Internet of Things biedt bedrijfsleven veel kansen

Een miljard koeien zullen in 2025 een digitaal oormerk hebben en met internet zijn verbonden. Dat levert een enorme stroom informatie op over de gezondheid van de dieren, de ideale voeding en andere aspecten die de productiviteit van de veeteelt kunnen verhogen. In alle sectoren van de economie gaat het Internet of Things (IoT) belangrijk worden.

Net zoals iedereen een smartphone bezit en online kan gaan, zo worden ook 'dingen' met het internet verbonden of met een ander apparaat dat een IP-adres heeft. IoT maakt 'dingen' intelligenter. Denk aan containers, auto's, LED-lichten en watermeters.

Gegevens verzamelen

Centraal bij IoT staat het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens in (bijna) real time. Die data zijn afkomstig van een breed reeks van intelligente, aan een netwerk gekoppelde apparaten. Door patronen in al die verzamelde gegevens te ontdekken kan enorm veel efficiencywinst worden behaald. Ook ontstaan geheel nieuwe diensten en producten, revolutionaire bedrijfsmodellen en vroeger ondenkbare oplossingen.

Bedrijven die niet op deze ontwikkeling inhaken, kunnen het wel schudden. Het gemis aan kennis over IoT is geen excuus om maar niets te doen. Denk eerst eens na over de problemen die in jouw branche spelen. En probeer vervolgens hiervoor een oplossing te vinden. Heb je geen ICT'ers die zo'n nieuw product of nieuwe dienst kunnen ontwikkelen, dan kan het zinvol zijn om het IoT-project in een samenwerkingsverband uit te voeren.

Meer weten over de mogelijkheden van IoT voor uw bedrijf?

Bekijk het webinar

Blijven fietsen

Een recent voorbeeld van zo'n samenwerking is de Blijven Fietsen Verzekering die de ANWB onlangs in samenwerking met KPN lanceerde. Aan deze nieuwe soort verzekering is een antidiefstaloplossing gekoppeld waarbij de fiets via een zender aan een IoT-netwerk is gekoppeld.

Daan Rottinghuis, consultant bij KPN: 'Alle aanbieders van fietsverzekeringen hebben hiernaar gekeken, maar hielden de boot af. Dat zie je wel vaker. Hoewel iedereen ervan is overtuigd dat dit soort oplossingen op den duur gemeengoed worden, blijft men met de armen over elkaar zitten. Liever wordt gewacht totdat een techniek is uitontwikkeld. Het is echter zeer de vraag of het zinvol is pas met een dergelijke vernieuwing te beginnen als een concurrent het al heeft gedaan.'

Cultuurverandering

Michiel Jol, hoofd van IoT Products & Marketing bij KPN, zegt: 'De grote hobbel bij digitalisering van een organisatie is niet zozeer de techniek als wel de cultuurverandering binnen een bedrijf. Daar gaat de meeste tijd inzitten. Bovendien moet je dit zelf doen, ervaringen van anderen helpen daarbij weinig.'

Digitale transformatie is een proces van jaren. Zeker bij oude, gevestigde bedrijven kan het wel twee jaar duren voordat de hele organisatie is ingesteld op de disruptie die IoT teweeg brengt. De manier van denken en wijze van organiseren veranderen langzaam. Er moet heel wat water door de Rijn stromen voordat een bedrijf klaar is voor nieuwe zakelijke modellen die zijn gebaseerd op IoT of het gebruik van data. Jol: "Het inbedden van connectiviteit en intelligentie in apparaten heeft veel impact op bedrijfsprocessen, klantervaringen en de manier waarop je zaken doet.'

Asset management

IoT is ook heel geschikt voor het real time volgen en monitoren van bedrijfsmiddelen. Afvalverwerker Van Happen Containers kan haar klanten hierdoor veel sneller en inzichtelijker facturen sturen. Door containers van sensoren te voorzien ziet dit bedrijf uit Eindhoven waar haar containers staan en voor hoe lang. Jol: 'Door containers slimmer in te zetten staan ze minder lang leeg en verbetert de logistiek. Bovendien worden zo veel discussies met de klant voorkomen. Een bouwbedrijf dat sensoren op een bouwplaats zet om te zien waar stroom wordt verbruikt, plaatste als volgende stap ook geluidsensoren. Hierdoor kan worden bewezen dat men binnen de geluidsnormen blijft, waardoor beter discussies met omwonenden zijn te voeren.'

IoT geeft ook een stukje zekerheid. B Medical Systems vervoert vaccins in koelkasten waarvan de temperatuur continu wordt gemeten. De klant is er zodoende van verzekerd dat vaccins veilig zijn te gebruiken.

Whitepaper: 'Succesvol starten met Internet of Things'

Benieuwd of Internet of Things (IoT) ook interessant is voor uw organisatie? Met deze whitepaper bent u in één keer up-to-date.

Download

Commercieel kloppen

Bij dit soort projecten moet niet alleen worden bewezen dat het IoT-product werkt maar ook dat alles commercieel klopt. Het is zaak om het voordeel goed te becijferen. Volgens Michiel Jol moet daarbij niet alleen maar naar de korte termijn worden gekeken. In het begin kan de efficiencybesparing niet al te groot zijn. Maar een IoT-project kan een eerste aanzet vormen tot een reeks veranderingen binnen een bedrijf die op de lange termijn veel meer opleveren. Jol: "Zie het als het begin van een reis die mogelijk eindigt in een totaal nieuw bedrijfsmodel of zelfs een compleet andere onderneming.

'Goed voorbeeld is de facilitaire dienstverlener Vebego uit Voerendaal. Door haar schoonmaakkarren van sensoren te voorzien ontstaat beter inzicht in het aantal rondes dat nodig is om bepaalde wc's schoon te houden. Eerste effect was een betere verdeling van het werk. Bovendien konden aan de opdrachtgevers schonere wc's worden "verkocht". Door massaal data te verzamelen kan nog weer een flinke stap verder worden gegaan. Gezorgd wordt voor een beter binnenklimaat bij een bedrijf, wat de gezondheid van de werknemers ten goede komt. Minder verzuim is uiteindelijk het doel. Wat begon als een simpel project om het schoonmaakwerk efficiënter in te delen mondt uit in een bredere dienstverlening op basis van de data die worden verkregen. Vebego evolueert van een schoonmaakbedrijf naar een bedrijf dat "gezond maakt".'

Lange termijn

De les die andere bedrijven hieruit kunnen trekken, is dat je voor ogen moet hebben wat IoT op den duur voor je organisatie kan betekenen. Jol: 'Geloof je dat IoT op langere termijn het verschil gaat maken, dan is het verstandig om niet te lang te wachten met het eerste project. Belangrijk is een visie te ontwikkelen op wat je later nog meer met de beschikbare data kan doen en welke unieke waardepropositie dat kan opleveren.' Jol waarschuwt dat je daarin niet moet doorslaan. 'Vooral sommige gemeenten hebben er een handje van om enorme vergezichten te maken. Dan verzand je, analyse wordt dan paralyse.

'Door gewoonweg te beginnen raken ook afdelingen geïnteresseerd die niet direct bij het project zijn betrokken. Als anderen zien dat het werkt, komen nieuwe projecten er sneller door. De drempel gaat omlaag. De gewenste cultuurverandering komt er alleen maar als iedereen ziet dat IoT werkt en het bedrijf die kant op gaat.

Het aantal leveranciers van IoT-producten is aanzienlijk. Wereldwijd zijn er al meer dan 450 platforms. KPN legt zich vooral toe op het leveren van bouwblokken, met name voor de connectiviteit. Daarnaast worden kant-en-klare producten aangeboden, vooral voor plaatsbepaling en het volgen van bedrijfsmiddelen.

KPN heeft vulgraad-sensoren waarmee je op afstand kunt zien hoe vol een container is. Een ander specialisme is het op afstand checken van het klimaat in bijvoorbeeld vakantiehuisjes middels sensoren. Ook helpt KPN klanten bij het maken van stappen van de fysieke wereld naar de virtuele wereld, de digitale transformatie.

Gerelateerde artikelen