Internet of Things in de praktijk: toepassingen op maat

Het Internet of Things (IoT) schept enorme kansen. Met het internet verbonden sensoren maken apparaten slimmer. Ze kunnen min of meer zelfstandig beslissingen nemen en onderling of met mensen communiceren. IoT helpt bedrijven hun processen te optimaliseren. De mogelijkheden zijn groot, maar enig denkwerk is vereist om deze technologie voor de juiste problemen in te zetten.

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt bij KPN, adviseert ondernemers zichzelf eerst een aantal basisvragen te stellen alvorens in IoT te investeren. 'Kijk hoe je concurrent het doet, hoe je daarin kunt versnellen, welke nieuwe markten of potentieel je kunt aanboren.' Volgens Snoep moet je je ook afvragen hoe de eigen processen of die van de klant zijn te optimaliseren.

IoT op de bouwplaats

Visser Assen past met succes IoT toe bij het materieelbeheer van aannemers. Samen met KPN introduceerde deze leverancier van bouwplaatsinrichting en inframaterieel de BouwTag. Met deze IoT-sensor zijn bedrijfsmiddelen real time te volgen. Dat is handig want aannemers hebben veel materieel dat overal rondzwerft. Volgens Maarten Visser, eigenaar van het bedrijf uit Assen, verdwijnen veel spullen niet alleen door diefstal maar ook door nalatigheid. 

Soms wordt gereedschap even voor het weekend mee naar huis genomen. Wanneer wordt vergeten zo’n hulpmiddel maandag weer naar het werk te brengen, heeft de materieelbeheerder een probleem. Maar met de BouwTag weet deze altijd waar zijn machines en gereedschappen liggen. Dit scheelt veel zoekwerk. Ook hoeft onnodig materieel niet te worden ingehuurd en hoeft het werk niet te worden stilgelegd. Bovendien wordt diefstal tegengegaan. Criminelen zijn immers niet happig op spullen die van afstand zijn te volgen. 

Stap voor stap

Visser Assen is het voorbeeld van een geslaagde samenwerking. KPN gelooft in een geleidelijke aanpak. Ga niet overhaast te werk, maar werk stap voor stap. Weet hoe en waar te beginnen. Marieke Snoep ziet ondernemers overspoeld worden door een enorm berg informatie. “Soms is het lastig tussen de bomen het bos te zien', stelt zij. Om die reden heeft KPN in Zoetermeer de Digital Dutch Experience (DDX) opgezet. Snoep: 'Daarin proberen we alle relevante informatie concreet naar onze klanten te vertalen.'

Ook wat betreft IoT is het advies om klein te beginnen en een winstgevende business case te vinden. Gerd Kortuem, hoogleraar IoT aan de TU Delft, zegt: 'Wees pragmatisch. En bouw IoT langzaam uit in je bedrijf.' Kortuem drukt ondernemers op het hart om knowhow in eigen bedrijf op te bouwen. 'Want IoT moet uiteindelijk tot in je DNA worden doorgevoerd.'

Voordelen in kaart brengen

Titia Houwing, IoT-expert bij KPN, is het met de Delftse hoogleraar eens dat ondernemers een goede zakelijke afweging moeten maken. Kijk niet alleen naar kostenbesparing en procesoptimalisatie maar maak ook een inschatting van de baten. Inzet van IoT betekent meestal ook een nieuw verdienmodel. En dat moet in de haalbaarheidsstudie een plaats krijgen. 'Processen, mensen en systemen moeten allemaal worden meegenomen in de business case.' Dat is echter niet eenvoudig zeker als deze drie pijlers in verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Dat kan vertragend werken. 'Wanneer één van deze blokken stilstaat, krijg je de case niet van de grond.' 

Als de business case eenmaal is ontwikkeld, moet worden onderzocht of klanten voor de nieuwe dienst willen betalen. Marieke Snoep noemt feedback uit de markt absoluut cruciaal. 'Onderzoek de bereidheid van klanten om voor je idee te betalen', zegt zij. Bij IoT-projecten die zijn gericht op proces- en kostenoptimalisering, volstaat de vraag of de interne kostenbesparing de investering waard is. Simpel gezegd: kijk wat het oplevert. Snoep: 'Het heeft niet zo veel zin om de prullenbakken in je kantoor connected te maken, maar wel om dat met grote afvalcontainers te doen. Want op die manier kan je de ritten van de vrachtwagens optimaliseren.' Zij benadrukt dat het hele plaatje van de business case moet kloppen. 

Maarten Visser beaamt dat. Hij toetste zijn idee voor de BouwTag bij collega’s en vaste klanten. 'Dan krijg je snel genoeg een gevoel of je idee sterk genoeg is om ermee door te gaan.' Visser hoefde er niet lang over na te denken om bij de ontwikkeling van deze IoT-sensor samen te werken met KPN. Hij zocht een solide partner die snel concrete oplossingen kon bieden. Nu de BouwTag een succes is, denkt hij alweer een stap verder. Door op ieder stuk gereedschap en op elke machine meetapparatuur te plaatsen kan je veel te weten komen over het gebruik ervan. Denk aan de frequentie, de tijdstippen, de omvang en de belasting van de machine. Dan krijg je een enorme hoeveelheid data waarmee je als aannemer processen en kosten kunt optimaliseren. 


Beeld en artikel zijn tot stand gekomen in commerciële samenwerking met FD Mediagroep Effect.

Gerelateerde artikelen