gepositioneerd in het ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide 2018’ van Gartner

KPN is voor het vijfde jaar op rij opgenomen in het op 3 december 2018 gepubliceerde Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide van Gartner Inc., een internationaal onderzoeks- en adviesbureau. KPN heeft zijn positie als Niche Player in vergelijking met het voorgaande jaar verbeterd op zowel de as van ability to execute als van completeness of vision.

<English version, please see below>

Het Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide evalueerde dit jaar 16 wereldwijde leveranciers van managed M2M-diensten en maakt hierbij onderscheid tussen Niche Players, Challengers, Visionaries en Leaders.* KPN, die als een Niche Player erkend wordt, is gepositioneerd tussen internationale providers in het Magic Quadrant op basis van zijn completeness of vision en ability to execute.

Verbinden is de kerntaak van KPN. We willen onze zakelijke klanten zo goed mogelijk helpen en het Nederlandse bedrijfsleven verbinden met alle mogelijkheden van de digitale wereld, door de kwaliteit van onze netwerken en diensten voortdurend te verbeteren en de klanttevredenheid steeds verder te verhogen. Met een uitgebreid IoT-porfolio levert KPN een breed scala aan diensten, uiteenlopend van M2M-connectiviteit tot een IoT-totaaloplossing, inclusief data services, hardware en professional services. KPN biedt hiermee een hoogwaardige en veilige end-to-end IoT dienstverlening. Voorbeelden van klanten zijn Van Happen Containers en ANWB.

KPN heeft een bewezen trackrecord in IoT. Naast het betrouwbare M2M en LoRa netwerk, heeft KPN in 2018 ook een landelijk dekkend LTE-M netwerk uitgerold. Hiermee heeft KPN verdere stappen gezet om Internet of Things als markt een kick-start te geven. Als marktleider op het gebied van connectiviteit heeft KPN de afgelopen jaren intensief samengewerkt met zowel partners als klanten, om te onderzoeken hoe IoT waardevol ingezet kan worden. Op basis van deze inzichten is in 2017 KPN Things geïntroduceerd. KPN Things is een schaalbare en startklare IoT-totaaloplossing waarin zowel hardware, connectiviteit en data services worden geleverd.

“Dat KPN zijn positie in het Magic Quadrant ten opzichte van vorig jaar heeft verbeterd, bevestigt voor mij dat wij de goede stappen nemen. Niet alleen met ons betrouwbare netwerk. We hebben ook significante stappen gezet op het gebied van ons IoT portfolio en bieden nu naast M2M, LoRa en LTE-M, een complete startklare en schaalbare IoT-oplossing. Hiermee zijn wij in staat klanten te helpen innoveren en met IoT echt waarde te kunnen brengen voor hun bedrijf”, aldus Carolien Nijhuis, Managing Director IoT, KPN.


*Gartner, ‘’Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide”, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Toni Nygren, Jonathan Davenport, Godfrey Chua, 3 december 2018.

Disclaimer: Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst in zijn onderzoekspublicaties aan, en het adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. Gartners onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of geïmpliceerd, in relatie tot zijn onderzoeken, inclusief garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.


<English version>

KPN positioned in Gartner’s 2018 ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’

KPN has been included for the fifth successive year in the ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ of Gartner Inc., an international research & advisory company, which was published on 3 December 2018. KPN has improved its position on both the ability to execute axis and completeness of vision axis within the Niche Players quadrant compared to the previous year. 

This year, the Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide evaluated 16 global providers of managed M2M services, differentiating providers as Niche Players, Challengers, Visionaries and Leaders.* KPN, who was positioned as a Niche Player, is positioned among international providers in the Magic Quadrant based on its completeness of vision and ability to execute.

Connecting is KPN’s core task. We want to service our business customers to the best of our abilities and connect them to the possibilities of the digital world, by continuously improving the quality of our networks and services and increasing customer satisfaction. With an extensive IoT portfolio, KPN supplies a wide range of services, varying from M2M connectivity to a comprehensive IoT total solution including data services and IoT consulting & professional services. KPN thus offers high-quality and secure IoT end-to-end services. Examples of customers are Van Happen Containers and ANWB.

KPN has a proven track record in IoT. Besides the reliable M2M and LoRa network, KPN achieved nationwide LTE-M coverage in 2018. KPN thereby took a major step in the Netherlands to further kick-start the market for IoT. As market leader in connectivity, KPN has worked extensively in recent years with both customers and partners, to test and to learn how IoT can be deployed to provide added value. Underpinned by these insights and experiences, KPN Things was introduced in 2017. KPN Things is a scalable and ready-to-use IoT total solution delivering both hardware, connectivity and data services.

“To me, the fact that KPN has improved its position in the Magic Quadrant compared to the previous year confirms that we are taking the right steps, and not just with our reliable network. We have also taken significant steps with regard to our IoT portfolio and now offer, besides M2M, LoRa and LTE-M, a complete ready-to-use and scalable IoT solution. This enables us to help customers innovate, and to deliver real value with IoT for their business,” comments Carolien Nijhuis, Managing Director IoT, KPN.


*Gartner, ‘’Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide”, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Toni Nygren, Jonathan Davenport, Godfrey Chua, 3 December 2018.

Disclaimer: Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.


Gerelateerde artikelen